Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

Onderzoeker

Marie-José Geenen is opgeleid in de andragologie en gepromoveerd in de criminologie op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een JJI. In haar werk ligt het accent op reflectie en leerprocessen in het gedwongen kader.  

Marie-José Geenen maakt zich hard voor reflectieve professionaliteit. Dat doet zij o.a. bij de Masteropleiding Forensisch Sociale Professional als coördinator van de Reflectieleerlijn Bij het lectoraat Werken in Justitieel kader houdt Marie-José zich onder andere bezig met onderzoek op het snijvlak van reflectie en het gedwongen kader.

"Reflecteren is leren van je ervaringen"

Expertises

  • Reflectief vermogen
  • Q-methodologie
  • Jeugdcriminaliteit

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader