De opleiding

De deeltijd-hbo-opleiding Chemie leidt je op tot een chemisch laboratoriumingenieur die op verschillende terreinen ingezet kan worden: bijvoorbeeld in chemische research, bij product-ontwikkeling of in kwaliteitscontrole. Je wordt een expert op het gebied van nieuwe chemische analysemethoden, technieken en procedures.

Chemie is een zeer breed vakgebied, in de opleiding komen daarom onderwerpen uit zowel de analytische chemie, de organische chemie als de biochemie aan bod. Behalve aan chemie, besteden we ook aandacht aan vaardigheden zoals ‘leren leren’, presenteren, verslaglegging etcetera.

Leren doe je  niet alleen “op school”, maar ook in de praktijk. Vanuit de opleiding krijg je opdrachten mee die je uitvoert op je werkplek of op een stageplek. Voorbeelden hiervan zijn de stageopdracht halverwege de opleiding en de afstudeeropdracht aan het einde van de opleiding.

Chemie, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Chemie

Tijdens het eerste jaar breid je jouw bestaande chemische basiskennis van analytische en organische chemie uit aan de hand van theorievakken, practica en projecten. Vanaf het tweede jaar ga je steeds meer opdrachten uitvoeren op jouw werkplek.

Het eerste jaar vormt de propedeuse. De propedeuse bestaat uit vier cursussen van 15 studiepunten. Hierin leg je een een stevige basis voor het vervolg van de opleiding. In dit jaar breid je je bestaande basiskennis van met name analytische en organische chemie uit, en ontwikkel je je praktische (basis)vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor “leren leren”, presenteren, verslaglegging en literatuur zoeken.

Cursussen jaar 1

Het tweede en derde jaar omvatten in totaal 120 studiepunten. Deze zijn als volgt opgebouwd:

 • 4 cursussen van 15 studiepunten
  Het accent ligt in elke cursus op de daadwerkelijke integratie van kennis en laboratoriumvaardigheden bij het uitvoeren van onderzoek in elke keer een andere beroepsgerichte context.
 • De andere 60 studiepunten bestaan uit opdrachten die op de eigen werkplek of op een stageplek moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om:
  • Een stageopdracht van 30 studiepunten
  • 10 competentieopdrachten van in totaal ook 30 studiepunten
Cursussen jaar 2 en 3

 • In het eerste halfjaar ga je je verder verdiepen in met name de analytische chemie en ga je toewerken naar de eindkwalificaties van de opleiding.
 • In het laatste halfjaar van de opleiding doe je een afstudeeropdracht op je eigen werkplek of op een stageplek. Aan de hand van deze afstudeeropdracht toon je aan dat je inderdaad aan de eindkwalificaties van de opleiding voldoet.
Cursussen jaar 4

Wil je een losse module volgen?

Je kunt modules van de bachelor Chemie deeltijd ook los volgen. Na succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat van deelname met vermelding van de studie-investering.

Bekijk de modules

De Chemie docenten

De cursussen van de opleiding Chemie worden verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Het docententeam is een goede mix qua routine, ervaring en leeftijd. Alle docenten hebben een masteropleiding gevolgd en zo’n van hen 80% is ook gepromoveerd. De meeste docenten hebben werkervaring in de beroepspraktijk. Zo zijn en blijven ze op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het werkveld.

Naast het verzorgen van het onderwijs zijn de docenten ook bezig met onderwijsontwikkeling en/of het doen van onderzoek. Je kunt met je vragen altijd bij hen terecht en ze helpen je graag verder. Het contact is laagdrempelig. Onze docenten zijn goed bereikbaar via mobiel of email en reageren snel op via email gestelde vragen.

Meer weten over deze opleiding?

Je volgt 1 dag per week onderwijs op de hogeschool. In principe heb je les tussen 13:00 en 22:00 uur. Incidenteel wijken we af van deze lestijden. Bij een groot aantal aanmeldingen wordt een deel van de groep op de ochtend in plaats van avond ingeroosterd.

De studielast is ongeveer twintig uur per week, waarvan 12 uur zelfstudie. Je krijgt te maken met de volgende lesvormen:

 • Theorieonderwijs: Hoor-/werkcolleges en zelfstudieopdrachten.
 • Practicumonderwijs: Het trainen van je beroepsvaardigheden.
 • Projectonderwijs: Het doorlopen van de onderzoekscyclus: Plan van aanpak maken, werkplan maken, experimenten uitvoeren, evalueren en concluderen, rapporteren en presenteren.

In de cursussen is het theorie- praktijk- en projectonderwijs zoveel mogelijk geïntegreerd.

 • Praktijkbegeleiding: begeleiding van de stageopdracht, afstudeeropdracht en andere praktijkopdrachten op de eigen werkplek/stageplek

Tijdens de deeltijdopleiding Chemie leer je niet alleen tijdens colleges en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof én verdieping van het contact tussen studenten en docenten.

De opleiding Chemie deeltijd is een “flexibele” opleiding. Flexibel studeren betekent dat je je studietempo zelf kunt aanpassen. Eventueel kun je daarom ook wat uitlopen in je studie.

Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies over het al dan niet voortzetten van je studie. Als je studieprestaties niet voldoen krijg je mogelijk een negatief studieadvies. Dit studieadvies is een dringend advies, geen bindend advies. Je hoeft het niet op te volgen.

De opleiding Chemie deeltijd bevat een stageopdracht en een afstudeeropdracht die op een chemisch laboratorium moeten worden uitgevoerd. Dit laboratorium kan je eigen werkplek zijn, maar ook een stageplek. Om de geschiktheid van een laboratorium voor een stage- en/of afstudeeropdracht, zijn een aantal criteria opgesteld. Of het laboratorium waar jij deze uit wilt voeren geschikt is, bepaal je vooraf samen met je studieadviseur.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in totaal ongeveer € 800 kwijt: waarvan ca €400 in het eerste jaar van de opleiding.

Vragen over de opleiding?