Linda Gijsen is sinds september 2021 senior onderzoeker in het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. Haar onderzoek richt zich o.a. op het betekenisvol inzetten van ICT tijdens de  vreemdetaalles, en op de kansen en uitdagingen die leerkrachten en taaldocenten tegenkomen in internationale en meertalige onderwijscontexten.

Linda studeerde Engelse Taal en Letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde daar ook haar eerste graads lesbevoegdheid Engels. Na haar studie was zij actief als docent Engels in het voortgezet onderwijs en momenteel combineert zij haar werk bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs met die van hogeschoolhoofddocent Meertaligheid In Onderwijs in Opleiding bij Instituut Archimedes, de lerarenopleiding van de HU. Linda promoveerde aan de Universiteit Utrecht (2021), waar zij onderzoek deed naar de task engagement van middelbare scholieren tijdens online interculturele uitwisselingen met leeftijdsgenoten uit andere landen waarbij Engels werd gebruikt als een pedagogische lingua franca.

"Een goede beheersing van een vreemde taal is belangrijk als middel om te communiceren, te leren en te functioneren in een internationale, interculturele en meertalige samenleving."

Linda is geïnteresseerd in hoe kinderen en jongeren vreemde talen leren en wat leerkrachten en taaldocenten kunnen doen om deze op een effectieve wijze te onderwijzen in eigentijdse en meertalige leeromgevingen. Momenteel begeleidt ze diverse (praktijkgerichte) onderzoeken in de context van betekenisvol taalonderwijs en is zij actief als projectleider van het landelijke consortium van SPRONG Meertaligheid. Vanaf 2023 is ze betrokken bij onderzoek naar translanguaging in de context van het SIA RAAK PRO-project 'Kansrijk talenonderwijs in meertalige vmbo-klassen'.

Ook werkte Linda onder andere mee aan een podcast van TaalGewoonDoen en schreef ze een boek over haar PhD-onderzoek genaamd Task engagement in virtual pedagogical lingua franca communication die ze presenteerde op de internationale Task-Based Language Learning and Teaching-conferentie in Innsbruck. Meer informatie over de podcast en publicatie vind je onderaan de webpagina bij 'Documenten en links'.

Expertises

  • Professionele ontwikkeling van vreemdetaaldocenten
  • Communicatief en motiverend taalonderwijs
  • Taalleren met behulp van digitale middelen; zowel binnen als buiten de fysieke vreemdetaalles
  • Internationaal onderwijs aan meertalige nieuwkomers


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Linda Gijsen | Senior onderzoeker | Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Linda Gijsen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs