We beschermen de Vrije tussenruimte in de HU-Gemeenschap

Vrijwel alles wat er in de samenleving gebeurt, beleven we ook met elkaar in onze HU-gemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. Of het nu om euforische of dramatische gebeurtenissen gaat. We voelen de gevolgen van oorlogen, natuurgeweld, radicalisering, activisme, sociale en culturele spanningen en ingrijpende transities. ‘Hier komt alles samen’, is onze dagelijkse realiteit.

We leven mee met de slachtoffers van natuurrampen, oorlogen, onderdrukking en terreur en met mensen die zich daarbij betrokken voelen. We bestrijden kansenongelijkheid en spannen ons in om diversiteit en inclusie in onze hogeschool te waarborgen. We beschermen onze HU-gemeenschap, waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht sociale en culturele achtergrond, politieke overtuiging, geloof, seksuele oriëntatie, gender of beperking. We dragen met ons onderwijs en onderzoek bij aan de uitdagende transities in onze samenleving.

Onze culturele diversiteit betekent concreet dat verschillende perspectieven, ervaringen en overtuigingen naast elkaar bestaan. En die brede, rijke diversiteit is kostbaar en kwetsbaar. Onze HU-gemeenschap is een vrije tussenruimte waar iedereen zich veilig kan voelen, zich veilig kan uiten. En dan is het onvermijdelijk dat we soms op elkaars tenen staan, dat de mening of overtuiging van de één kwetsend kan zijn voor de ander, dat visies haaks op elkaar staan. Onvermijdelijk en daardoor juist veilig: je kan en mag in de HU-gemeenschap van mening verschillen, discussiëren en debatteren. Binnen de grenzen van de wet, respect en fatsoen, zonder consequenties.

Wij zien het als College van Bestuur als onze opdracht om deze vrije tussenruimte te beschermen, te voeden en te stimuleren. Om onze HU-gemeenschap ook een veilige plek te laten zijn voor lastige gesprekken, moeilijke confrontaties en uiteenlopende overtuigingen. Als we het niet met elkaar eens zijn, kunnen we wel in elkaars standpunten overeenkomsten blijven zoeken.

Daarin schuilt de kern van onze oproep aan iedereen: vergeet niet dat achter elk standpunt, elke mening, elke visie en elke overtuiging een mens schuilgaat. Mensen met dromen en ambities, met talenten en vaardigheden, met humor en een eigen karakter. Ga het gesprek aan, met elkaar, met ons, als vooroordelen dreigen te overwinnen. Praten en vragen, luisteren en delen brengt ons samen.

We vormen samen de brug als er een kloof dreigt te ontstaan. We zijn er trots op dat dit ook kan in onze hogeschool, dat we samen een dialoog bouwen op een fundament van goede intenties en wederzijds respect. Deze veilige tussenruimte is heilig. Samen zullen we die blijven koesteren en beschermen en we roepen onze studenten, docenten en medewerkers op hier actief aan bij te dragen.

College van Bestuur