Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het College van Bestuur, treedt op als werkgever en staat het college met raad terzijde.

Leden van de Raad van Toezicht

 • Mevrouw mr. Willemien Bischot (voorzitter Raad van Toezicht, lid Selectie- en Remuneratiecommissie) 
  Advocaat / Partner Van Doorne
  (geboortejaar 1966, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer mr. Kees Rutten (voorzitter Auditcommissie)
  Voormalig lid CvB ROC Midden Nederland
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit. Nevenfuncties
 • Mevrouw drs. Fabiènne Hendricks (plaatsvervangend voorzitter en voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie)
  Voormalig Head of Talent, Performance Management & Recruitment bij Tata Steel Nederland
  (geboortejaar 1984, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • Mevrouw ir. Annemarie van den Berg MBA (lid Auditcommissie)
  Kantoordirecteur JPR advocaten
  (geboortejaar 1960, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Ed Brinksma (lid Commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit
  (geboortejaar 1957, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Marc Vermeulen (voorzitter Commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Academic director postacademische opleidingen, TIAS Business School
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn
 • Mevrouw drs. Anita Lettink (lid commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Partner Strategic Management Centre en Founder HRTechRadar 
  (geboortejaar 1965, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • Mevrouw Bianca de Jong-Muhren MSc, RA (lid Auditcommissie)
  Chief Financial and Operating Officer Gilde Equity Management 
  (geboortejaar 1986, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)

Secretaris van de Raad van Toezicht is Sandra Vermeulen.