ARISA

digitalevaardighedenondernemers
Met huidige opleidings- en trainingsprogramma’s kan niet worden voldaan aan de groeiende vraag naar vakbekwame medewerkers op gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Europa heeft daarom een innovatieve Europese AI-strategie nodig, die de bijscholing van werkenden kan versnellen om aan deze steeds toenemende vraag te voldoen. 

Doel

Het project ondersteunt het Europese Pact for Skills door een strategie op het gebied van AI skills te ontwikkelen. Deze strategie moet leiden tot impact op het terugdringen van tekorten, hiaten en mismatches in skills op de arbeidsmarkt, en zorgen voor passende kwaliteit en niveaus van skills. 

Resultaten

Verwachte resultaten en impact
Het project omvat:

 • de oprichting van een lange termijn partnerschap voor een innovatieve Europese alliantie voor AI;
 • het ontwerpen en uitrollen van een innovatieve en duurzame strategie voor AI-skills op korte en lange termijn;
 • het ontwikkelen, testen en uitrollen van opleidingscurricula in acht proeflocaties (5 universiteiten/hogescholen en 3 mbo-aanbieders);
 • de aanpassing van programma's en kwalificaties aan de nieuwste marktbehoeften.
 • het koppelen van micro-credentials aan het opleidingsaanbod

Voordelen op lange termijn
De AI-skills strategie en de opleidingscurricula zullen, nadat ze zijn ontworpen en grondig getest in de praktijk, beschikbaar worden gesteld om te worden aangepast en opgeschaald in heel Europa. Op deze manier kan worden voldaan aan de huidige en toekomstige skills-behoeften van de AI-sector en kan de groei van AI-talent in Europa worden gestimuleerd.

Looptijd

01 juni 2022 - 30 juni 2026

Aanpak

Het project wordt als volgt uitgevoerd in negen werkpakketten:
1 – Projectbeheer en coördinatie
2 – Behoeftenanalyse 
3 – Strategie voor AI-skills
4 - Ontwikkeling van een innovatief leerplan en trainingsprogramma
5 - Ontwikkeling van een certificeringssysteem
6 – Pilots in verschillende EU-landen
7 – Verspreiding en communicatie
8 – Duurzaamheid op lange termijn
9 – Kwaliteitsborging

Inhoudelijk start het project met de behoeftenanalyse, waarin de skills mismatch op Europees niveau wordt geanalyseerd door o.a. de behoefte aan skills op basis van vacatures en beschikbaar relevant AI opleidingsaanbod te onderzoeken.

Meer over ARISA

Het vierjarige onderzoeksproject ARISA wordt gefinancierd door de Europese Unie via een Erasmus+ programma. Meer informatie vind je op de ARISA website, de ARISA Twitter en de ARISA LinkedIn.

Lees ook dit artikel (ENG) over de start van ARISA.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Xander Lub
  • Lector
  • Lectoraat: Organisaties in Digitale Transitie
 • Machiel Bouwmans | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs
  Machiel Bouwmans
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organisaties in Digitale Transitie
 • Ran Zhang
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Organisaties in Digitale Transitie
 • Onderzoeker Huib Aldewereld
  Huib Aldewereld
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence
 • Stefan_Leijnen
  Stefan Leijnen
  • Lector
  • Lectoraat: Artificial Intelligence
 • Guido Ongena | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Guido Ongena
  • Lector
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Paul Mosch
  Paul Morsch
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Pascal Ravesteijn
  • Lector
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen

Samenwerking met kennispartners

Het consortium bestaat uit vijf hoofdgroepen van partners:

 1. Nationale handelsverenigingen en brancheorganisaties: Digital Europa, DIGITAL SME, CCIS (Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië) en IVSZ (ICT-vereniging van Hongarije).
 2. Aanbieders van hoger onderwijs: Hogeschool Utrecht, UNIR (International University of La Rioja-Spain), BME (Budapest University of technology and economics), University of Ljubljana en Warsaw University of Computer Science.
 3. Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding: Adecco, Digital Technology Skills Limited (DTSL), Global Knowledge, BCS Koolitus, EXELIA.
 4. Certificatie-instellingen: ASIIN (Duits accreditatiebureau voor kwalificatieprogramma's op STEM-gebied), CIMEA.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Kenniscentrum Digital Business & Media