Marieke Cirkel

Onderzoeker

Marieke Cirkel is sinds september 2020 werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Daarnaast is zij als Hogeschooldocent betrokken bij de opleiding Social Work.

De afgelopen twaalf jaar heeft Marieke kennis en ervaring opgedaan binnen de (preventieve) jeugdbescherming. Haar interesse liggen in de gevolgen van de transitie van de jeugdzorg in 2015 voor zowel jeugdzorgprofessionals als cliënten. 

In 2020 heeft Marieke de Master Forensisch Sociale Professional afgerond. Gedurende de master heeft zij onderzoek gedaan naar het begrip Eigen Kracht en hoe dit wordt vormgegeven binnen de (preventieve) jeugdbescherming SAVE, onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Het afgelopen half jaar heeft Marieke als Beleidsonderzoeker onderzoek uitgevoerd binnen SVMN waarin het leerklimaat van de organisatie centraal stond.

"Iets is pas een probleem als je er niets mee wil doen"

Praktijkgericht onderzoek biedt de mogelijkheid om ervaringen uit het werkveld, kennis uit de literatuur en onderwijs met elkaar te combineren. Deze drie elementen met elkaar in verbinding brengen biedt basis om te leren en te ontwikkelen. Een belangrijke drijfveer voor Marieke is het versterkende effect van leren en ontwikkelen, iets wat geen kop en staart kent maar continue in beweging is.

Expertise

  • (Preventieve) Jeugdbescherming
  • Lerend Organiseren
  • Eigen Kracht

Nieuws

Marieke Cirkel wint Movisie Scriptieprijs 2020

Jaarlijks reikt Movisie een scriptieprijs uit. De prijs voor de beste hbo-scriptie is dit jaar gewonnen door Marieke Cirkel van de master Forensisch Sociale Professional. Marieke toont zich vereerd en trots: “Eigen Kracht is een onderwerp wat mij nauw aan het hart ligt.”


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marieke Cirkel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader