Carrièreperspectief

Wanneer je de studie succesvol hebt afgerond, ontvang je een masterdiploma. Je mag de titel Master of Science (MSc) voeren.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Physician Assistant, Carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Na deze master ben je opgeleid als Physician Assistant en ben je bevoegd om taken over te nemen van een arts. Als PA kun je terecht in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum, een instelling voor ouderenzorg of een huisartsenpraktijk. Door de brede medische oriëntatie van je opleiding ben je een gewilde zorgprofessional voor taakherschikking in de medische wereld.

Je kunt aan de slag als:

  • PA in het specialisme waarvoor je EPA's hebt
  • PA in een ander specialisme
  • Onderzoeker of promovendus

Na deze opleiding kun je:

  • De Physician Assistant is medisch breed opgeleid en verricht zelfstandig duidelijk omschreven medische taken binnen een deelgebied van de geneeskunde.
  • De Physician Assistant onderhoudt op doelmatige en zorgvuldige wijze een relatie met patiënten, bij patiënt betrokkenen, collegae en andere zorgverleners.
  • De PA zorgt voor een georganiseerde en adequate uitvoering van het (eigen) werk en levert een bijdrage aan de coördinatie en continuïteit van medische zorgprocessen.
  • De Physician Assistant werkt constructief en doeltreffend samen met anderen tijdens de uitoefening van het beroep.
  • De Physician Assistant past de principes van Evidence Based Practice toe in de patiëntenzorg op diens medische werkterrein en zorgt voor kennisdeling hiervan.
  • De PA gebruikt zijn deskundigheid en invloed om gezondheid, welzijn en veiligheid te bevorderen van individuele patiënten, en in beperkte mate van gemeenschappen en bevolkingsgroepen.
  • De Physician Assistant (PA) streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van de beschreven beroepsrollen conform geldende ethische standaarden.

 

Interesse in de Master Physician Assistant (DU)?

Vragen over de opleiding?