Lerend veranderen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) zijn op zoek naar vernieuwende effectieve praktijken om integrale en duurzame trajecten te organiseren voor een veilige terugkeer naar de samenleving. Op 9 locaties in het land zijn experimenten opgestart. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader begeleidt deze experimenten en doet hier onderzoek in.

Doel

Het project draagt bij aan het creëren van een goede en veilige terugkeer van gedetineerden naar de samenleving. Het project beoogt dit doel te behalen door:

  • te achterhalen wat de factoren zijn die het leerproces van uitvoerend professionals van de betrokken partijen ondersteunen;
  • te achterhalen welke rol de leerprocesbegeleider hierin kan spelen;
  • een onderbouwde werkwijze per experiment te ontwikkelen.

Resultaten

Het project zal zorgen voor beschrijvingen van de zaken die goed werken binnen innoverend leren, de rol van procesbegeleider en de werkwijze en resultaten per experiment.

Looptijd

01 oktober 2019 - 01 juli 2021

Aanpak

Dit project valt onder het Programma Samenwerking DJI-3RO in de PI. Er is gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarin innoverend leren centraal. Het is aan de professionals uit deze organisaties om bottom-up vorm en uitvoering te geven aan de experimenten. Het experiment bestaat uit een analyse van de huidige werkwijze en het in kaart brengen van verbeterpunten. Vervolgens ontwikkelt het team een passende interventie, die in de praktijk getoetst wordt. De teams worden hierbij ondersteund door leerprocesbegeleiders. Naast het uitvoeren van onderzoek heeft het lectoraat ook een rol in het coachen van de leerprocesbegeleiders.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader