Maarten Davelaar | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

Onderzoeker

Maarten Davelaar is mede-initiatiefnemer van en onderzoeker bij de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. Hij heeft uitgebreide (internationale) ervaring op het gebied van participatie en empowerment van kwetsbare burgers, dak- en thuisloosheid, innovatieve woonconcepten, samenlevingsopbouw en de maatschappelijke rol van (levensbeschouwelijke geïnspireerde) particuliere initiatieven.

Maarten werkt sinds 2014 als zelfstandig onderzoeker samen met kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, cliëntenplatforms en overheden. Hij is ontwikkelaar van de PAja! – methodiek, een participatieve onderzoeks- en keuringsmethode in het sociale domein. Daarvoor was hij 13 jaar als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Ook ondersteunde hij in Rotterdam (vrijwilligers)projecten gericht op mensen in de marge van de maatschappij.

Expertises

  • Wonen, opvang en welzijn
  • Participatief (actie)onderzoek
  • Beleidsevaluaties

Publicaties

Projecten

Nieuws

presentatie onderzoek gemengd wonen

Waar staan we in de aanpak van dakloosheid?

Hoe staat het ervoor met daklozenopvang in Nederland? In dit essay beschrijven Max Huber, Lia van Doorn en Maarten Davelaar de uitdagingen om te komen tot een betere aanpak.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?