Levenscyclusdenken bij woningcorporaties; de pilotimpasse voorbij

Levenscyclusdenken (meenemen van de impact van gehele levenscyclus van woningen op milieu, bewoners en productieketen) structureel invoeren is moeilijk voor woningcorporaties. Er worden wel pilots uitgevoerd, maar meestal eindigt het daar. Wat zijn belangrijke barrières en enablers en hoe kunnen deze weggenomen worden? Dat is de vraag in dit project.

Doel

Het project beoogt binnen drie woningcorporaties een intern gesprek tussen alle organisatielagen te ontsluiten over levenscyclusdenken, omdat we verwachten dat het ontbreken van dit gesprek een belangrijke barrière is. Op basis van groepsgesprekken en individuele interviews ontwerpen we een interne dialoog-tool.

"In tegenstelling tot het gangbare onderzoek binnen het bouwdomein, is een bredere dialoog nodig over implicaties van levenscyclusdenken van woco’s."

Looptijd

01 december 2020 - 30 november 2021

Resultaten

  • Leer- en bewustwordingsproces onder beroepsprofessionals uit verschillende hiërarchische lagen en afdelingen van woningcorporaties over levenscyclusdenken;
  • Visualisatie van de complexiteit van levenscyclusdenken bij woco’s;
  • Netwerkvorming en vraagarticulatie voor opstarten groter project;
  • Prototype van een dialoog-tool die woco’s in staat stelt zelf een interne dialoog op gang te brengen.

Relevantie

Naast doorwerking in de praktijk van woningcorporaties en onderzoek (kennis over barrières en enablers van levenscyclusdenken) werkt het project direct door in de onderwijspraktijk van de HU bijde Master of Urban Area Development. De genoemde woningcorporaties zijn opdrachtgever voor masterstudenten. Het activiteitenplan is gekoppeld aan de looptijd van de cursus “Strategisch beheer”.

Aanpak

Binnen het consortium van woningcorporaties, ketenpartners en experts ontsluiten we via een groepsgesprek en interne interviews (n=12) een dialoog tussen projectleider, asset manager, directie en/of beleids- of strategiemedewerker en financiën over de gevolgen van levenscyclusdenken op de interne organisatie van woningcorporaties. Vervolgens ontwerpen we een prototype voor een interne dialoog-tool die we testen in een eind(groeps)dialoog en met studenten van de Master of Urban and Area Development.

 

Onderstaand beeld: impressie Mural-dialoog over het structureel invoeren van levenscyclusdenken. 

Dialoog over structureel invoeren van levenscyclusdenken"

Concretisering HU-promotieonderzoek

Het project bouwt voort op het HU-promotieonderzoek van Marieke Venselaar, die in 2017 promoveerde op het proefschrift 'Work Floor Experiences of Supply Chain Partnering in the Dutch Housing Sector', waarbij zij het gebrek aan interne dialoog over levenscyclusdenken reeds vaststelde. Marieke is inmiddels werkzaam als asset manager bij woningcorporatie Rochdale, maar wel als expert betrokken bij dit project. Website en blog Marieke Venselaar: www.mariekevenselaar.nl 

Betrokken HU-onderzoekers

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO (Regieorgaan SIA)

Registratienummer KIEM.K20.01.009

Wil je samenwerken of heb je een vraag?