Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelordiploma van Hogeschool Utrecht, na afronding van de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs (PABO).

 

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Juf met leerlingen op een basisschool

Arbeidsmarktpositie na Flexibele PABO

In het basisonderwijs is erg veel werkgelegenheid. Dit komt door het landelijk lerarentekort. Veel basisscholen staan te springen om nieuwe leraren en hierdoor vind je na de flexibele deeltijdpabo waarschijnlijk snel een nieuwe baan. Met je pabodiploma heb jij je lesbevoegdheid op zak en mag je als juf of meester voor de klas staan in het basisonderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar regulier basisonderwijs
  • Leraar speciaal basisonderwijs
  • Leraar speciaal voortgezet onderwijs
  • Leraar praktijkonderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de flexibele opleiding Leraar Basisonderwijs kun je:

  • Lesgeven aan kinderen in de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs
  • Zorgen voor een goede sfeer in de klas
  • Kinderen de aandacht geven die ze individueel nodig hebben
  • Flexibel en creatief inspelen op de behoeften van kinderen én het onderwijs
  • Mooie en inspirerende lessen ontwerpen en geven aan jouw klas in het basisonderwijs
Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding, Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) in deeltijd?

Vragen over de opleiding?