Carrièreperspectief

Na afronding van de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads ontvang je een bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Je mag dan de titel Bachelor of Education gebruiken. De baankansen zijn uitstekend.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Nog niet uitgeleerd? Kies dan voor een interessante master bij de HU of de universiteit.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Na de opleiding ben je leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn en mag je lessen Gezondheidszorg en Welzijn of Verzorging geven in de onderbouw van de havo en het vwo, aan het mbo, vmbo, het praktijkonderwijs en in het volwassenenonderwijs.

 

Je kunt aan de slag bij:

  • Voortgezet onderwijs (onderbouw havo en vwo)
  • Mbo-school
  • Vmbo-school
  • Onderwijsinstelling voor volwassenenonderwijs
  • Praktijk-school

 

Na deze opleiding kun je:

  • Lessen Gezondheidszorg en Welzijn ontwerpen, uitvoeren, toetsen en evalueren.
  • Leerlingen alles bijbrengen wat ze nodig hebben om goed voor zichzelf en anderen te zorgen.
  • Je lessen aanpassen aan de leefwereld van je leerlingen.
  • Vanuit een kritisch onderzoekende houding onderwijs verbeteren.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads?

Vragen over de opleiding?