Carrièreperspectief

Wanneer je de studie succesvol hebt afgerond, ontvang je een masterdiploma. Je mag de titel Master of Science (MSc) voeren.

Internationaal diploma supplement

Bij het diploma van je bachelor hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Dit IDS is gratis en je ontvangt het automatisch van ons.

Master Physician Assistant, Carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na master Physician Assistant

Na deze master ben je opgeleid als Physician Assistant en ben je bevoegd om taken over te nemen van een arts. Als PA kun je terecht in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum, een instelling voor ouderenzorg of een huisartsenpraktijk. Door de brede medische oriëntatie van je opleiding ben je een gewilde zorgprofessional voor taakherschikking in de medische wereld.

Je kunt aan de slag als

  • PA in het specialisme waarvoor je EPA's hebt
  • PA in een ander specialisme
  • Onderzoeker of promovendus

Welke competenties ontwikkel je?

Na de master Physician Assistant:

  • ben je deel van het medische team en kun je zelfstandig duidelijk omschreven taken binnen een deelgebied van de geneeskunde (inclusief bepaalde voorbehouden handelingen) bekwaam en betrouwbaar uitvoeren;
  • kun je op doelmatige en zorgvuldige wijze samenwerken en communiceren met patienten, bij patienten betrokkenen, collegae en andere zorgverleners bij het uitoefenen van je werk;
  • kun je het werk op je werkplek goed organiseren en plannen en lever je een bijdrage aan de coördinatie en continuïteit van medische zorgprocessen;
  • zul je in staat zijn je handelen te verantwoorden en pas je de principes van Evidence Based Practice toe in de patiëntenzorg op je werkplek en zorg je voor kennisdeling;
  • gebruik je je deskundigheid en invloed om gezondheid, welzijn en veiligheid te bevorderen van individuele patiënten, en in beperkte mate van gemeenschappen en bevolkingsgroepen;
  • streef je naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van de beschreven beroepsrollen conform geldende ethische standaarden;
  • ben je in staat je rol als PA uit te dragen en mee te werken aan de profilering van de beroepsgroep.
Master Physician Assistant, UMC gebouw

Interesse in de Master Physician Assistant (DU)?

Vragen over de opleiding?