Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht, na afronding van de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs (PABO).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Juf met leerlingen op een basisschool

Arbeidsmarkt

In het basisonderwijs is erg veel werkgelegenheid, veel basisscholen staan te springen om nieuwe leraren. Je vindt na het afronden van de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) waarschijnlijk snel een nieuwe baan. Na het afronden van je opleiding heb je je lerarenbevoegdheid en mag je als juf of meester voor de klas staan in het basisonderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar regulier basisonderwijs
  • Leraar speciaal basisonderwijs
  • Leraar speciaal voortgezet onderwijs
  • Leraar praktijkonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Lesgeven aan kinderen in het basisonderwijs
  • Lesgeven aan de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs
  • Zorgen voor een goede sfeer in de klas
  • Kinderen de aandacht geven die ze individueel nodig hebben
  • Flexibel en creatief inspelen op de behoeften van kinderen én het onderwijs

Interesse in de bachelor Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding?

Vragen over de opleiding?