Samenwerken aan een delictvrij bestaan: werkalliantie in het gedwongen kader

Gebouw met beeld vrouwe Justitia op de voorgrond en een man en vrouw in gesprek met elkaar op de achtergrond

De reclassering wil voorkomen dat hun cliënten opnieuw in de fout gaan. De werkalliantie tussen reclasseringswerker en cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Wat is de relatie tussen de kwaliteit van de werkalliantie en terugval in crimineel gedrag? Dit onderzoek is een voortzetting van het project ‘De werkalliantie in (semi-) gedwongen kader effectief versterkt’ 

Doel

We willen het effect onderzoeken van de werkalliantie tussen reclasseringswerker en -cliënt op het voorkomen van terugval in crimineel gedrag. We zoeken antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontwikkelt de kwaliteit  de werkalliantie zich tijdens het reclasseringstoezicht?
 • Welke factoren zijn hierop van invloed?
 • Is er een relatie tussen de ontwikkeling van de kwaliteit van de werkalliantie en de terugval in criminaliteit?
   

Resultaten

Het eerste onderdeel is afgerond. De andere onderdelen lopen nog.

In het voorgaande project is vastgesteld dat werkalliantie bestaat uit vier kenmerken:

 • Binding: steun en respect voor elkaar en het idee dat beiden zich verbonden voelen met elkaar en de doelen.
 • Vertrouwen: vertrouwen in elkaars bedoelingen en inzet.
 • Richting en kaders: heldere communicatie over de doelen en gerechtelijke opdracht.
 • Stroefheid: soms is de cliënt niet eerlijk of gaat hij tegen de werker in. Als reactie hierop kan de werker te controlerend worden. 

We hebben vastgesteld dat de kwaliteit van de werkalliantie meestal stabiel blijft tijdens het reclasseringstoezicht, maar bij een kleine groep cliënten verandert de werkalliantie, deze verbetert of verslechtert. Verslechtering van de werkalliantie kan veroorzaakt worden door wisseling van reclasseringswerkers of door reclasseringswerkers die het gedwongen kader gebruiken als een stok achter de deur. Clientfactoren die van invloed zijn op de verandering van de werkalliantie zijn verslaving, waardoor de werkalliantie verslechtert of motivatie waardoor de werkalliantie stabiel blijft. Lees hierover in dit artikel

Looptijd

01 september 2015 - 01 december 2022

Aanpak

We gaan de invloed van de kenmerken van de werkalliantie op de terugval analyseren. Daarbij houden rekening met andere factoren zoals verslaving en crimineel verleden. 200  duo’s van  reclasseringscliënten en hun -werkers worden gevolgd tijdens het opgelegde reclasseringstoezicht en de gegevens over terugval in crimineel gedrag van deze cliënten worden verzameld over een periode tot vier jaar na het toezicht.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken nauw samen met drie reclasseringsorganisaties:

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Annelies Sturm | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Annelies Sturm

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader