De opleiding

Je kunt de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs (PABO) flexibel indelen. Samen met je leerteambegeleider stel je je doelen op. Het eindresultaat staat vast: het tempo bepaal je zelf.

Deze deeltijdopleiding is verdeeld in 4 fasen. Deze zijn zo opgebouwd dat wanneer je een onderdeel op fase 2- niveau afrondt, dan betekent dat je de stof op Fase 1- niveau ook kent, of je de onderwijseenheid op dat niveau nu hebt gevolgd of niet. Samen met je leerteambegeleider stel je vast wat je niveau is en welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om als leraar basisonderwijs te kunnen starten. Je leert in de praktijk door vanaf het eerste studiejaar stage te lopen.

Twee deeltijdstudenten pabo tijdens muziekles

Inhoud van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding

In de eerste tien weken van de opleidingen oriënteer je je op het vak van leraar basisonderwijs. Je bekijkt welke kennis en vaardigheden je al hebt en welke leerwensen je nog hebt. Je verkent en ontwikkelt je vaardigheden om goed te kunnen functioneren voor de klas. Je stelt een persoonlijk leerplan op en loopt minstens tien dagen stage op een basisschool die we samen met je uitkiezen.

Onderwijseenheden

 • Leren lesgeven in het primair onderwijs
 • Lesgeven in oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Het ontwikkelende kind
 • Kunst in beweging 1

Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden aan de hand van de thema's 'Onderwijs ontwerpen’ en ‘Leren differentiëren’.

Onderwijseenheden

 • Onderwijs ontwerpen in het primair onderwijs
 • Omgevingsonderwijs ontwerpen
 • Leren differentiëren
 • Kunst in Beweging 2

Je gaat onder andere aan de slag met actuele maatschappelijke vraagstukken die binnen het basisonderwijs steeds belangrijker worden, zoals internationalisering, digitalisering, kansenongelijkheid, multiculturaliteit en radicalisering.

Onderwijseenheden

 • Kind & Context
 • Internationalisering, (wereld)burgerschap en cultuureducatie
 • Inclusiviteit
 • Wetenschap & Technologie

Na deze fase kun je aan de slag als leraar in het basisonderwijs. Je loopt twintig weken stage. Daarnaast stel je een afstudeerportfolio samen en maak je een afstudeeropdracht.

Onderwijseenheden

 • Profileringsruimte
 • Afstudeerfase

Docenten

De docenten zijn gerenommeerde deskundigen op hun vakgebied met passie voor hun vak.

Anouk Adang, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Anouk Adang, MSc

Hogeschooldocent

Anouk is docent aardrijkskunde binnen de HU pabo, leerteambegeleider bij de flexibele deeltijdopleiding en instituutsopleider van een aantal opleidingsscholen in Zeist.

Tamar Tas, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Drs. Tamar Tas

Hogeschooldocent onderwijskunde/pedagogiek & onderzoeker

Tamar is hogeschool docent onderwijskunde/ pedagogiek & onderzoeker. Haar specialisaties zijn onder andere: leren lesgeven, curriculum ontwerp, toets kwaliteit en studentbegeleiding.

Zij is in de laatste fase van haar promotieonderzoek naar de mogelijkheid om met fase georiënteerde coaching de instructiekwaliteit van pabostudenten te verhogen. Centraal staat de afstemming tussen opleiding en stagescholen door observaties, lesvoorbereidingsformulieren en datafeedback.

Henry van Kraanen, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Henry van Kraanen

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde

Henry is sinds 2007 werkzaam op de pabo. Daarvoor was hij leerkracht in het basisonderwijs en auteur van verschillende methodes.

Behalve docent is hij ook lid van de opleidingscommissie (OC) en de instituutsraad (IR). Kortom: betrokken bij studenten en bij de opleiding.

Sabine Lit, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Drs. Sabine Lit

Hogeschooldocent

Sabine Lit studeerde onderwijskunde en specialiseerde zich in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Sinds 1990 is zij docent rekenen-wiskunde en didactiek, eerst op de Hogeschool Domstad, toen op de iPabo Amsterdam en nu op de HU. Daarnaast werkt zij als zelfstandig onderwijskundige en educatief auteur.


Overige informatie

Tijdens deze flexibele deeltijdopleiding kun je je tijd zelf indelen. Een derde van je tijd ben je ongeveer op school te vinden, een derde van je tijd leer je via een digitale omgeving en je besteedt een derde van je tijd aan stages bij scholen die je zelf kiest. Hoeveel tijd je precies aan een lesvorm besteedt hangt af van je kennis en je leerbehoeften.

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Bereken met de collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht hoe hoog jouw collegegeld uitvalt. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je voor de hele opleiding ongeveer € 800 tot € 1300 kwijt.

Rigoberta Mejia Sian, Student Flexibele deeltijdopleiding PABO, Hogeschool Utrecht

"De feedback die ik krijg over mijn lessen kan ik goed verwerken en ik bouw routine op in het voorbereiden van mijn lessen."

Rigoberta Mejia Sian Student

Interesse in de bachelor Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding?

Vragen over de opleiding?