COMPLETE: samenwerken met ouders in spraak- en taaltherapie

kind met moeder

Logopedisten werken dagelijks met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De samenwerking met ouders moet volgens ouders én logopedisten verbeterd worden. Het project COMPLETE wil ouders en behandelaars dichter bij elkaar brengen en zo de effectiviteit van de behandeling vergroten.

Doel

Het project richt zich op de samenwerking tussen logopedisten en ouders van kinderen met TOS. We diepen uit wat ouders en logopedisten belangrijk vinden in de samenwerking. Vervolgens verzamelen en ontwikkelen we tools ter ondersteuning van deze samenwerking.

Resultaten

Dit project resulteert in een toolbox voor logopedisten die zij kunnen gebruiken in het vormgeven van de samenwerking met ouders van kinderen met TOS. Op www.complete.hu.nl zijn de ontwikkelingen van het project COMPLETE te volgen.

Looptijd

01 november 2019 - 31 oktober 2021

Aanpak

We starten met kwalitatief onderzoek naar behoeften, barrières en kansen van ouders en logopedisten in hun samenwerking. Vervolgens verzamelen we bestaande, ondersteunende tools middels een literatuuronderzoek. Daarna creëren we in co-design met de eindgebruikers nieuwe tools. 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met elf logopediepraktijken en de volgende kennispartners: 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Logopedie Participatie door Communicatie