Chemische bouwstenen

Werk je al als mlo-er in de chemie en wil je je basiskennis op een hoger niveau tillen? Dat kan met de module Chemische bouwstenen. Een plus is dat je tegelijkertijd het geleerde in de praktijk kunt brengen met de lessen laboratoriumvaardigheden.

Tijdens de cursus Chemische bouwstenen komen de bouw van atomen en moleculen aan de orde. Ook de opbouw en ruimtelijke structuur van organische moleculen en de vier hoofdgroepen biomoleculen worden behandeld. Bij het onderdeel laboratoriumvaardigheden leer je hoe je een aantal scheidings- en karakteriseringsmethoden volgens geldende (veiligheids)normen op het lab kunt uitvoeren.

Handig om te weten

Startmoment 11 november 2024
Lesdata De lessen zijn op maandag. De tijden zijn 2 weken voor aanvang van de module bekend.
Studie-investering Totaal 58 contacturen (5-8 per week). Zelfstudie: ca. 10 uur per week.
Kosten

€ 2583 (vrij van btw)

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

Chemische bouwstenen bestaat uit 8 theoriebijeenkomsten van 3 uur en heb je 4 dagdelen van 4 uur practicum (+ een verplichte veiligheidsinstructie op het lab).

Daarnaast bevat de cursus bevat  ook diverse projectonderdelen: projectstart, 3x tutormoment, 1 dagdeel projectpracticum, projectafronding. De cursus wordt afgerond met een theorietoets en een praktijktoets. 

Werkcolleges

De theorie en de vaardigheden vormen een geïntegreerd geheel.

Theorie

Je kunt:

 • van een selectie van elementen de naam bij het symbool geven en vice versa.
 • de opbouw van atomen beschrijven volgens het atoommodel van Dalton, Rutherford en Bohr en het quantum chemisch atoommodel.
 • atomaire eigenschappen als atoommassa, elektronenconfiguratie, valentie-elektronen, ionisatie-energie, atoom/ion-straal, elektronenaffiniteit, begrip oxidatietoestand en reactiviteit relateren aan de positie in het periodiek systeem en elementen op basis van deze eigenschappen vergelijken.
 • onderscheid maken tussen verschillende type bindingen (covalente binding, polair covalente binding en ion binding) aan de hand van elektronegativiteitsverschil.
 • Lewis-structuren te tekenen van organische moleculen en eenvoudige niet-organische moleculen gebruik makend van de Octet regel.
 • de ruimtelijke structuur van eenvoudige organische moleculen afleiden aan de hand van het VSEPR model.
 • de opbouw van eenvoudige moleculen beschrijven aan de hand van Valence Bond (VB)-theorie en Molecular Orbital (MO)-theorie.
 • functionele groepen (alcohol, aldehyde, keton, carbonzuur, amine, amide, halogeenalkaan, ether en ester) in verschillende klassen organische verbindingen herkennen en onderscheiden.
 • op basis van molecuulstructuur de fysische eigenschappen (smeltpunt/kookpunt, polariteit en oplosbaarheid) te relateren aan aanwezige intermoleculaire krachten (ion-dipool, dipool-dipool, H-bruggen en London dispersie).
 • de IUPAC naam voor organische verbindingen met een functionele groep en 1 of meer substituenten te vertalen naar de molecuulstructuur en vice versa.
 • een stereo-isomeer in verschillende weergaven tekenen en benoemen en het effect van de molecuulstructuur op de optische rotatie uitleggen.
 • de algemene structuur van monosacchariden en aminozuren in verschillende projecties en de configuratie aan hun chirale koolstofatomen herkennen en weergeven, en bepalen welke isomeren er zijn.
 • Vanuit de projectie van een cyclische verbinding de meest stabiele conformatie bepalen en vanuit de structuur de functie van verschillende polysachariden verklaren.
 • de begrippen dehydratatie en hydrolyse omschrijven en herkennen bij de synthese/afbraak van verschillende biologische macromoleculen.
 • het effect van onverzadigde bindingen en ketenlengte op de vloeibaarheid van een gegeven lipide verklaren.
 • een gegeven aminozuur op basis van zijgroep indelen in een van de hoofdgroepen en bij een gegeven pH en pKa aangeven in welke vorm zich het bevindt.
 • de primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire eiwitstructuur omschrijven en herkennen en het effect van de restgroepen op de vouwing de polypeptide keten aangeven.
 • de functionele groepen en basesamenstelling van DNA en RNA benoemen en herkennen.

Vaardigheden en project

Je kunt:

 • een eenvoudige opdracht verhelderen door doelstellingen op te stellen voor een werkplan.
 • aan de hand van aangereikte literatuur relevante fysische eigenschappen bepalen en op basis daarvan de meest geschikte scheidings- en karakteriseringsmethode kiezen.
 • een werkplan maken voor zijn gekozen scheidings- en karakteriseringsmethode volgens aangereikte richtlijnen.
 • een aantal basis scheidingsmethoden (extractie, herkristallisatie en destillatie onder atmosferische druk en vacuümdestillatie) volgens opgestelde werkplan uitvoeren.
 • een aantal basis karakteriseringsmethoden (UV/VIS spectrometrie, smeltpunt bepaling, refractometrie, IR spectrometrie en DLC) volgens opgestelde werkplan uitvoeren.
 • het doel van een aantal basis scheidings- en karakteriseringsmethoden toelichten.
het principe van een aantal basis scheidings- en karakteriseringsmethoden uitleggen.
 

Toelating

Om de bachelormodule Chemische bouwstenen te volgen heb je een diploma Middelbaar Laboratoriumonderwijs (niveau 4, chemisch-fysisch analist) nodig. 

Ook met een ander MBO-diploma, een havo- of vwo-diploma ben je mogelijk toelaatbaar. Kennis van scheikunde en wiskunde op havo-eindexamenniveau is in ieder geval vereist.

 
 

Docenten

Onze cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Het docententeam is een goede mix qua routine, ervaring en leeftijd. Alle docenten hebben een masteropleiding gevolgd. De meeste docenten hebben werkervaring in de beroepspraktijk.

Na deze opleiding

Wanneer je de bachelormodule Chemische bouwstenen succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Volg dan de deeltijdopleiding Chemie. 

Na afloop van deze module ken je de opbouw en structuur van moleculen en atomen, kan je een aantal scheidings- en karakteriseringsmethoden volgens geldende (veiligheids)normen uitvoeren. Door het bijbehorende project kan je uiteindelijk meerdere componenten van elkaar scheiden en afzonderlijk karakteriseren. 

Eén van de unieke kenmerken van deze bachelormodule is dat zij onderdeel is van de hbo opleiding deeltijd Chemie. 

Wil je je na de module verder ontwikkelen? Dan is de bacheloropleiding een logische vervolgstap.

Overige informatie

De bachelormodule Chemische bouwstenen kost € 2583,- vrij van BTW.

Waarom Chemische bouwstenen bij de HU?

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Leer daadwerkelijk werken in een chemisch laboratorium met de modernste apparatuur.

 • Nieuw programma

  In de vernieuwde opzet hanteren we een integrale aanpak van theorie en praktijk

 • Focus op jouw ontwikkeling

  We werken kleinschalig, waardoor we veel aandacht besteden aan wat jij wilt en nodig hebt.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Direct contact

Barbara Jerusalem

Cursusadviseur

Interesse in de module Chemische bouwstenen?

Heb je nog vragen?