Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het College van Bestuur, treedt op als werkgever en staat het college met raad terzijde.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, treedt op als werkgever en staat het college met raad terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zijn:   

 • De heer prof. dr. Guus van Montfort (voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie)
  Voormalig bestuursvoorzitter Actiz
  (geboortejaar 1947, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer mr. Kees Rutten (voorzitter Auditcommissie)
  Voormalig lid CvB ROC Midden Nederland
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit. Nevenfuncties
 • Mevrouw drs. Fabiènne Hendricks (plaatsvervangend voorzitter en lid Selectie- en Remuneratiecommissie)
  Head of Talent, Performance Management & Recruitment bij Tata Steel Europe
  (geboortejaar 1984, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer drs. Paul Meulenberg MRE (lid Auditcommissie)
  Voormalig Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial Advisory Services
  (geboortejaar 1961, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • Mevrouw ir. Annemarie van den Berg MBA (lid Auditcommissie)
  Executive coach
  (geboortejaar 1960, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Ed Brinksma (lid Commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit
  (geboortejaar 1957, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • De heer prof. dr. Marc Vermeulen (voorzitter Commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Academic director postacademische opleidingen, TIAS Business School
  (geboortejaar 1958, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn
 • Mevrouw Anita Lettink MA (lid commissie Onderwijs & Onderzoek)
  Partner Strategic Management Centre en Founder HRTechRadar 
  (geboortejaar 1965, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)
 • Mevrouw mr. Willemien Bischot (lid Selectie- en Remuneratiecommissie) 
  Advocaat / Partner Van Doorne
  (geboortejaar 1966, Nederlandse nationaliteit. LinkedIn)

Secretaris van de Raad van Toezicht is Sandra Vermeulen.