Maarten Davelaar is mede-initiatiefnemer van en onderzoeker bij de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. Hij heeft uitgebreide (internationale) ervaring op het gebied van participatie en empowerment van kwetsbare burgers, dak- en thuisloosheid, innovatieve woonconcepten, samenlevingsopbouw en de maatschappelijke rol van (levensbeschouwelijke geïnspireerde) particuliere initiatieven.

Maarten werkt sinds 2014 als zelfstandig onderzoeker samen met kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, cliëntenplatforms en overheden. Hij is ontwikkelaar van de PAja! – methodiek, een participatieve onderzoeks- en keuringsmethode in het sociale domein. Daarvoor was hij 13 jaar als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Ook ondersteunde hij in Rotterdam (vrijwilligers)projecten gericht op mensen in de marge van de maatschappij.

Expertises

  • Wonen, opvang en welzijn
  • Participatief (actie)onderzoek
  • Beleidsevaluaties

Publicaties

Projecten

Nieuws

presentatie onderzoek gemengd wonen

Gemengd wonen draagt bij aan welbevinden bewoners

Gemengd wonen draagt bij aan het welbevinden van de bewoners. Die ervaren een positieve sociale controle en ‘hebben het gevoel erbij te horen’.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maarten Davelaar | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening