De opleiding

De master Physician Assistant (PA) is een duale opleiding. Je volgt onderwijs aan de HU en ontwikkelt je beroepscompetenties op je werkplek en tijdens stages. Het Landelijk Opleidingscompetentieprofiel master Physician Assistant is hierbij leidend.

Als PA word je gedegen opgeleid voor taakherschikking in het medisch domein. Tijdens je master ga je het geneeskundige proces doorgronden en doorlopen, leer je klinisch redeneren en evidence based handelen binnen de medische context.

Master Physician Assistant, tijdens de opleiding

Inhoud van de duale Master Physician Assistant

In het eerste en tweede jaar verdiep je je tijdens de wekelijkse lesdag in medische kennis en vaardigheden. Je leert hoe je een anamnese afneemt, een patiënt onderzoekt en een behandelplan opstelt. Ook ga je praktijkgericht onderzoek doen en voer je een multidisciplinair overleg. 
Naast de lesdag vindt je leerproces vooral plaats op de werkvloer. Je bent een groot deel van de tijd bezig met het aanleren van taken (EPA’s) op je eigen werkplek en je loopt in totaal zes keer stage in andere specialismen voor een brede oriëntatie in het medische domein. 

De leerlijnen

Het duale curriculum omvat zes leerlijnen. Tijdens de lesdagen krijg je te maken met verschillende lesactiviteiten:

 • basis- en responsiecolleges over medisch relevante onderwerpen (anatomie, fysiologie, pathologie);
 • wetenschapslessen en farmacotherapiecolleges;
 • vaardigheidsonderwijs (anamnesetraining, BLS/ALS training, medische vaardigheden etc.) gericht op zowel medische onderwerpen als op algemene beroepscompetenties;
 • werkgroepen waarin je werkt aan casuïstiek ten behoeve van het klinisch redeneren en evidence based practice;
 • onderwijs over professioneel handelen, intervisie en reflectie.

In de studiegids vind je een uitgebreid studieprogramma. Het buitenschools programma is ingevuld met praktijkleren (leren op de werkplek en stage).

In de afstudeerfase laat je zien dat je alle competenties van het Landelijke Opleidingscompetentieprofiel MPA beheerst. Het wetenschapsdeel omvat een literatuuronderzoek van beperkte omvang dat is gebaseerd op een casus uit de eigen werkomgeving. Aan de hand van je portfolio worden je professionele ontwikkeling en beroepsontwikkeling (EPA’s) beoordeeld. Je farmacotherapeutische kennis wordt getoetst. Er wordt getoetst op eindniveau, passend bij een masterniveau (EKK 7).

Je EPA’s zijn helder beschreven medische taken die ervoor zorgen dat iedereen op de werkvloer precies weet wat jij kunt en mag, en welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om die taak onder de knie te krijgen. Wanneer je bekwaam bent in een EPA betekent dit dat de arts met een gerust hart die taak aan jou kan overlaten.

De Physician Assistant docenten

Omdat je leerproces op verschillende plekken plaatsvindt, heb je verschillende docenten en begeleiders. Tijdens de lesdagen krijg je les van docenten van het PA-team en van gastdocenten. Op de werkplek is je opleiding in handen van een medisch specialist (klinische opleider), bij je stages word je begeleid door een arts of ervaren PA van de afdeling waar je stage loopt.

Meer weten over deze opleiding?

Tijdens een duale opleiding leer en werk je tegelijkertijd. Naast je opleiding heb je een betaalde functie in een organisatie die aansluit bij jouw opleiding. Je doet werkervaring op, voert studieopdrachten uit op je leerwerkplek en kunt alles wat je leert meteen in de praktijk toepassen.

Tijdens de duale master Physician Assistant volg je colleges, wetenschapslessen, werkgroepen en vaardigheidsonderwijs. De opgedane kennis en vaardigheden breng je in de praktijk op je werkplek en tijdens de verschillende stages. De verdeling van de studiebelasting is als volgt:

 • leren aan de hogeschool: 1/3
 • leren op de werkplek: 1/3
 • leren tijdens stages: 1/3

Tijdens de duale master Physician Assistant leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Om te kunnen starten met de duale master Physician Assistant heb je een werkplek nodig waarbij je een leer-werkovereenkomst van minimaal 32 uur per week hebt als PA in opleiding. Hierbij ben je boventallig: je voert geen werkzaamheden van je oude beroep uit.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je vooropleiding. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken, lesmaterialen en een goede stethoscoop ben je ongeveer € 1.600 kwijt.

Betaal je het wettelijke collegegeld? Kijk dan ook naar de volgende vergoedingen:

 • Voor de werkgever: € 1.875 p.m. (30 maanden) als tegemoetkoming in de salariskosten (via VWS). De subsidieregeling wordt voortgezet. Ook voor de werkgevers van studenten die starten in 2023 is tenminste dit subsidiebedrag beschikbaar. De regelgeving zal nog worden gepubliceerd door VWS.
 • Voor de opleiders € 155 p.m., voor huisarts opleiders € 255 p.m. (via OCW).
 • Voor de stage verlenende instelling: € 1.000 per stage (via OCW).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met AdministratieMPA@hu.nl. De werkgevers krijgen na de start van het studiejaar informatie over de facturering.

Voor studenten in een huisartsenpraktijk heeft Stichting KOH een stimuleringssubsidie.

Master Physician Assistant, UMC gebouw

Interesse in de Master Physician Assistant (DU)?

Vragen over de opleiding?