Preventie chronificeren nekpijn

Fysiotherapeut in gesprek met patiënt met nekpijn

Het voorkomen van chroniciteit is van groot belang. Kennis over beïnvloedbare factoren die voorspellen welke patiënt risico loopt chronische pijn te ontwikkelen is hiervoor essentieel. Wij onderzoeken welke factoren dit zijn en of de fysiotherapeut zich in staat acht deze factoren te kunnen identificeren en positief te kunnen beïnvloeden. 

 

Doel

Het doel van het onderzoek is antwoord krijgen op de volgende vragen: 
- Welke beïnvloedbare prognostische factoren voorspellen het ontwikkelen van chronische pijn bij patiënten met aspecifieke acute- of subacute, niet-traumatische, nekpijn? 
- Welke attitude hebben 1e lijn fysiotherapeuten ten aanzien van patiënten met aspecifieke acute- of subacute, niet-traumatische nekpijn en wat zijn hun ervaringen en verwachtingen bij het identificeren, kwantificeren en behandelen van potentiële beïnvloedbare prognostische factoren?

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Voorlopig kunnen de resultaten van de eerste fase van het onderzoek, de systematische review en de Delphi-studie al worden ingezien. 

Looptijd

01 oktober 2019 - 01 oktober 2023

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

(1) Inventarisatie potentieel beïnvloedbare prognostische factoren. 
Om te komen tot een overzicht van de potentiële beïnvloedbare prognostische factoren is er een literatuur review uitgevoerd en loopt er een Delphi studie onder experts op het gebied van nekpijn.

(2) Toetsen potentieel beïnvloedbare prognostische factoren. 
Middels een prospectief prognostisch cohort studie onderzoeken wij welke beïnvloedbare prognostische factoren voorspellend zijn voor het ontwikkelen van chronische pijn bij patiënten met acute- of subacute, niet-traumatische, nekpijn. Dit doen wij door acute- en subacute patiënten met nekpijn, binnen de 1e lijn fysiotherapiepraktijken, te includeren en vervolgens 6 maanden te volgen. Om de resultaten vanuit het eerste cohort te valideren zal er een tweede cohort worden uitgevoerd.

(3) Inventariseren attitude 1e lijn fysiotherapeuten Middels semigestructureerde interviews onder 1e lijn fysiotherapeuten willen wij (1) achterhalen welke attitude zij hebben ten aanzien van patiënten met aspecifieke acute- of subacute, niet-traumatische, nekpijn en (2) wat hun ervaringen en verwachtingen zijn met betrekking tot het identificeren, kwantificeren en het effect van behandelen van deze potentiële beïnvloedbare prognostische factoren.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met: 
- Universiteit Maastricht 
- Eerstelijns fysiotherapiepraktijken

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Martine Verwoerd | Onderzoeker | Hogeschool Utrecht

Martine Verwoerd

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid