Directeuren

Het College van Bestuur heeft de dagelijkse aansturing van de organisatie als het gaat om onderwijs, onderzoek en dienstverlening belegd bij directeuren. Op deze pagina vind je een overzicht van alle directeuren werkzaam bij Hogeschool Utrecht. Dit betreft alle directeuren kenniscentra, instituutsdirecteuren en dienstendirecteuren. Deze pagina is aan verandering onderhevig in verband met personeelswisselingen. Hij zal dus regelmatig worden geüpdatet.

Directeuren Instituten

Theo Douma

Directeur Instituut Archimedes

Theo Douma startte zijn loopbaan als docent en werkte vervolgens bij Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het ministerie van OCW, Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Technische Universiteit Eindhoven en InHolland in diverse management-, consultancy- en beleidsfuncties.

Naast zijn 1e en 2e graad lerarenopleiding (Geschiedenis en Maatschappijleer) behaalde Theo Douma onder meer een Doctoraal Geschiedenis en een Doctoraal Onderwijskunde. Ook volgde hij opleidingen als een HRM Master bij TIAS (Learning & Development) en de Leergang NSOB (strategisch management in het hoger onderwijs).

Theo Douma is ook voorzitter van Curriculum.nl en voorzitter van de landelijke verkenning Toetsing en Examinering.

Anita Bosman, directeur Institute for ICT | Hogeschool Utrecht

Anita Bosman MMI

Directeur Institute for ICT

Anita Bosman studeerde interactieve digitale communicatiesystemen en de master Management & Innovation. Sinds 2013 werkt Anita bij de HU in de rol van opleidingsmanager voor het post-initiële ICT-onderwijs. In 2018 is ze benoemd tot directeur van het Institute for ICT.

Anita Bosman heeft ruime managementervaring in het ICT-onderwijsdomein. Zowel vanuit de HU en als lid van de KNVI, platform van ICT-professionals, levert zij een actieve bijdrage aan de professionalisering en profilering van de beroepsgroep. Anita zoekt voortdurend de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Haar passie zit in het innoveren van onderwijs en in studenten te enthousiasmeren voor het ICT-onderwijs.

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie:
• Adviesraad AG Connect
• KNVI, beroepsvereniging voor ICT Professionals, thought leader educatie
• Lid werkgroep e-CF
• Stakeholder HCA-ICT

 

Instituut for ICT

Het Institute for ICT staat voor het ontwikkelen en verzorgen van ICT-onderwijs op basis van marktvraag en onderzoek dat aansluit bij de behoeften en capaciteiten van de huidige en toekomstige ICT studenten en ICT beroepspraktijk.

Wij vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers zich thuis voelen bij de opleiding en  dat de student zelf regie heeft over zijn studie. We kiezen daarom voor flexibiliteit in inhoud en organisatie. Hierdoor kunnen zowel de studenten als docenten, door nieuwsgierigheid gedreven, het beste uit zichzelf halen. Wij ondersteunen dit met een toekomstgerichte organisatie die we zo simpel mogelijk inrichten. We zorgen ervoor dat de studenten en docenten bekend zijn met onderzoek en in staat zijn om samen te werken met het bedrijfsleven. Dit doen we met plezier en in een cultuur waar experimenteren mag. Hierdoor kunnen we leren van onze fouten en durven we ons onbelemmerd in te zetten om impact te hebben op onszelf, het onderwijs en de maatschappij.

Carla Luycx, directeur HUpabo ITT en Seminarium voor Orthopedagogiek | Hogeschool Utrecht

Carla Luycx MSc

Directeur Instituut Theo Thijssen (HU pabo) en Seminarium voor Orthopedagogiek

Carla Luycx werkt sinds 1992 in het onderwijs. Ze zet zich er vooral voor in om onderwijs actueel en in beweging te houden. Haar lijfspreuk hierbij is:  “Het beste wat je kunt worden, is jezelf!”

Voor Carla is het beroep van leraar is het mooiste beroep van de wereld. Je elke dag laten verwonderen door kinderen met hun mooie en verrassende uitspraken, maakt elke dag weer tot een feestje in de school! Leraren opleiden vanuit de visie dat ieder kind en elke student gelijke kansen verdient, en mag zijn wie hij/zij is of hoe hij/zij van betekenis wil zijn, maakt dat zij elke dag met veel plezier naar haar werk gaat om samen met collega’s, studenten en partners te werken aan inspirerend onderwijs.

 

HU pabo

HU pabo leidt samen met de partners in de scholen voor primair onderwijs in de regio Utrecht-Amersfoort studenten op voor het beroep van leraar primair onderwijs. Wij doen dit vanuit de driehoek samen opleiden, professionaliseren en onderzoeken.

 

Seminarium voor Orthopedagogiek

Seminarium voor Orthopedagogiek biedt in samenwerking met diverse onderwijspartners in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Amsterdam, een master Educational Needs met vier leerroutes: specialist gedrag, specialist leren, intern begeleider en schoolleider.

Carolien Sino, directeur Instituut voor Verpleegkundige Studies | Hogeschool Utrecht

Dr. Carolien Sino

Directeur Instituut voor Verpleegkundige Studies

Carolien Sino is directeur van het Instituut voor Verpleegkundige Studies en combineert dit met haar rol als postdoctoraal onderzoeker bij het Lectoraat Chronisch zieken. Op deze manier ambieert zij onderwijs en onderzoek te verbinden.

Carolien werkte als verpleegkundige in de psychiatrie, het ziekenhuis en de thuiszorg. Bij Hogeschool Utrecht was ze docent en manager HBO-V en is ze nu directeur en onderzoeker. Sino haalde haar doctoraal Gezondheidswetenschappen in Maastricht, haar Master Epidemiologie in Utrecht en promoveerde in 2013 in Utrecht op het proefschrift Medication Management in homecarepatients. Binnen de onderzoekslijn vroegsignalering en preventie van functieverlies en chronische condities van het lectoraat houdt Carolien zich bezig met medicatie-gerelateerde problemen.

 

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Het Instituut voor Verpleegkundige Studies bestaat uit de masteropleidingen Advanced Nursing Practice, Physician Assistant en Innovatie in Zorg en Welzijn, uit de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Medisch Hulpverlening en uit diverse post-initiële opleidingen (2800 studenten, 135FTE).

Het Instituut voor Verpleegkundige Studies co-creëert samen met partners in vooraanstaand hoogwaardig onderwijs en voor de praktijk hoog relevant onderzoek. Hierbij is het instituut onderdeel van dynamische gezondheidszorg-, onderwijs- en onderzoekssamenwerkingsverbanden (de driehoek) op regionaal, nationaal en internationaal niveau, gericht op het vervullen van de behoefte van de cliënt.

Do Blankestijn, directeur Institute for Design and Engineering | Hogeschool Utrecht

Drs. ing. Do Blankestijn

Directeur Institute for Design & Engineering

Do Blankestijn werkt sinds de jaren '90 bij Hogeschool Utrecht. Hij is gestart als docent en heeft met een aantal collega’s de opleiding Mediatechnologie opgezet. Via verschillende rollen als opleidingsmanager is hij nu directeur van het Institute for Design & Engineering, waar alle voormalige opleidingen Engineering en Gebouwde Omgeving zijn samengebracht.

Na zijn studie Elektrotechniek studeerde Do Blankestijn een paar jaar Geneeskunde. Daarna volgde de studie Managementwetenschappen, met als specialisatie Implementation and Change management. Hier maakte hij kennis met Complexity Science in de context van organisatiewetenschappen. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in Leadership in Complex Systems en dit gedachtegoed pas hij in de dagelijkse praktijk toe in zijn rol als directeur. Naast het werk heeft Do een passie voor reizen, liefst gecombineerd met een bezoek aan wijnboerderijen. Ook bezoekt hij regelmatig de opera, concerten en musea.

 

Institute for Design & Engineering

Onze studenten en medewerkers creëren en verspreiden, samen met innovatieve partners, actuele praktijkgerichte kennis op thema’s vanuit het HU-profiel ‘kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving’ gericht op het technische domein Built Environment en Engineering & Design. De studenten en medewerkers zijn flexibele, kritische professionals die een brede, actuele kennisbasis multidisciplinair inzetten ten behoeve van het ontwerpen en optimaliseren van processen en producten gericht op maatschappelijke impact. Wij zijn proactief, ontplooien ons voortdurend om optimaal te presteren en zijn daardoor een rolmodel voor anderen.

Elise Nauta, directeur Instituut voor Social Work | Hogeschool Utrecht

Drs. Elise Nauta

Directeur Instituut voor Social Work

Elise Nauta is sinds 2014 directeur van het Instituut voor Social Work. Daarnaast is Elise kwartiermaker voor het Teaching and Learning Network van HU en voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies van de Vereniging Hogescholen.

Elise heeft de lerarenopleiding gevolgd en studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij begon in 1988 als docent bij de bacheloropleiding Verpleegkunde. Daarna bekleedde zij meerdere functies, zoals directielid van het Instituut voor Verpleegkundige Studies en manager bedrijfsvoering van de Faculteit Gezondheidszorg. Elise was programmamanager bij het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, met name op het gebied van zorg en technologie.

 

Instituut voor Social Work

Het Instituut voor Social Work (ISW) staat voor Sterk Sociaal Werk en draagt, door middel van hoogwaardig onderwijs en onderzoek, bij aan de sociale en culturele ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

ISW werkt aan de sociale aspecten van maatschappelijke thema’s. Hierbij werkt ISW in co-creatie samen met studenten, docenten, onderzoekers, burgers/cliënten en professionals in de praktijk. Met de bacheloropleidingen Social Work en Vaktherapie en de masteropleiding Community Development leidt ISW innovatieve professionals op die werken in het hart van de samenleving.

Dr. Esther Verboon MBA

Directeur Instituut voor Recht

Esther Verboon is sinds augustus 2016 directeur van het Instituut voor Recht van de HU. Vanaf 1986 tot 2000 was zij werkzaam als fysiotherapeut en docent. Daarna bekleedde zij verschillende posities binnen de HU als projectleider, programmamanager en opleidingsmanager, zowel bij hbo-opleidingen gezondheidszorg en recht.

In 2017 promoveerde Esther op het vraagstuk hoe klantloyaliteit in de advocatuur verbeterd kan worden. Naast haar werk als instituutsdirecteur, is zij onderzoeker op het gebied van klantgerichte dienstverlening, in het bijzonder in de rechtspraktijk.

Esther heeft diverse nevenfuncties bekleed, o.a. als secretaris van een politieke partijcommissie en als adviseur van Stichting Handicap en Studie. Momenteel is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van een middelbare school.

 

Instituut voor Recht

In het Instituut voor Recht zijn alle juridisch georiënteerde bachelor- en masteropleidingen (voltijd en deeltijd) van de HU ondergebracht: HBO Rechten, Sociaal juridische dienstverlening, de afstudeerrichting voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de master voor Forensisch Sociaal Professional. Daarnaast biedt het instituut ook contractonderwijs aan, zoals o.a. een leergang voor beschermingsbewindvoerders. Het instituut werkt nauw samen met verschillende lectoraten bij onderzoek naar innovatie van de rechtspraktijk, onder meer op de terreinen van schulddienstverlening, multiproblematiek en justitiële dienstverlening.

Hogeschool Utrecht heeft als missie om met hoogwaardig onderwijs en onderzoek te werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee wil de HU bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Het Instituut voor Recht sluit hierbij aan door via haar opleidingen, het recht en de rechtstoepassing toegankelijk te maken voor een brede groep mensen in de samenleving. Het instituut is continue bezig met het optimaliseren en actueel houden van haar opleidingen. Dit uit zich in grondige curriculumherzieningen, veranderende didactiek, en intensieve samenwerking met werkveldpartners en lectoraten.

Eva Reuling, directeur Instituut voor Arbeid en Organisatie en Institute for Business Administration | Hogeschool Utrecht

Drs. Eva Reuling

Directeur Institute for People & Business

Eva Reuling is sinds 2015 directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie. Twee jaar later werd zij ook directeur van het Institute for Business Administration. Deze twee instituten zijn nu samengevoegd tot het Institute for People & Business. Speciale aandachtsgebieden van Eva zijn digitale transformatie en ‘goed werk’.

Eva Reuling startte in 2014 bij Hogeschool Utrecht als opleidingsmanager HRM. Daarvoor werkte ze bij onder meer het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eva heeft haar doctoraal Sociale Geografie behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het College van Bestuur omschreef haar bij benoeming als volgt: “Eva is een ervaren en betrokken directeur met een warme persoonlijkheid. In nauwe samenwerking met docenten, studenten, werkveld, lectoraten en medezeggenschap zorgt zij voor zichtbare kwaliteitsverbetering in onderwijs en het verder brengen van de strategische agenda van de instituten.”

 

Institute for People & Business

Het Institute for People & Business herbergt ongeveer 2500 studenten en de volgende opleidingen:

• Bachelor Human Resource Management (voltijd en deeltijd)
• Bachelor Bedrijfskunde (voltijd en deeltijd)
• Bachelor Logistics Managment (voltijd)
• Bachelor Facility Management (voltijd)
• Master Data Driven Business (voltijd)
• Master of Project Management (deeltijd, onbekostigd)
• Post-bachelor Innovatief Vrijwilligersmanagement
• Post-bachelor People Analytics

 

De eerdere instituten hadden een richtinggevende missie geformuleerd. De missies lagen in elkaars verlengde, versterkten elkaar en hebben tevens een eigen accent.
Missie Instituut voor Arbeid en Organisatie: “Wij zijn reflectieve professionals die waarde genereren voor en met onze organisaties. In een wereld die snel verandert door digitalisering, dataficatie, robotisering en internationalisering dragen wij bij aan goed werk voor en door mensen.”

Missie Institute for Business Administration: “Samen met studenten en partners werken wij aan de vitaliteit, duurzame ontwikkeling en digitale transformatie van organisaties. Wij staan daarbij voor ethisch handelen en waardecreatie voor alle stakeholders.”

Frank Buskermolen

Drs. Frank Buskermolen

Directeur Instituut voor Communicatie

Frank is eind 2014 gestart bij de HU als (interim)directeur en werkte daarvoor in vergelijkbare functie bij o.a. Hogeschool Windesheim, InHolland en de Haagse Hogeschool en als adviseur/trainer zowel zelfstandig als eerder vanuit de Universiteit Utrecht.

Een belangrijk uitgangspunt voor Frank in zijn werk bij de hogeschool is de waardevolle functie van ons hbo voor jong volwassenen en voor onze samenleving. De combinatie van praktische vorming en persoonlijke vorming met een gedegen theoretische basis en reflectie past heel goed bij zijn visie op onderwijs. Van heel concreet en toegepast naar beschouwend en weer terug, dat is voor hem ook heel herkenbaar vanuit zijn eigen werkervaring en studie in vol- en deeltijd.

 

Instituut voor Communicatie

Het Instituut voor Communicatie verzorgt twee bacheloropleidingen, Communicatie en (internationaal ) Creative Business. Samen met het Instituut voor Media hebben we de Masteropleiding Data Driven Design (sinds 2018). Met name het aantal masteropleidingen zijn we aan het uitbreiden. Vanzelfsprekend zijn we sterk internationaal georiënteerd, bij Creative Business uitdrukkelijk wereldwijd of global met meer dan vijftig nationaliteiten in de opleiding. In het post-hbo verzorgen we daarnaast jaarlijks ca. 25 cursussen voor werkende communicatieprofessionals en andere beroepsgroepen. Jaarlijks leiden we ruim 2000 studenten op met een groot en heel betrokken team van ca. 140 medewerkers.

We hebben binnen het instituut veel aandacht voor zowel vergaande digitale ontwikkelingen als de ‘human-aspect’ in communicatie en media. In onze visie en landelijke profilering staan de volgende begrippen centraal in onze opleidingen: strategisch, wendbaar, pro-actief en innovatief. We staan voor persoonlijke vorming, kritisch denken, oplossingsgerichtheid en verantwoordelijkheid. We betrekken een groot aantal uiteenlopende (internationale) partners bij ons onderwijs en onze projecten in alle fasen van de studies.

Hans de Clercq, directeur Instituut voor Media | Hogeschool Utrecht

Hans de Clercq

Directeur Instituut voor Media

Na lange tijd te hebben gewerkt voor diverse publieke en commerciële media als creative, eindredacteur, producent en hoofdredacteur heeft Hans de Clercq de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. Sinds 2014 werkt hij voor de HU als directeur van het Instituut voor Media.

Audiovisuele en digitale media zijn voor Hans als professional en persoon grote liefdes. Favoriete medium is en blijft het boek. Hij leest veel maar vooral alles. Boeken over
wetenschap, media & technologie, politiek, geschiedenis, filosofie, religie, kunst en (populaire) cultuur. Maar ook romans, poëzie, strips en science fiction.

 

Instituut voor Media

Ons instituut bestaat uit de bacheloropleidingen Communication and Multimedia Design en de School voor Journalistiek, de masteropleiding Data-Driven Design en het cursusaanbod voor werkzame professionals. De door ons opgeleide media- en designprofessionals werken in de topsector creatieve industrie en ook in andere sectoren.

Student- en studiesucces draait voor ons allereerst om het borgen van een startklaar en duurzaam beroeps- en werkgelegenheidsperspectief. Dat lukt goed: onze alumni doen het prima op de arbeidsmarkt. We zorgen voor uitdagend onderwijs waarin studenten leren door te werken aan echte vraagstukken uit werkveld en samenleving. Onze intensieve samenwerking met een groot netwerk van partners borgt de actualiteit en relevantie maar ook het uitdagend karakter van ons onderwijs. En maakt dat we bovenop de veranderende beroepspraktijk zitten.

Hans Monpellier, directeur Institute for Finance & Accounting | Hogeschool Utrecht

Hans N. Monpellier MBA

Directeur Institute for Finance & Accounting

Hans Monpellier is sinds januari 1995 verbonden aan de hogeschool en heeft sinds die tijd verschillende functies vervuld; docent, coördinator, opleidingsmanager, afdelingsdirecteur en instituutsdirecteur. Daarvoor werkte hij in het MBO.

Hans is geboren in Amsterdam, opgegroeid in Utrecht en woont nu in Nieuwegein. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en één kleindochter. Zijn favoriete hobby is tennissen en hij is penningmeester van de tennisvereniging. Interesses zijn daarnaast (internationaal) reizen, golfen en luisteren naar (klassieke) muziek.

 

Institute for Finance & Accounting

Het Institute for Finance & Accounting (met daarin de drie bacheloropleidingen Accountancy, Finance & Control en Finance, Tax and Advice) leidt flexibele, kritische en proactieve financiële professionals op die een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan de veranderende maatschappij en impact hebben op de samenleving. Onze studenten hebben een brede actuele kennisbasis, zijn multidisciplinair inzetbaar en beschikken over vaardigheden om bedrijven en organisaties te helpen in hun transitie, groei en innovatie. Ze kunnen omgaan met digitale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de finance- & control-praktijk. Wij leiden hen op in een prettige en veilige leer- en werkomgeving.

Wij streven naar onderwijs van goede kwaliteit, verweven met praktijkgericht onderzoek en stevig verbonden met de beroepspraktijk. Wij bieden onderwijs aan vanuit de Leven Lang Leren-gedachte. Het instituut leidt financials op voor de nieuwe economie: studenten die in staat zijn om business-data inzichtelijk te verwerken, met organisaties te communiceren over de financiële positie van een bedrijf en een toegevoegde waarde hebben in het verbeteren van de complexe (financiële) omgeving.

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies | Hogeschool Utrecht

Judith Smit MMO

Directeur a.i. Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies

Judith Smit is per 1 januari 2020 waarnemend directeur bij het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies. Daarnaast is zij directeur voor het Instituut voor Paramedische Studies. 

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies
Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies biedt onderwijs aan (aankomende) professionals die communicatie tussen verschillende doelgroepen faciliteren waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) één van de werktalen is. Wij zorgen ervoor dat professionals werkzaam mét deze doelgroepen kennis en ervaringen opdoen en deze up-to-date houden. Het instituut heeft voor Nederland een uniek assortiment. Wij leiden tolken NGT en docenten NGT op en ook schrijftolken. Daarnaast kunnen professionals bij IGT&D terecht voor (onderdelen van) de masteropleiding Deaf Studies & Communication Needs. Zo werken we aan innovatie van de beroepspraktijk.
Essentieel in onze visie is op korte en lange termijn een brug te slaan tussen de niet-horende en horende gemeenschap. Onze focus ligt daarbij op het neerzetten van een toekomstbestendige driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met een noodzakelijke verbintenis met de doelgroep: tolkgebruiker, leerling, cursist etc.

Henri Kiers, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Dr. Henri Kiers

Directeur Instituut voor Bewegingsstudies

Henri Kiers is sinds 2014 directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). Eind 2014 is hij aan de Katholieke Universiteit Leuven gepromoveerd op het onderzoek Proprioception and low back pain.

Momenteel verricht Henri onderzoek naar de wijze waarop mensen adapteren aan problemen met bewegen. Met behulp van big data onderzoekt hij wat er gebeurt als patiënten bij de fysiotherapeut komen.

 

Instituut voor Bewegingsstudies

Het IBS is een ambitieuze organisatie die interesse in de bewegende mens, evidence based werken, zorg verbeteren, onderwijs, kennistransfer, onderzoek, en innovatie van de beroepspraktijk verenigt voor het opleiden van kritische en innovatieve professionals. Het instituut is het best te vergelijken met een bijenkorf van kennis: betrokkenen vliegen in en uit, kwaliteitsproducten worden gebracht en gehaald, er is een open structuur waarin verbindingen bestaan omdat ze nodig zijn en mensen willen er graag bij horen om wie ze zijn. Het IBS heeft een open cultuur waarin het omwille van creativiteit en innovatie mogelijk is om fouten te maken. Organisatie en mensen zijn erop gericht talenten te ontdekken, te stimuleren en te faciliteren.

Door hoogwaardig onderwijs levert het IBS studenten af die beschikken over de vereiste competenties en zich kenmerken door altijd de vraag te stellen "Hoe zit dat dan? Waar staat dat dan?".
Het IBS verricht goed wetenschappelijk onderzoek, is nauw verbonden met de beroepspraktijk en staat in Nederland bekend als een hoogwaardig kenniscentrum.

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies | Hogeschool Utrecht

Judith Smit MMO

Directeur Instituut voor Paramedische Studies

Judith Smit is sinds 1 november 2018 directeur van het Instituut voor Paramedische Studies (IPS). Ze heeft uitgebreide kennis van en ervaring in het zorg- en welzijnsdomein. Die expertise zet zij in om domein-overstijgend te kunnen werken.

Judith is haar carrière gestart als Logopedist en docent Logopedie. Als opleidingsmanager voor deze opleiding heeft zij aan de wieg gestaan van de huidige HU Klinieken.
Vervolgens maakte zij de stap naar het sociale domein als directeur voor Social Work bij InHolland, waarna ze als directeur IPS bij de HAN is gestart. Haar expertise ligt in het bevorderen van een kanteling van zorg in de regio door goed interprofessioneel onderwijs, goed onderzoek en goede interprofessionele zorg te stimuleren en faciliteren.

Judith is verbonden met de volgende regionale partners:
• HealthHubUtrecht
• GROZUtrecht
• Diverse zorg- en welzijnspartners

 

Instituut voor Paramedische Studies

IPS geeft focus en richting aan de “Gezonde samenleving”. Onze docenten, studenten en onderzoekers zijn de professionele verbinders van de toekomst. Ze denken vakoverstijgend, zijn kritisch en ondernemend. IPS is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor de beroepspraktijk.

Het Instituut kent acht opleidingen: Huidtherapie, Management in de Zorg, Logopedie, Mondzorgkunde, Farmakunde, Tandprothetiek, Orthoptie en Optometrie. Alle opleidingen geven vorm aan de onderwijsvisie van de HU. Kernelementen hierin zijn: een flexibele en gepersonaliseerd curriculum, een stevig inhoudelijk fundament en een interprofessioneel karakter. De expertise ligt in de opleidingen, bij docenten(teams). Verantwoordelijkheden zijn dan ook laag belegd. Daarmee ontstaat ook de binding die studenten, docenten en onderzoekers met elkaar hebben. De opleidingen komen samen in de HU-Klinieken. Hier verzorgen zij (inter-)professioneel onderwijs en zorgverlening.

Mark Tammer

Mark Tammer MSc. MEng

Directeur Instituut voor Associate degrees / Locatiedirecteur HU Amersfoort

Mark is in 2007 bij de HU gestart als docent Technische Bedrijfskunde. Vanaf 2012 was hij teamleider en later opleidingsmanager van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde, de master of Engineering en de master Next Level Engineering. Sinds april 2019 is hij directeur van het Instituut voor Associate degrees en directeur van HU Amersfoort.

Mark Tammer heeft naast zijn bachelor in Technische Bedrijfskunde tevens een master in Maintenance Management (behaald aan de HU) en een MSc. in Asset Integrity Management van de Robert Gordon University, Aberdeen. Naast zijn functies als docent en teamleider heeft Mark enkele jaren parttime onderzoek gedaan aan de TU-Delft.

 

Instituut voor Associate degrees

Het Instituut voor Associate degrees (IAd) biedt met zijn tweejarige (120EC) associate degree hbo-opleidingen op EQF niveau 5 de “missing link” in het leven lang ontwikkelen voor een iedereen die wil doorstuderen na het voortgezet of beroepsonderwijs en voor werkende professionals die willen op-, bij- of omscholen.

Het IAd verzorgt beroepsrelevant en state-of-the-art onderwijs in (regionale) partnerships met kennisinstituten, ondernemingen en overheid. Onze programma's zijn flexibel in leerstijl en in de weg die de student af kan leggen. Hierdoor bieden wij aansprekend onderwijs dat ondernemerschap aanwakkert en studentsucces bevordert. Ons assortiment richt zich op sectoren waarin krapte is op de arbeidsmarkt. Hierdoor zorgen wij voor een sterke arbeidsmarktpositie van onze alumni.

Marlies Sandee, dean/director International Business Studies | Hogeschool Utrecht

Marlies Sandee MBA

Dean/Director International Business Studies

Marlies started at HU in May 2019 after working for 14 years at Amsterdam University of Applied Science as head of the marketing management programmes. Before her educational career, she has worked in the international business world in mergers and acquisitions as well as telecoms.

Her responsibilities entail the bachelor degree programme International Business and the HU Summer School business programmes. She is also in charge of the internationalisation processes of the entire HU.

 

Institute International Business Studies

"We make students P.R.O.U.D."
Professional, Resourceful, Open-minded, Universal and Diverse.
We help develop students with an international focus into future-proof, sustainability-driven international business professionals for the international business community on bachelor, master and post-master level.

 

• Students are proud of themselves when they achieve something extraordinary.
• Students are proud when their diploma gives them confidence in their follow-up career; this is shown by their seamless admission to master programmes or by obtaining jobs with a salary that is proportionate to their degree and within half a year after graduation.
• Students are proud of the programme when the programme is distinctive from other international programmes.
• Students are proud when they belong to a community of peers which gives them aspiration and inspiration.
• Students are proud when they can work globally and know they can integrate in every country and culture.

