Bruikbaarheid en toepasbaarheid van justitiële interventie Solo

De reclassering geeft haar cognitieve vaardigheidstrainingen vooral in groepen. Solo is de enige training die deelnemers een-op-een volgen. In dit vooronderzoek kijken we of Solo werkzaam is en voorziet in een behoefte. 

Over Solo

Solo is afgeleid van het Engelse geaccrediteerde programma One-To-One. In 2016 zijn wijzingen op de programma-inhoud aangebracht: Solo heeft een praktischer insteek gekregen en is meer op de Nederlandse reclasseringspraktijk aangepast. Anno 2021 is opnieuw behoefte aan aanpassing: de sessies dienen meer op de leerdoelen te worden afgestemd en de delictanalyse kan eenvoudiger worden ingericht. 

Doel

In dit onderzoek willen we het nut en de noodzaak voor de doorontwikkeling van Solo vaststellen, op basis van onderstaande vragen: 

 • Wat is de werkzaamheid van Solo?
 • Op welke wijze sluit Solo aan op de behoeften van groepen cliënten en op de veranderende context?
 • Welke regio’s voeren Solo uit (wat zijn redenen om Solo niet uit te voeren)? 
 • Welke suggesties voor doorontwikkeling worden gedaan?

Als Solo bruikbaar en toepasbaar is, volgt de doorontwikkeling in een later stadium. 

Looptijd

01 oktober 2021 - 31 januari 2022

Aanpak

Voordat aanpassingen in de training zullen worden gedaan, doen we een behoeftepeiling. Managers, coaches, trainers en deelnemers vormen de doelgroep van deze behoeftepeiling. Het vooronderzoek geeft concrete handvatten voor de doorontwikkeling en implementatie van Solo. 

Er worden meerdere onderzoeksmethoden ingezet: 

 • Literatuurstudie
 • Enquête
 • Semi-gestructureerde interviews bij reclasseringswerkers en cliënten
 • Evaluatieformulieren bij cliënten
 • Data-analyse IRIS
 

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

De programma-ontwikkelaar van One-To-One is betrokken bij dit onderzoek, evenals twee externe experts van de Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader