De opleiding

Je leert alles over het ontwerpen, uitvoeren, toetsen en evalueren van beroepsgericht onderwijs en werkt vanuit een kritische, reflectieve en onderzoekende houding aan je professionele beroepsidentiteit als leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Daarnaast ben je binnen de schoolomgeving de expert op het gebied van gezondheid, welzijn, leefstijl, gezonde voeding, bewegen, de ontwikkeling van mensen, het menselijk lichaam en de verzorging daarvan. 

Tijdens de gehele studie word je uitgedaagd om bestaande en nieuwe opgedane kennis en inzichten toe te passen in de onderwijspraktijk en te koppelen aan de beroepspraktijk waarbinnen jouw toekomstige studenten werkzaam zullen zijn. Daarom sta je vanaf halverwege het eerste studiejaar al één dag per week voor de klas op je leerwerkplek of stage. 

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads

Tijdens het eerste jaar leer je alles op het gebied van didactiek en onderwijskunde: hoe breng ik vakkennis over op studenten? Daarnaast staan vakinhoudelijke onderwerpen als voeding, gezondheidszorg, anatomie en het zorgen voor verschillende doelgroepen centraal. Je verkent de inhoud en structuur van de sector zorg en welzijn.

Vakken jaar 1

In het eerste jaar van je studie volg je de volgende vakken:

  • Inleiding Gezondheidszorg en Welzijn
  • Voedingsleer
  • Zorg en Welzijn in werking
  • Anatomie en fysiologie 1
  • Doelgroepen: van baby tot adolescent
  • Professioneel handelen 1
  • Pedagogisch handelen A
  • Vakdidactisch handelen A

Tijdens het tweede en derde jaar verbreed en verdiep je bestaande kennis en ervaring en werk je gericht aan je vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen voor leraren en docenten. Daarnaast leer je onderzoeksvaardigheden, zodat je kunt bijdragen aan de onderwijsontwikkeling op je (leer)werkplek.

In je afstudeerfase werk je als zelfstandig leraar voor de klas. Daarnaast werk je aan een project voor de school waar je werkt en heb je vrije ruimte die je kunt invullen met een minor naar keuze. Ook heb je wekelijkse bijeenkomsten met je leerteam, waarin je de lessen en ervaringen op je (leer)werkplek bespreekt. En je bereidt je voor op je afsluitende assessment.

Wil je een losse module volgen?

Bekijk de modules

De Leraar Gezondheidszorg en Welzijn docenten

Bij de opleiding werken ervaren en betrokken docenten. Alle docenten hebben een masteropleiding afgerond.

Meer weten over deze opleiding?

Je neemt zelf de regie in handen over je eigen leerproces. Je eindkwalificaties geven aan welke resultaten je moet behalen, maar je bepaalt zelf de weg, het tempo en de volgorde om daar te komen. Er is een begeleider om je te helpen. Tijdens je opleiding staan vakkennis, pedagogische en didactische vaardigheden en ervaring voor de klas centraal.

Tijdens de deeltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads leer je niet alleen in de klas op de HU en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen jou en je studiegenoten en docenten.

Programmatisch toetsen

Bij de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn werken we volgens de uitgangspunten van Programmatisch toetsen. Dat maakt het mogelijk om meer gepersonaliseerd en ontwikkelingsgericht te leren. Door het maken van verschilllende leertaken op verschillende niveaus toon jij je ontwikkeling en bekwaamheid aan op de pedagogische, vakdidiactische en vakinhoudelijke leeruitkomsten. Reflectie op je eigen handelen en feedback van anderen is hierbij onmisbaar.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

Wij hebben verschillende routes die leiden naar een (extra) bevoegdheid om les te geven in het vo of mbo. Heb jij al een hbo- of wo-opleiding afgerond? Mogelijk kun je dan versneld je studie volgen. Als je al werkt in het onderwijs, kun je een gesubsidieerd traject volgen.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 350 kwijt. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren.

Tijdens je studie heb je een begeleider die jou ondersteunt en waarmee je je persoonlijke onderwijsroute bespreekt en eventueel bijstelt. Ook ben je onderdeel van een leerteam, waarin je samen met andere studenten en een leerteambegeleider alles rond je studie bespreekt: leerstrategieën, omgaan met tegenslag, het waarmaken van ambities, ethische kwesties, professionele identiteit, reflectie op professioneel handelen en beroepsvaardigheden.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads?

Vragen over de opleiding?