Community vorming tijdens het opleiden van academische leerkrachten

Academisch geschoolde leerkrachten kunnen in het primair onderwijs op allerlei manieren bijdragen. Scholen maken echter nog onvoldoende gebruik van hun kennis en kunde. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een gemeenschap van studenten en opleiders met de focus op het vergroten van de onderzoekende cultuur binnen de opleidingsscholen en -instituten.

Doel

Dit project wil bijdragen aan:

 • Het vergroten van de onderzoekende cultuur binnen scholen en opleidingsinstituten 
 • Het versterken van de positie van de academische leerkracht binnen de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort
 • De vier werelden (hogeschool, studenten, universiteit en werkveld) dichter bij elkaar te brengen.

Resultaten

Dit onderzoek werkt toe naar de volgende beoogde opbrengsten (ondersteund vanuit het PRIME framework; zie Greven & Andriessen, 2019):

 • Ten behoeve van kennisontwikkeling ontwikkelen we een beknopte en toegankelijke onderzoeksrapportage.
 • Ten behoeve productontwikkeling ontwikkelen we tools/activiteiten om community vorming bij studenten en opleiders van de academische lerarenopleiding te stimuleren.
 • Ten behoeve van persoonsontwikkeling willen we een bijdrage leveren aan gemeenschapsvorming van studenten en opleiders binnen de academische lerarenopleiding.
 • Ten behoeve van systeemontwikkeling ontwikkelen we een bijdrage aan de positie van de academische leerkracht binnen Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort.

Looptijd

01 maart 2022 - 01 maart 2023

Aanpak

We maken gebruik van een participatieve actieonderzoeksgerichte methode: we betrekken studenten en opleiders van de academische lerarenopleiding actief in het onderzoeksproces. Verder zijn de onderzoeksactiviteiten niet alleen gericht op het vergaren van kennis, maar ook op het verbeteren van het handelen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Lucian Stan
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Organiseren van Waardig Werk
 • Anton Boonen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking met kennispartners

Instituut Theo Thijssen externe link , Universiteit Utrecht en de samenwerkende schoolbesturen werken in dit project samen. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Lucian Stan

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling