Stefan Leijnen is sinds september 2019 aangesteld als lector van het lectoraat Intelligent Data Systems. In dit lectoraat wil hij de focus leggen op de maatschappelijke impact van artificial intelligence.