Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht

bijenkorf

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht verbindt praktijkprofessionals, docenten, studenten, jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers uit het brede jeugddomein. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en opleidingen en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Met elkaar dragen we bij aan een gezond opvoedingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jeugd en gezin. Het leernetwerk heeft verschillende werkvormen ontwikkeld om (blijvend) van elkaar te leren in het jeugddomein.

Agenda

  • Duurzaam samen leren. Welke thema’s spelen in het jeugddomein en waar moet het leernetwerk zich op richten? Hoe kan het leernetwerk bijdragen aan het duurzaam samen leren in het jeugddomein in de regio Utrecht? 
    Vrijdag 18 november 10 uur – 11.30 uur. Meld je hier aan

Uitgelicht

Reflectiewijzer

Binnen het project is een reflectiewijzer ontwikkeld als handzaam instrument voor jeugdprofessionals. Als (toekomstig) jeugdprofessional leer je door regelmatig op je ervaringen te reflecteren. Deze reflectiewijzer helpt je daarbij. 

reflectiewijzer

Leer mee in het jeugddomein

Iedereen wil dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen. Maar het kan altijd beter. Hoe kun je als professional in het jeugddomein meer van elkaar (blijven) leren? Via de site lerendjeugddomein.nl vind je hier werkvormen voor. Verruim je perspectief door te Gluren bij de buren of mee te doen met intervisie buiten je bubbel. Hang de Reflectiewijzer aan de muur en vraag je stagiaire en haar docent om feedback. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht werkt samen met de Kenniswerkplaatsen Jeugd en Gezin Centraalexterne link, Jeugd Utrecht Stadexterne link en Risicojeugdexterne link. Het netwerk bestaat uit verschillende opleidingen en praktijkinstellingen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Renate Giesing

  • projectcoordinator Lectoraat Jeugd