Competentieontwikkeling en leerprocessen van studenten in heterogene leernetwerken

In dit project willen we inzicht krijgen in de leerprocessen en competentieontwikkeling van studenten binnen heterogene leernetwerken, in dit geval van (aanstaande) leraren in het voortgezet onderwijs, en evalueren wat de meerwaarde is van het leernetwerk.

Het Instituut Archimedes (IA) van Hogeschool Utrecht werkt samen met vo-scholen om het opleiden en professionaliseren van aanstaande leraren via leernetwerken te versterken. Lectoraat Werken in Onderwijs voert hierbij samen met docent-onderzoekers van IA een evaluatieonderzoek uit.

Doel

Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is om de meerwaarde van het samen opleiden in leernetwerken te evalueren. Het onderzoek richt zich op het welbevinden en de competentieontwikkeling van studenten, en formuleert suggesties voor conceptaanscherping op basis van werkzame mechanismen.

Resultaten

  • Inzicht in de meerwaarde van heterogene leernetwerken;
  • Inzicht in de rol van opleiders in het leernetwerk, inclusief hun bijdrage aan het overbruggen van theorie en praktijk;
  • Begrip van de leerprocessen van studenten binnen het leernetwerk, met aandacht voor welbevinden en competentieontwikkeling.

Resultaten worden gedeeld op het VELON-congres en in een beknopt rapport.

Looptijd

01 september 2023 - 31 juli 2024

Aanpak

We verzamelen data door middel van interviews, groepsdiscussies, en dagboeken van studenten. Om de relatie tussen de interventie en de beoogde en/of ervaren opbrengsten zichtbaar te maken, gebruiken we CIMO-logica (Context, Interventie, Mechanisme en Outcome), een methode die mechanismen expliciet maakt.


Impact

Met dit project willen we bijdragen aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en de aansluiting tussen opleiding en praktijk, maar ook aan het welbevinden van de aanstaande leraar, zodat deze met plezier en vertrouwen voor de klas zal komen te staan.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs