De opleiding

Als software developer ben je de vakspecialist die vanuit een brede kijk, en diepe kennis software ontwerpt, programmeert en test, door het in kaart brengen van de ICT-behoeften van een bedrijf of organisatie. 

Door het  verzamelen en analyseren van informatie ontwikkel je software of apps die aan de behoeften voldoen om te komen tot oplossingen die het werk van mensen ondersteunen en bedrijfsprocessen makkelijker maken.

beeld lessituatie

Inhoud van de duale opleiding Software Development

De duale opleiding HBO-ICT Software Development duurt 4 jaar en is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Cloud IT Academy (CITA). De Stichting CITA vertegenwoordigt een brede achterban van software ontwikkelbedrijven en wordt gesteund door de belangrijkste brancheverenigingen.

Een studiejaar bestaat uit 2 periodes (semesters), van elk 20 weken.

In het eerste semester concentreren we ons op de basisvaardigheden van programmeren en het leren kennen van je leerwerkplek binnen je bedrijf.

  • Je leert de basisprincipes van programmeren en de principes van modelleren met onder andere BPMN en functioneel ontwerp.
  • Je gaat hands-on aan de slag met object-georiënteerd programmeren, het ontwerpen en testen van code, en je leert de basisbeginselen van codekwaliteit.

In het tweede semester bouw je voort op je kennis uit het eerste semester en op de ervaringen uit je beroepspraktijk.

  • Je leert meer over codekwaliteit en design principes.
  • Ook zal je meer leren over testen, continous integration, web services.
  • We besteden aandacht aan het ontwerpen en opzetten van(relationele) databases.

Het geleerde pas je direct toe in de praktijk bij je werkgever in een op te leveren beroepsproduct.

Je gaat in jaar 2 verder met alle aspecten van de software ontwikkelcyclus:

  • het analyseren van de vraag van de klant,
  • het ontwerpen van een software-oplossing,
  • het ontwikkelen van een software-oplossing,,
  • het testen van de software en
  • alle aspecten die spelen bij het in onderhoud hebben van software.

In jaar drie ga je je verder specialiseren of verbreden. De keuze is aan jou, om zo goed mogelijk in te gaan op de eisen en wensen van je werkomgeving. 

De opleiding is in 2021 voor het eerst gestart. De exacte inhoud van jaar 3 is nog in ontwikkeling. 

In jaar 4 ga je je nog verder specialiseren of verbreden. Je mag kiezen voor een minor. De tweede helft van het jaar bestaat uit het afstuderen. In jouw werkomgeving ga je bouwen aan een groot beroepsproduct. Dit vormt de basis van jouw afstuderen. 

De opleiding is in 2021 voor het eerst gestart. De exacte inhoud van jaar 4 is nog in ontwikkeling. 

De ICT docenten

Het docententeam bestaat uit docenten die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven. Na uitgebreide, succesvolle carrières besloten zij docent te worden. Externe (gast-) docenten uit het software-development werkveld geven ook les.

Meer weten over deze opleiding?

Tijdens een duale opleiding leer en werk je tegelijkertijd. Naast je opleiding heb je een betaalde functie in een organisatie die aansluit bij jouw opleiding. Je doet werkervaring op, voert studieopdrachten uit op je leerwerkplek en kunt alles wat je leert meteen in de praktijk toepassen.

Het onderwijs bestaat per semester uit een beroepsproduct (iets dat je in je eigen werkomgeving maakt), en maximaal twee theorievakken.

Je begint elk semester met het maken van een plan voor dat semester: wat ga je doen en leren. De theorievakken krijg je in de vorm van theorielessen, praktijklessen en  werkcolleges, en worden afgesloten met een formele toets.. De vorm van deze toetsing varieert per cursus. 

Jouw beroepsproduct wordt afgesloten met een formele beoordeling, in samenwerking met jouw werkgever. 

Tijdens de duale opleiding HBO-ICT Software Development  leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

De duale opleiding HBO-ICT Software Development valt onder de NVAO accreditatie van HBO-ICT.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 400 per jaar kwijt.

Interesse in de bachelor HBO-ICT Software Development?

Heb je nog vragen?