Naar Eigentijds Opleiden en Professionaliseren

De educatieve opleidingen van de HU leren hun studenten lesgeven aan de hand van ‘ontwikkelingsgericht coachen’. Deze aanpak is echter toe aan doorontwikkeling. Binnen dit project wordt de opleidingsaanpak in interprofessionele leergemeenschappen aangepast zodat toekomstige leerkrachten beter voorbereid zijn om les te geven in de eenentwintigste eeuw.

Op dit moment worden HU-studenten van educatieve opleidingen opgeleid aan de hand van Ontwikkelingsgericht Coachen, een aanpak die het leren lesgeven van de opleiding met de oefening op de opleidingsschool verbindt. Deze tijd vraagt om een doorontwikkeling van deze coaching. Dit project onderzoekt hoe die doorontwikkeling eruit zou kunnen zien. Belangrijke thema’s die een plek krijgen in de nieuwe coachingsaanpak zijn flexibilisering, doorgaande professionalisering, op maat opleiden en inclusief onderwijs. Een essentieel onderdeel van dit project is dat de doorontwikkeling plaatsvindt in interprofessionele leergemeenschappen waarin alle stakeholders (scholen, opleiders, studenten) zijn vertegenwoordigd. Aan het eind van dit project zal een Instrument Eigentijds Opleiden en Professionaliseren zijn geformuleerd.

Doel

Het doel van dit project is de doorontwikkeling van het ontwikkelingsgerichte coachen van studenten door opleiders van verschillende instituten en de beroepspraktijk en begeleid door onderzoekers vanuit het lectoraat Werken in Onderwijs.

Daarnaast doen we onderzoek naar het samenwerken en samen onderzoekend leren in instituutsoverstijgende leergemeenschappen. Wij zijn benieuwd wat deze manier van samen onderzoek doen de deelnemers oplevert.

Resultaten

Er zal een instrument voor Eigentijds Opleiden en Professionaliseren van onderwijsprofessionals worden geformuleerd. Daarin is de ontwikkelingsgerichte coaching op vier thema’s doorontwikkeld, zodat:

  • De student informatie over de eigen ontwikkeling zelf kan opnemen in onderdelen van het toetshuis;
  • De student regisseur is van het eigen leerproces van afstudeerfase naar inductiefase;
  • De student over lesvoorbereidingsformulieren beschikt waarmee het lesgeven beter afgestemd kan worden op verschillende doelgroepen;
  • De student in de coaching nadrukkelijker wordt voorbereid op maatschappelijke ontwikkelingen zoals inclusie en burgerschap.

Looptijd

01 oktober 2022 - 31 oktober 2024

Aanpak

In instituutsoverstijgende professionele leergemeenschappen doen studenten en onderwijsprofessionals vanuit de opleiding en de school samen praktijkgericht onderzoek volgens de methode van ontwerpgericht onderzoek. Zij worden begeleid door onderzoekers van lectoraat Werken in Onderwijs. De verschillende professionele leergemeenschappen zijn nauw met elkaar verbonden en maken gebruik van één digitale omgeving en wisselen (tussentijdse) ontwerpresultaten uit.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Binnen dit project wordt samengewerkt met het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek, Instituut Archimedes en De Opleidingsschool Utrecht -Amersfoort.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs