De opleiding

Vanaf dag een ga je onder begeleiding van onze bevlogen docenten direct aan de slag met medestudenten. Daarna werk je met echte patiënten in onze eigen HU kliniek. Gedurende je opleiding zorgen wij ook voor passende stages zodat jij zoveel mogelijk alle kennis direct in de praktijk kan toepassen.

Inhoud van de opleiding Optometrie

Basismodulen

Na het afronden van 4 basismodules heb je aangetoond dat je de basisvaardigheden in de oogzorg op HBO niveau beheerst. Dit betreft o.a. onderzoek bij visusklachten, onderzoek naar het voorste oogsegment en binoculair zien. Uiteraard zijn er ondersteunende vakken, zoals; anatomie en fysiologie, farmacologie, communicatieve vaardigheden en evidence based practice. Normaliter zal je hier een jaar over doen.

Verdiepende modules

In deze 6 modules pak je per module een onderwerp waarin je de verdieping zoekt in zowel de theorie als in de praktijk. De modules leggen de focus op de onderwerpen; glaucoom, medische retina, diplopie en strabisme, contactlenzen, subnormale visus (o.a. low vision) en visueel functioneren. Je leert de gevorderde aandoeningen en daarbij horende behandelprocedures. Per module staat beschreven welke voorkennis je nodig hebt om deel te nemen. Normaliter doe je hier 2 jaar over.

Afrondende fase

Tijdens deze fase ga je alle basis- en verdiepende modules combineren. Daarnaast ga je de opgedane kennis en kunde toepassen in de praktijk, waarbij klinisch redeneren een belangrijke rol speelt. Als laatste onderdeel werk je aan een afstudeer project binnen je eigen praktijk. Normaliter doe je hier 1 jaar over.

De Optometrie docenten

Het team van docenten heeft zich verdiept in verschillende onderdelen van het vak door het volgen van masteropleidingen, PhD- of postdoctrajecten in onder andere; gezondheidswetenschappen, optometrie, epidemiologie, EBP en onderwijskunde.

Meer weten over deze opleiding?

De opleiding heeft een sterke focus op de praktijk. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten. Het is dus belangrijk dat je al in de oogzorg werkt.

Tijdens de deeltijdopleiding optometrie leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van het 1e studiejaar wordt op basis van behaalde studieresultaten een studieadvies afgegeven op basis van resultaten. Een dringend advies betekent dat de uiteindelijke beslissing bij de student ligt, waarbij ook inzet en de persoonlijke situatie meegewogen wordt.

Je betaalt collegegeld. Ben je benieuwd hoeveel je moet betalen? Dat bereken je heel eenvoudig met de collegegeldmeter. Meer weten? Bekijk alles over collegegeld. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in totaal zo'n €1750,- kwijt. In het eerste jaar kosten je instrumenten €900,- en in het tweede jaar €500,-.

Heb je nog vragen?