Machiel Bouwmans | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Machiel Bouwmans

Onderzoeker

Dr. Machiel Bouwmans werkt als hogeschooldocent bij Hogeschool Utrecht. Hij combineert onderzoek met onderwijstaken bij het Instituut voor Arbeid en Organisatie en is gespecialiseerd in (praktijk)vraagstukken op het gebied van samenwerking in onderwijsteams en leiderschap.

Machiel werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs als onderzoeker in de projecten Ruimte voor wendbaar vakmanschap en Leernetwerk Formatief Evalueren. Hij werkt tevens in een postdoc-traject aan zijn onderzoekslijn op gebied van samenwerking in (extended) onderwijsteams.

Hij is co-promotor van Marjanne Hagedoorn, die onderzoek doet naar de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten. Daarnaast is Machiel docent bij het Instituut voor Arbeid en Organisatie, en ontwikkelaar van de master Data Driven Business.

Expertises

  • Samenwerking in onderwijsteams
  • Leiderschap & HRM
  • Kwantitatieve/kwalitatieve onderzoeksmethoden

Publicaties

Projecten

Nieuws

werktuigbouwkunde

SIA RAAK-PRO subsidie voor onderzoek naar hybride leeromgevingen

De SIA RAAK-PRO subsidie van 700.000 euro is toegekend aan een consortium waarvan het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU penvoerder is.

Lees het artikel