PAIN Pijntherapie in de eerste lijn

Mensen samen

PAIN draait om eerstelijns beweegzorg voor patiënten met chronische pijn. De afgelopen jaren zijn er nieuwe richtlijnen en behandelstrategieën beschikbaar voor deze grote groep patiënten, maar blijft de implementatie in de praktijk achter. Samen met patiënten, behandelaren en overige experts ontwikkelen we een scholingsprogramma waarmee we de zorg voor deze patiënten verbeteren.

Doel

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen fysio- en oefentherapeuten in de eerste lijn beter in staat worden gesteld om mensen te herkennen die beperkt zijn door chronische pijn, een inschatting te maken van de complexiteit van de klachten, en te behandelen vanuit een biopsychosociale visie?

Hierbij onderzoeken we de volgende drie deelvragen:

A.Welke kennis en vaardigheden hebben eerstelijns fysio- en oefentherapeuten nodig ten aanzien van biopsychosociaal georiënteerde diagnostiek en behandeling bij patiënten met chronische pijn?

B.Welk nieuw scholingsaanbod kunnen we in samenspraak met fysiotherapeuten en experts ontwikkelen om eerstelijns biopsychosociale behandelstrategieën te bevorderen voor patiënten met chronische pijn?

C.Wat is de haalbaarheid van het toepassen van de kennis en vaardigheden uit de scholing in de eerstelijnspraktijk?

Resultaten

We creëren tijdens dit project een compleet overzicht van essentiële kennis en vaardigheden om patiënten met chronische pijn te kunnen behandelen in de eerstelijns beweegzorg vanuit een biopsychosociale visie. Op basis van dit overzicht ontwikkelen en testen we vervolgens een scholingsprogramma voor fysio- en oefentherapeuten in de eerste lijn.

Looptijd

01 september 2020 - 01 mei 2024

Aanpak

Bij het ontwikkelen van het scholingsprogramma wordt er gebruikt gemaakt van systematisch literatuuronderzoek, interviews, co-creatie sessies en ontwerpsprints. Vervolgens zal er onderzocht worden in hoeverre het scholingsprogramma daadwerkelijk bijdraagt aan een verandering in de aanpak van de deelnemers. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van videoregistratie en interviews.

Quote

"Fysio- en oefentherapeuten met wie wij samenwerken, geven aan dat zij graag meer handvatten willen voor effectieve en efficiënte behandeling van patiënten met chronische pijnklachten" – Stefan Elbers

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

 

Universiteit Maastricht, vakgroep revalidatiegeneeskunde

KNGF (Amersfoort)

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (Nijmegen)

Gezonder bewegen (Ravenstein)

Sport Medisch Centrum Tilburg (Tilburg)

Movamento (Amsterdam)

MTC (Delft)

Ki2 Move (Vlijmen)

Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh (Utrecht)

Fysiotherapiepraktijk Das (Veghel)

Harmotion (Voorschoten)

Fysiotherapie van Hoof (Valkenswaard)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?