Reclassering. Waarom en hoe?

Reclassering is een zich snel ontwikkelend vakgebied dat een belangrijke rol speelt bij de aanpak van criminaliteit en het voorkomen van recidive. De aanwezigheid van een sterke reclassering kan kosteneffectief zijn, verbetert de sanctie en helpt recidive te verminderen. Het draagt bij aan herstel voor zowel de dader als het slachtoffer: voor het slachtoffer stelt het hen in staat om hun stem te laten horen en in hun behoeften te voorzien. Voor daders kan het uiten van verantwoordelijkheid of berouw de bereidheid tot verandering vergroten.

Doel

In bijvoorbeeld Oost Europa en de Balkan is de reclassering vaak nog in ontwikkeling. Dit project is bedoeld om ministers van Justitie, andere politici en hoge ambtenaren te ondersteunen die geïnteresseerd zijn in het opzetten of verbeteren van een reclassering.

"……if community sanctions and measures are used wisely and proportionately, they can make a contribution to reducing prison numbers. In any case they should be valued not only for their potential to reduce the size of the prison population but for their positive contribution to justice and social inclusion."

Council of Europe (2017)

Resultaten

Het project zal een brochure en video opleveren. Deze worden verspreid in landen die nog geen reclasseringssystemen hebben of zich in een vroeg stadium van de ontwikkeling van reclasseringssystemen bevinden. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Normen van de Raad van Europa
  • Voordelen van proeftijd
  • Opzetten en uitvoeren van een proeftijdsysteem
  • De rol van de reclassering in verschillende stadia van de uitvoering van strafrechtelijke sancties
  • Overtreders helpen af te zien van misdaad
  • Essentiële partnerschappen

In deze video worden de voordelen van reclassering uitgelegd, met name gericht op landen die nog niet zo ver zijn met hun reclasseringssystemen. 

Looptijd

01 januari 2021 - 01 december 2021

Aanpak

De resultaten zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten over effectief reclasseringswerk en verschillende Europese richtlijnen. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?