Chemische basisvaardigheden

Wil je in de chemie werken en ben je geïnteresseerd in het werken in een chemisch laboratorium? In deze module maak je kennis met de basisvaardigheden die hiervoor benodigd zijn.

Tijdens de cursus Chemische basisvaardigheden leer je veilig en efficiënt je weg te vinden in een chemisch lab. Je leert eenvoudige experimenten voorbereiden, uitleggen en uitvoeren. Vervolgens leg je de resultaten van die experimenten volgens de richtlijnen vast in een labjournaal. Ook bijbehorende berekeningen leer je adequaat uitvoeren.

De cursus bestaat uit 8 theoriebijeenkomsten van 3 uur en daarnaast 4 dagdelen practicum. De theorie en de vaardigheden vormen een geïntegreerd geheel.

Handig om te weten

Startmoment 2 september 2024
Lesdata De lessen zijn op maandag. Lestijden zijn 2 weken voor aanvang van de module bekend
Studie-investering Totaal 40 contacturen (3 - 7 uur per week).
Zelfstudie: ca. 10 uur per week
Kosten

€ 2583 (vrij van btw)

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

Chemische basisvaardigheden bestaat uit 8 theoriebijeenkomsten van 3 uur:

 • Werkcollege 1: Chemisch Rekenen
 • Werkcollege 2: Chemisch Evenwicht 1 (breuken en machten)
 • Werkcollege 3: Oplos- en Neerslagreacties (wortels)
 • Werkcollege 4: Redox en pH-meter (eerstegraads vergelijkingen)
 • Werkcollege 5: Chemisch Evenwicht 2 (haakjes en tweedegraads vergelijkingen)
 • Werkcollege 6: Zuren en Basen (logaritmes)
 • Werkcollege 7: Buffers (raaklijnen en afgeleiden)
 • Werkcollege 8: Potentiometrie

Daarnaast heb je 4 dagdelen practicum (3 dagdelen vaardigheden + veiligheidsinstructie en instructie voorbereiding).

Werkcolleges

Je sluit de theoriebijeenkomsten af met een theorietoets. Het practicumgedeelte wordt afgerond met een praktijktoets.

Na afloop kun je:

 • een experiment adequaat voorbereiden en binnen de gestelde tijd resultaten verkrijgen.
 • de algemene veiligheidsregels toepassen tijdens experimenten op het laboratorium.
 • tijdens een experiment volgens de norm de uitvoering van dat experiment vastleggen in een labjournaal.
 • de wiskunde die nodig is om de leerdoelen 5-11 te bereiken begrijpen en de bijbehorende wiskundige bewerkingen toepassen.
 • voor het bereiden van oplossingen de benodigde handelingen op het laboratorium en de bijhorende chemische berekeningen correct uitvoeren.
 • met behulp van de oplosbaarheidsregels en het oplosbaarheid product voorspellen of en berekenen hoeveel van een stof oplost.
 • zuren en basen herkennen en daarmee de pH berekenen van oplossingen van sterke en zwakke éénwaardige zuren en basen aan de hand van de (p)Ka..
 • aan de hand van de Henderson-Hasselbalch vergelijking en de (p)Ka een werkende buffer selecteren en bereiden.
 • een oxidator en reductor herkennen en kun je voorspellen of een reactie tussen beide spontaan verloopt.
 • met behulp van de Nernst vergelijking rekenen tussen de gemeten celpotentiaal en de concentratie van een analiet.
 • met een (potentiometrische) titratie het gehalte van een stof bepalen.
 • regie nemen over je eigen leerproces.

Toelating

Om de bachelormodule Chemische basisvaardigheden te volgen, heb je een diploma Middelbaar Laboratoriumonderwijs (niveau 4, chemisch-fysisch analist)nodig. Ook met een ander MBO-diploma, een havo- of vwo-diploma ben je mogelijk toelaatbaar. Kennis van scheikunde en wiskunde op havo-eindexamenniveau is in ieder geval vereist.

 

Docenten

Onze cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Het docententeam is een goede mix qua routine, ervaring en leeftijd. Alle docenten hebben een masteropleiding gevolgd en zo’n van hen 80% is ook gepromoveerd. De meeste docenten hebben werkervaring in de beroepspraktijk. Zo zijn en blijven ze op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het werkveld.

Naast het verzorgen van het onderwijs zijn de docenten ook bezig met onderwijsontwikkeling en/of het doen van onderzoek. Je kunt met je vragen altijd bij hen terecht en ze helpen je graag verder. Het contact is laagdrempelig.

Na deze opleiding

Wanneer je de bachelormodule Chemische basisvaardigheden succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Volg dan de deeltijdopleiding Chemie. 

Na afloop van deze module kan je veilig en efficiënt je weg vinden in een chemisch lab, eenvoudige experimenten voorbereiden, uitleggen en uitvoeren, de resultaten van die experimenten volgens de richtlijnen vastleggen in een labjournaal en bijbehorende berekeningen adequaat uitvoeren.

Eén van de unieke kenmerken van deze bachelormodule is dat zij onderdeel is van de hbo opleiding deeltijd Chemie. 

Wil je je na de module verder ontwikkelen? Dan is de bacheloropleiding een logische vervolgstap.

Overige informatie

De bachelormodule Chemische basisvaardigheden kost € 2583,- vrij van BTW.

Waarom Chemische basisvaardigheden bij de HU?

 • Integrale aanpak

  Tijdens de opleiding hanteren we een integrale aanpak van theorie en praktijk.

 • Kleinschalig onderwijs

  De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijk advies.

 • Focus op jouw ontwikkeling

  We besteden veel aandacht aan wat jij wilt en nodig hebt.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Direct contact

Barbara Jerusalem

Cursusadviseur

Interesse in Chemische basisvaardigheden?

Heb je nog vragen?