Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

Lector

Rick de Graaff is gefascineerd door het leren, onderwijzen en gebruiken van vreemde talen, om de communicatie te bevorderen tussen mensen met verschillende talige achtergronden. Hij is sinds 2016 lector Meertaligheid en Onderwijs aan Hogeschool Utrecht.

Rick de Graaff studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, Vakdidactiek Spaans aan de Universiteit van Barcelona, en behaalde zijn lesbevoegdheid Spaans aan Hogeschool Midden Nederland. Hij deed promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1997 promoveerde op effecten van grammaticaonderwijs op vreemdetaalverwerving.

"Talen leer je om ze te gebruiken en door ze te gebruiken"

In 2012 werd Rick de Graaff benoemd als hoogleraar Vakdidactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Eind 2016 werd hij benoemd als lector bij Hogeschool Utrecht. Samen met docenten en onderzoekers werkt hij aan de ontwikkeling van het vreemdetalenonderwijs en de opleiding van talendocenten.

Expertises

  • Taaldidactiek
  • Communicatief talenonderwijs
  • Lerarenopleiding

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs