Engels in het primair onderwijs

Onderzoekers van HU lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
In dit project inventariseren we factoren die mogelijk invloed uitoefenen op de leerresultaten Engels van groep 8 leerlingen. Denk hierbij aan factoren als de (taal)didactische vaardigheden van leerkrachten die Engels verzorgen, de al aanwezige taalvaardigheid van leerlingen en de positionering van het schoolvak Engels in het curriculum. 

Doel

Doel van dit literatuuronderzoek is het geven van een overzicht van beïnvloedbare factoren die effect hebben op de prestaties Engels van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. 

Resultaten

De opgedane inzichten kunnen door leerkrachten, intern begeleiders en beleidmakers worden gebruikt om Engels in het basisonderwijs te verbeteren.

Looptijd

01 februari 2023 - 12 oktober 2023

Aanpak

Het onderzoek omvat een systematische internationale literatuurstudie naar beïnvloedbare factoren die kunnen bijdragen aan het bereiken van de leerdoelen voor alle relevante taalvaardigheden binnen het schoolvak Engels. 

Betrokken HU-onderzoekers

"Inzicht in de factoren die bijdragen aan het eindniveau van een taal, is noodzakelijk om het vroeg-vreemdetalenonderwijs in Nederland te agenderen. "

Linda Gijsen

Senior onderzoeker

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Linda Gijsen | Senior onderzoeker | Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Linda Gijsen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs