De opleiding

Een deel van de lessen van de duale hbo-opleiding Medische Hulpverlening volg je samen met de voltijdstudenten. Je combineert je studie met je werk in de ambulancezorg.

De eerste twee jaar leg je een stevige basis. Leidraad hierbij is de ABCDE-methodiek. Naast zorginhoudelijke kennis krijg je les over patiëntveiligheid, kwaliteitszorg en onderzoek. Daarna ga je specialiseren en werk je als boventallig medisch hulpverlener.

Medische Hulpverlening, tijdens de opleiding

Inhoud van de duale opleiding Medische Hulpverlening

De lessen zijn gegroepeerd in inhoudelijke thema's. Zo krijg je over een specifiek onderwerp niet alleen de medische basiskennis (anatomie, fysiologie, pathologie en farmacotherapie), maar ook relevante inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, het (gezondheids-)recht of de ethiek. Aan het einde van het eerste studiejaar kun je een gedegen primary survey uitvoeren, de bevindingen verklaren en (beperkt) behandelen.

De thema's van jaar 1

 • Longen en luchtwegen (AB)
 • Hart, Circulatie en ECG (C)
 • Primary Survey (ABCDE)
 • Veilige Werkomgeving
 • Omgangadvies: Benadering Patiënten met afwijkend gedrag
 • Behandeladvies: Pijnbestrijding (Project) Pijn en Pillen
 • Klinische vaardigheden en medisch rekenen
 • Praktijkleren : ADL-Zorgstage
 • Studieloopbaanbegeleiding

In het tweede jaar verdiep je je verder in de verschillende orgaansystemen. Ook is er aandacht voor bijzondere patiëntengroepen zoals psychiatrische zorgvragers, kinderen en chronisch zieken. Aan het eind van het jaar kun je een complete primary survey en secondary survey uitvoeren en verklaren. Ook kun je meedraaien in een complexe reanimatiesetting.

De thema's van jaar 2

 • De interne patiënt
 • De trauma patiënt : Top- teenonderzoek
 • De psychiatrische patiënt
 • Ouders en kinderen
 • Complexe reanimatie technieken en ECG
 • Evidence based Handelen
 • Klinisch redeneren en klinische vaardigheden
 • Praktijkleren: Oriëntatie op de beroepspraktijk

In het derde studiejaar ga je je verdiepen in de acute zorg. De verschillende patiëntencategorieën komen opnieuw voorbij, maar nu in de context van de ambulancezorg. In de loop van het jaar ga je ook aan de slag als boventallig medisch zorgverlener op de ambulance.

De thema's van jaar 3

 • Ambulancezorg: Laagcomplexe traumatologie
 • Ambulancezorg: Laagcomplexe cardiologie
 • Ambulancezorg: Klinisch redeneren ambulancezorg I
 • Ambulancezorg: Hoogcomplexe traumatologie
 • Ambulancezorg: Hoogcomplexe cardiologie
 • Ambulancezorg: Klinisch redeneren ambulancezorg II
 • Ambulancezorg: Praktijkleren (loopt door in studiejaar 4)
 • Ambulancezorg: Afstudeeronderzoek

Het laatste jaar staat in het teken van het afstuderen. Hiervoor voer je een praktijkgericht onderzoek uit binnen je eigen ambulancedienst. Daarnaast werk je ook dit jaar als boventallig medisch hulpverlener. Als je bij het praktijkleren voldoet aan de eindcompetenties van de opleiding, kun je de opleiding eerder afronden. Zo kun je je praktijkervaring in de ambulancezorg omzetten in een versnelling van de studie.

De thema's van jaar 4

 • Ambulancezorg: Praktijkleren (vervolg van studiejaar 3)
 • Profileringsonderwijs ambulancezorg

De Medische Hulpverlening docenten

Je krijgt les van gerenommeerde experts uit diverse hoeken van de gezondheidszorg. Alle docenten hebben een afgeronde masteropleiding en/of wetenschappelijke promotie afgerond. Ook gastdocenten worden ingezet om hun specifieke kennis over te dragen zoals een jurist, een verloskundige en een bewegingstherapeut.


Meer weten over deze opleiding?

Tijdens een duale opleiding leer en werk je tegelijkertijd. Naast je opleiding heb je een betaalde functie in een organisatie die aansluit bij jouw opleiding. Je doet werkervaring op, voert studieopdrachten uit op je leerwerkplek en kunt alles wat je leert meteen in de praktijk toepassen.

De opleiding bestaat uit 240 studiepunten, exclusief eventuele vrijstellingen. De studiebelasting is gemiddeld 28 uur per week. Bij de duale hbo-opleiding Medische Hulpverlening krijg je te maken met verschillende lesvormen zoals hoorcolleges, werkcolleges, vaardigheidstrainingen, bijeenkomsten klinisch redeneren en begeleidingsbijeenkomsten ter voorbereiding op de praktijktoetsen.

Tijdens de duale opleiding Medische Hulpverlening leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je het eerste jaar ongeveer € 1000 kwijt. Voor de rest van je opleiding is dit ongeveer € 500. Deze kosten worden meestal betaald door je werkgever.

Het is goed om te te weten dat het beroep van medisch hulpverlener vanaf 1 mei 2017 een experimenteertraject is gestart in de wet BIG voor de komende vijf jaar. Tijdens deze vijf jaar heeft de medisch hulpverlener een zelfstandige bevoegdheid. Dit houdt in dat de medische hulpverlener zelfstandig een beperkt aantal handelingen mag indiceren en uitvoeren dat een verhoogd risico op complicaties voor de patiënt met zich meebrengt. Na dit experimenteertraject zal de minister van VWS op basis van de evaluatie besluiten of het beroep van medisch hulpverlener definitief wordt opgenomen in de wet BIG. Lees hier meer over.

Foto van Mark Zanstra

"Ik breng mijn praktijkkennis naar de opleiding doordat ik nog deeltijd werkzaam ben binnen mijn eigen vakgebied, ambulancezorg."

Mark Zanstra (53 jaar) Docent

Interesse in de bachelor Medische Hulpverlening Duaal?

Heb je nog vragen?