Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

Jacqueline Bosker

Lector

Dr. Jacqueline Bosker (1968) is socioloog. Zij is sinds 2008 verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader en sinds november 2018 als lector. Tot 2012 was zij senior beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Zij onderzoekt het handelen van sociale professionals die werken in een justitieel kader.

Zij deed onderzoek naar (beslissen over) ingrijpen bij onveiligheid en delinquent gedrag, en naar effectieve samenwerking in de justitieketen. Zij is medeauteur van het boek ‘Werken in Gedwongen Kader’. Tevens had zij een leidende rol bij de ontwikkeling van de Master Forensisch Sociale professional, waaraan zij als docent is verbonden.

"Goede samenwerking rond een cliënt vraagt een gezamenlijke visie over afbouw van delinquent en risicovol gedrag."

Jacqueline Bosker ontwikkelde verschillende weblectures voor professionals en studenten. Over gestructureerde beslissen en de meerwaarde van risicotaxatie, en over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag. Verbinden van wetenschappelijke inzichten aan het dagelijks handelen van professionals vormt een rode draad in haar werk.

Expertises

  • Afbouw delinquent gedrag
  • Risicotaxatie
  • Werken in justitieel kader

Nieuws

Save

SAVE-partners en HU werken aan verbetering jeugdbescherming Midden-NL

Sinds 2015 werken jeugdbeschermers in Midden-Nederland met de SAVE-werkwijze. Deze werkwijze ondersteunt de professionals om samen met gezinnen en hun netwerken de veiligheid van jeugdigen te verbeteren.

Lees het artikel

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?