Hoe kunnen sociale robots het welzijn van kinderen tijdens een ziekenhuisopname verbeteren?

HU-studenten programmeren robots voor het WKZ

Jonge pediatrische patiënten die een venapunctie of capillaire bloedafname ondergaan, ervaren vaak hoge niveaus van pijn en angst. Dit resulteert vaak in verontruste jonge patiënten en hun ouders, langere behandeltijden en een hogere werkdruk voor zorgverleners. Sociale robots zijn een nieuw en veelbelovend hulpmiddel om de pijn en angst van kinderen te verzachten.

Doel

Deze studie heeft tot doel doelbewust een sociale robot te ontwerpen en te
testen om stress en angst tijdens bloedafname van kinderen te
verminderen.

Resultaten

Kinderen die met de robot omgingen, vertoonden significant lagere niveaus
van angst voordat ze daadwerkelijk bloed afnamen in vergelijking met
kinderen die een standaard medische behandeling kregen. Kinderen in de
middelste klassen van de basisschool (6-9 jaar) leken bijzonder gevoelig
voor het vermogen van de robot om pijn en angst te verminderen voordat
bloed wordt afgenomen. De ouders van kinderen vertoonden over het
algemeen een sterke positieve houding ten opzichte van het gebruik en de
effectiviteit van de sociale robot voor het verminderen van pijn en angst.
De resultaten van deze studie tonen aan dat sociale robots kunnen worden
beschouwd als een nieuw, effectief hulpmiddel om de angst van kinderen
te verminderen voorafgaand aan de verontrustende medische procedure
van bloedafname.

Looptijd

01 september 2020 - 01 juli 2021

Aanpak

We hebben eerst een sociale robot ontworpen op basis van de eisen van
ervaren zorgprofessionals tijdens focusgroepsessies. Vervolgens hebben we
een gerandomiseerd gecontroleerd experiment ontworpen waarin de
sociale robot werd toegepast als een afleidingsmethode om zijn vermogen
te meten om pijn en angst bij kinderen te verminderen tijdens bloedafname
in het kinderziekenhuis.

"

Door de robots in te zetten hopen we dat kinderen minder nerveus zijn als er bloed moet worden afgenomen. Anneke van Vuuren, Wilhelmina

Kinderziekenhuis

"

Betrokken HU-onderzoekers

 • Matthijs Smakman
  • Lector
  • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living
 • Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Koen Smit
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Sam Leewis
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Matthijs Berkhout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Matthijs Berkhout
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Matthijs Smakman

 • Lector
 • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living