Impact

Wij zijn een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgt de HU onderwijs en verricht daarnaast onderzoek. We hebben een breed opleidingsaanbod in huis dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt. Voor de arbeidsmarkt leiden we ‐ aankomende ‐ professionals op die gewild zijn en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. Binnen de regio werken we intensief samen met het bedrijfsleven, zowel grote als kleine bedrijven, (kennis)instellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Co‐creatie en coproductie zijn daarbij sleutelwoorden.

De HU heeft een economische impactanalyse van haar onderzoek en onderwijs op de regio Utrecht laten uitvoeren. Daarbij gaat het om de ‘footprint’ van de HU in termen van toegevoegde waarde (oftewel de bijdrage aan het BBP) en werkgelegenheid op basis van de Consumptieve bestedingen van medewerkers van de HU , investeringen door de HU, Consumptieve bestedingen van studenten aan de HU en overige effecten, zoals het feit dat de HU diensten en producten afneemt van andere bedrijven en instellingen. De infographic toont onze economische impact op de regio Utrecht op een visueel aantrekkelijke en toegankelijke daarnaast is er een onderzoeksverantwoording po aanvraag beschikbaar. 

Impactanalyse Hogeschool Utrecht [English version]