Maarten Davelaar | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

Onderzoeker

Maarten Davelaar werkt als senior-onderzoeker bij het lectoraat Wonen en Welzijn binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hij is expert op het terrein van bijzondere huisvestingsvormen, in het bijzonder Gemengd Wonen-projecten. In zijn onderzoek werkt hij graag samen met bewoners, maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties) en overheden.

Maarten Davelaar is mede-initiatiefnemer van Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen en de landelijke Leergang Gemengd Wonen. Hij heeft uitgebreide (internationale) onderzoekservaring op het gebied van participatie en empowerment van kwetsbare burgers, dak- en thuisloosheid, innovatieve woonconcepten, samenlevingsopbouw en de maatschappelijke rol van (levensbeschouwelijke geïnspireerde) particuliere initiatieven. Hij is daarnaast werkzaam als zelfstandig onderzoeker en was 13 jaar verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut voor onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Eerder ondersteunde hij in Rotterdam (vrijwilligers)projecten gericht op verbetering van de positie van mensen in de marge van de maatschappij en bevordering van sociale rechtvaardigheid. Ook was hij toezichthouder bij een welzijnsorganisatie.

Expertises

  • Wonen, opvang, welzijn en samenlevingsopbouw
  • Participatief (actie)onderzoek
  • Beleidsevaluaties

Publicaties


Projecten

Nieuws

presentatie onderzoek gemengd wonen

Waar staan we in de aanpak van dakloosheid?

Hoe staat het ervoor met daklozenopvang in Nederland? In dit essay beschrijven Max Huber, Lia van Doorn en Maarten Davelaar de uitdagingen om te komen tot een betere aanpak.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?