Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

Jacqueline Bosker

Lector

Dr. Jacqueline Bosker (1968) is socioloog. Zij is sinds 2008 verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader en sinds november 2018 als lector. Tot 2012 was zij senior beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Zij onderzoekt het handelen van sociale professionals die werken in een justitieel kader.

Zij deed onderzoek naar (beslissen over) ingrijpen bij onveiligheid en delinquent gedrag, en naar effectieve samenwerking in de justitieketen. Zij is medeauteur van het boek ‘Werken in Gedwongen Kader’. Tevens had zij een leidende rol bij de ontwikkeling van de Master Forensisch Sociale professional, waaraan zij als docent is verbonden.

"Goede samenwerking rond een cliënt vraagt een gezamenlijke visie over afbouw van delinquent en risicovol gedrag."

Jacqueline Bosker ontwikkelde verschillende weblectures voor professionals en studenten. Over gestructureerde beslissen en de meerwaarde van risicotaxatie, en over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag. Verbinden van wetenschappelijke inzichten aan het dagelijks handelen van professionals vormt een rode draad in haar werk.

Expertises

 • Afbouw delinquent gedrag
 • Risicotaxatie
 • Werken in justitieel kader

Nieuws

Save

'We moeten forensisch sociaal werker beter toerusten voor complex vak'

Het werk van forensisch sociale professionals, zoals reclasseringswerkers, casemanagers in de gevangenis en sociotherapeuten in de forensische zorg, is de laatste jaren complexer en zwaarder geworden. Dat komt doordat steeds meer van hun cliënten kampen met zware en meervoudige problematiek.

Lees het artikel

Publicaties

 • Een extra paar ogen voor een breder perspectief hoe vrijwilligers en professionals samenwerken in drie projecten bij de reclassering
  • Dr. Renée Henskens, Moniek Zuurbier, Richard van Asch, Jacqueline Bosker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2020
 • Effectieve werkwijzen in reclasseringstoezicht Een systematisch literatuuroverzicht
  • Jacqueline Bosker, Jolein Monnee-van Doornmalen, Dr. Renée Henskens, Denise van der Plaat
  • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2020
 • Effective practices in probation supervision A systematic literature review
  • Jacqueline Bosker, Jolein Monnee-van Doornmalen, Dr. Renée Henskens, Denise van der Plaat
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2020

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?