Machiel Bouwmans | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Machiel Bouwmans

Onderzoeker

Dr. Machiel Bouwmans werkt als hogeschooldocent bij Hogeschool Utrecht. Hij combineert onderzoek met onderwijstaken bij het Instituut voor Arbeid en Organisatie en is gespecialiseerd in (praktijk)vraagstukken op het gebied van samenwerking in onderwijsteams en leiderschap.

Machiel werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs als onderzoeker in de projecten Ruimte voor wendbaar vakmanschap en Leernetwerk Formatief Evalueren. Machiel werkt in een postdoc-traject aan zijn onderzoekslijn op gebied van samenwerking in (extended) onderwijsteams. Als co-promotor begeleidt hij het promotieonderzoek van Marjanne Hagedoorn. Tevens is hij lid van de werkgroep MBO-Onderzoeksdag.

Machiel heeft een achtergrond in sociologie en politicologie. In 2018 heeft hij zijn promotieonderzoek aan de WUR naar teamleren in docententeams afgerond. Ook heeft hij als onderzoeker op gebied van onderwijsbeleid gewerkt en is hij docent geweest bij de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Expertises

  • Samenwerking in onderwijsteams
  • Leiderschap & HRM
  • Kwantitatieve/kwalitatieve onderzoeksmethoden

Projecten

Nieuws

werktuigbouwkunde

SIA RAAK-PRO subsidie voor onderzoek naar hybride leeromgevingen

De SIA RAAK-PRO subsidie van 700.000 euro is toegekend aan een consortium waarvan het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU penvoerder is.

Lees het artikel