Stefan Leijnen is sinds september 2019 aangesteld als lector van het lectoraat Intelligent Data Systems. In dit lectoraat wil hij de focus leggen op de maatschappelijke impact van artificial intelligence.

Projecten