De opleiding

De naam van de opleiding zegt het al: je kunt de flexibele deeltijdpabo flexibel indelen. Samen met je leerteambegeleider stippel je jouw route voor de opleiding uit.

routes

Binnen de flexibele deeltijdpabo zijn er verschillende routes die je kunt volgen, afgestemd op jouw vooropleiding en werkervaring. Bekijk het schema en lees onderstaande toelichting om te bepalen welke route bij jou past.

Schema

reguliere route - 4 jaar

Heb je een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding niveau 4? Dan start je in de reguliere route. Deze route is ingericht om in deeltijd binnen 4 jaar af te ronden, maar er zijn ook mogelijkheden om te versnellen of te vertragen.

Versnelde route - 2,5 tot 4 jaar

Heb je al een hbo- of wo-diploma? En wil je liever niet nog 4 jaar studeren? Dan is de versnelde route van de flexibele deeltijdpabo iets voor jou. Met deze route kun je de opleiding in 2,5 jaar afronden. Wil je er toch langer over doen? Dat kan! Ook bij de versnelde route van de flexibele deeltijdpabo bepaal je zelf het studietempo.

Volg je de versnelde route en blijk je na een jaar aan een aantal voorwaarden te voldoen? Dan kun je tijdens de opleiding al betaald aan de slag in het basisonderwijs. Dit traject heet ‘Versneld voor de klas’ en is bedoeld om het lerarentekort in Nederland terug te dringen. Dit betekent niet dat je stopt met de opleiding. Je kan voor maximaal 2 jaar worden aangesteld als leraar en haalt ondertussen je diploma. 

zij-instroom leraar basisonderwijs - 2 jaar

Sta je het liefst zo snel mogelijk voor de klas en heb je een hbo- of wo-diploma? Dan is de zij-instroom iets voor jou. Tijdens deze route werk je als tijdelijk bevoegd leraar op een basisschool. Ook volg je de deeltijdpabo aan de HU. Na 2 jaar heb jij je lesbevoegdheid op zak. Lees meer over de zij-instroom leraar basisonderwijs.

nieuw: Route voor academici - 2 jaar

Heb je een universitaire bachelor of master afgerond? Dan kom je in aanmerking voor onze nieuwe tweejarige route voor academici. In dit compacte programma maak jij je de leerkrachtvaardigheden snel eigen en verdiep je je in inzichten uit onderwijsonderzoek. Je leert adequaat handelen en hebt interesse in het waarom hierachter. Deze kennis zet je in om een nog betere leerkracht te worden.

Tijdens de opleiding sta je veel voor de klas om je te bekwamen in belangrijke leerkracht-vaardigheden als omgaan met (moeilijk) leerlinggedrag, differentiëren en didactisch handelen. Uit onderwijsonderzoek is al veel bekend over de effectiviteit van deze vaardigheden en over hoe kinderen leren. In de flexibele deeltijdpabo voor academici maak je gebruik van de inzichten uit onderwijsonderzoek om adequaat te leren handelen, met oog voor het waarom hierachter: waarom werken bepaalde routines in bepaalde situaties wél en in andere niet?

Heel belangrijk hierbij: je leert kennis te vertalen naar je eigen praktijksituaties en deze met een kritisch analytische blik te beschouwen. Zo kun je na je studie een waardevolle bijdrage leveren aan schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit.

Heb je een universitaire bachelor (of minor) Onderwijswetenschappen? Dan kun je de deeltijdopleiding leraar basisonderwijs combineren met de master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht. 

In deze tweejarige route studeer je de ene helft van de week aan de flexibele deeltijdpabo en de andere helft van de week aan de master Educational Sciences. Je ontvangt dan ook twee diploma’s. De master Educational Sciences wordt volledig in het Engels gegeven. De flexibele deeltijdpabo voor academici volg je in het Nederlands.

In de master Educational Sciences leer je meer over onderwijs ontwerpen en over het begeleiden van verandertrajecten. Je leert de effectiviteit van onderwijs evalueren en verbeteren, maakt kennis met de laatste bevindingen uit onderwijsonderzoek en je leert zelf onderzoek doen op masterniveau.

Lees meer over de master Educational Sciences op uu.nl.

Twee deeltijdstudenten pabo tijdens muziekles

Inhoud van de opleiding leraar basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding

Deze deeltijdopleiding is verdeeld in 4 fasen. Deze zijn zo opgebouwd dat wanneer je een onderdeel op fase 2-niveau afrondt, dat betekent dat je de stof op fase 1-niveau ook kent, of je de module op dat niveau nu hebt gevolgd of niet. Samen met je leerteambegeleider stel je vast wat je niveau is en welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om als leraar basisonderwijs te kunnen starten. Je leert in de praktijk door vanaf het eerste studiejaar stage te lopen.

