Selectie Ondersteunend Model voor gevangeniswezen en reclassering

monopoly bord

In het project Selectie Ondersteunend Model (SOM) ontwikkelen we een instrument waarmee wordt bepaald voor welke gedetineerden reclasseringsinzet in de gevangenis nodig is. Het instrument wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd in gevangenissen in Sittard en Arnhem en zal daarna in alle gevangenissen te gebruiken zijn.

Doel

Het doel van dit project is om de rol van de reclassering verder te verdiepen en tot een goede afstemming te komen in de taakverdeling tussen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en drie reclasseringsorganisaties (3RO) en gemeenten.

Resultaten

Een lijst selectiecriteria, inclusief onderbouwing, definiëring van de criteria en een werkbeschrijving over de toepassing daarvan.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 juni 2021

"De samenwerking met de reclassering in de gevangenis is echt van meerwaarde. We vullen elkaar aan en zorgen samen voor een betere ondersteuning van gedetineerden."

Een casemanager

Aanpak

  • Expliciteren van selectiecriteria samen met reclasseringswerkers en casemanagers.
  • Op grond van literatuur onderbouwen van relevante criteria voor selectie van gedetineerden.
  • Opstellen voorlopige lijst met selectiecriteria.
  • Testen in PI Sittard en PI Arnhem.
  • Eventueel testen in andere PI’s.
  • Vaststellen definitieve lijst selectiecriteria.

Relevantie/impact

Een effectieve re-integratie van gedetineerden start in detentie. Daar kunnen gedetineerden zich, ondersteund door casemanagers, voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. De expertise van de reclassering is daarbij van toegevoegde waarde. Al tijdens detentie kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan versterken van vaardigheden of het goed voorbereiden van een reclasseringstoezicht na detentie. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project past in de samenwerking die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en VNG zijn aangegaan om integrale en duurzame trajecten te organiseren voor een veilige terugkeer naar de samenleving van gedetineerden. 

In dit project werken wij samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)externe linkReclassering Nederlandexterne linkLeger des Heilsexterne link en Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)externe link.

Wil je samenwerken of  heb je een vraag?