Goed om te weten: het programma van de route voor academici wijkt hier en daar af van onderstaande inhoud.

In de eerste tien weken van de opleiding oriënteer je je op het vak van leraar basisonderwijs. Je bekijkt welke kennis en vaardigheden je al hebt en welke leerwensen je nog hebt. Je verkent en ontwikkelt je vaardigheden om goed te kunnen functioneren voor de klas. Je stelt een persoonlijk leerplan op en loopt minstens tien dagen stage op een basisschool.

Onderwijseenheden

 • Leren lesgeven in het primair onderwijs
 • Lesgeven in oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Het ontwikkelende kind
 • Kunst in beweging 1

Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden aan de hand van de thema's 'Onderwijs ontwerpen’ en ‘Leren differentiëren’

Onderwijseenheden

 • Onderwijs ontwerpen in het primair onderwijs
 • Omgevingsonderwijs ontwerpen
 • Leren differentiëren
 • Kunst in Beweging 2

Je gaat onder andere aan de slag met actuele maatschappelijke vraagstukken die binnen het basisonderwijs steeds belangrijker worden, zoals internationalisering, digitalisering, kansenongelijkheid, multiculturaliteit en radicalisering.

Onderwijseenheden

 • Kind & Context
 • Internationalisering, (wereld)burgerschap en cultuureducatie
 • Inclusiviteit
 • Wetenschap & Technologie

Na deze fase kun je aan de slag als leraar in het basisonderwijs. Je loopt 20weken stage. Daarnaast stel je een afstudeerportfolio samen en maak je een afstudeeropdracht.

Onderwijseenheden

 • Profileringsruimte
 • Afstudeerfase

De flexibele pabo-docenten

De docenten zijn gerenommeerde deskundigen op hun vakgebied met passie voor hun vak.

Anouk Adang, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Anouk Adang, MSc

Hogeschooldocent

Anouk is docent aardrijkskunde binnen de HU pabo, leerteambegeleider bij de flexibele deeltijdopleiding en instituutsopleider van een aantal opleidingsscholen in Zeist.

Tamar Tas

Dr. Tamar Tas

Hogeschooldocent onderwijskunde/pedagogiek & onderzoeker

Tamar is hogeschool docent onderwijskunde/ pedagogiek & onderzoeker. Haar specialisaties zijn onder andere: leren lesgeven, curriculum ontwerp, toets kwaliteit en studentbegeleiding.

Zij is in de laatste fase van haar promotieonderzoek naar de mogelijkheid om met fase georiënteerde coaching de instructiekwaliteit van pabostudenten te verhogen. Centraal staat de afstemming tussen opleiding en stagescholen door observaties, lesvoorbereidingsformulieren en datafeedback.

Henry van Kraanen, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Henry van Kraanen

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde

Henry is sinds 2007 werkzaam op de pabo. Daarvoor was hij leerkracht in het basisonderwijs en auteur van verschillende methodes.

Behalve docent is hij ook lid van de opleidingscommissie (OC) en de instituutsraad (IR). Kortom: betrokken bij studenten en bij de opleiding.

Sabine Lit, Flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), Hogeschool Utrecht

Drs. Sabine Lit

Hogeschooldocent

Sabine Lit studeerde onderwijskunde en specialiseerde zich in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Sinds 1990 is zij docent rekenen-wiskunde en didactiek, eerst op de Hogeschool Domstad, toen op de iPabo Amsterdam en nu op de HU. Daarnaast werkt zij als zelfstandig onderwijskundige en educatief auteur.

Meer weten over deze opleiding?

Tijdens de flexibele deeltijdpabo deel je je tijd zelf in. Een derde van je tijd ben je op de pabo te vinden, een derde van je tijd besteedt je aan stages, en een derde van je tijd is zelfstudie. Je leest studieboeken, bereidt je lessen of stage voor en werkt aan verslagen. Hoeveel tijd je precies aan een lesvorm besteedt hangt af van je kennis en je leerbehoeften.

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs (pabo) leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Hendrieke Dolmans

"Onderwijs trekt mij me, dus koos ik voor de flexibele deeltijdopleiding basisonderwijs en kan ik werk en studie combineren."

Hendrieke Dolmans Student
Rigoberta Mejia Sian, Student Flexibele deeltijdopleiding PABO, Hogeschool Utrecht

"De feedback die ik krijg over mijn lessen kan ik goed verwerken en ik bouw routine op in het voorbereiden van mijn lessen."

Rigoberta Mejia Sian Student
Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding, Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de opleiding leraar basisonderwijs (pabo) in deeltijd?

Vragen over de opleiding?