Michel T. Dingarten, directeur Instituut voor Veiligheid en BV Domstad | Hogeschool Utrecht

Drs. Michel T. Dingarten

Directeur Instituut voor Veiligheid en BV Domstad

Michel Dingarten is sinds 1 september 2015 directeur van het Instituut voor Veiligheid en sinds 1 september 2018 directeur van BV Domstad. Op 1 oktober 2014 is hij als opleidingsmanager bij Ecologische Pedagogiek bij de HU begonnen. Daarnaast is hij kwartiermaker van Instituut Associate Degrees en directeur a.i. bij het Institute for IT geweest.

Dingarten werkte in het verleden als management consultant bij een bureau voor managementconsultancy, beleidsadviseur bij de Rijksoverheid, bestuursvoorzitter van een Publieke Omroep en lid Raad van Toezicht in het VO. Michel is uit hoofde van zijn functie bestuurder van de PHOV.

 

Instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid verzorgt de bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde. Deze opleiding wordt in voltijd en deeltijd aangeboden en is met ca. 900 studenten een van de grootste hbo-bacheloropleidingen op het gebied van veiligheid in Nederland.

 

HU-IVK heeft 4 uitstroomprofielen (profileringsrichtingen):
• Veiligheid leefomgeving
• Veiligheid werkomgeving
• Brandveiligheid & crisismanagement
• Informatieveiligheid

 

Het Instituut voor Veiligheid wil een (internationale) kennis- en leergemeenschap zijn met impact (autoriteit) op het gebied van de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Wij professionaliseren de beroepspraktijk (studenten en werkenden) met inhoudelijk en methodisch trendsettend veiligheidsonderwijs, -onderzoek en andere diensten met en focus op grootstedelijke veiligheidsvraagstukken. De integrale benadering van vraagstukken staat bij ons centraal. Wij werken dan ook themagericht via de thema’s crises, criminaliteit, ongevallen, overlast, persoonlijk leed, en de inrichting van veiligheidssystemen en structuren om veiligheid(sbeleid) te verbeteren.

Monique van Deelen, directeur Institute for Marketing & Commerce | Hogeschool Utrecht

Drs. Monique van Deelen

Directeur Institute for Marketing & Commerce

Monique van Deelen is sinds mei 2019 directeur van het Institute for Marketing & Commerce.
Speciale aandachtsgebieden van Monique zijn management development, teamontwikkeling en verandermanagement. Monique verbindt zich snel met mensen, geef hen ruimte en verantwoordelijkheid en realiseert met hen veranderingen en verbeteringen.

Monique van Deelen startte eind 2014 bij Hogeschool Utrecht als opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde bij het Institute for Engineering and Design. Daarvoor werkte Monique onder meer in diverse leidinggevende functies bij de Provincie Utrecht en was zij werkzaam in een aantal leidinggevende functies bij het UWV. Monique studeerde aan de Radboud Universiteit (propedeuse Politicologie binnen de School voor Beleidswetenschappen), de Universiteit Utrecht (doctoraal examen Algemene Sociale Wetenschappen) en de Rijksuniversiteit Groningen (Academie voor Management, postacademische leergangen Verandermanagement en Public Strategy).

Het College van Bestuur omschreef haar bij benoeming als volgt: “we zijn verheugd dat we in onze HU-gemeenschap een goede directeur hebben gevonden met veel ervaring in teamontwikkeling en het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur”

 

Institute for Marketing & Commerce

Missie: waar we voor staan…

Het Institute for Marketing & Commerce zorgt met haar onderwijs en onderzoek voor innovatie en valorisatie van kennis en vaardigheden in het benutten van relevante technologische ontwikkelingen voor meervoudige waardecreatie, koers bepalen en ondernemen. Ons instituut draagt specifiek bij aan het ondernemende HU-profiel.

 

Binnen het Institute for Marketing & Commerce studeren gemiddeld zo’n 1400 studenten in de volgende opleidingen:
• Bachelor Commerciële Economie (voltijd, duaal en deeltijd)
• Bachelor Ondernemerschap en Retailmanagement (voltijd)
• Master Data Driven Business (voltijd)

 

Visie: waar we voor gaan…
• kwalitatief goed onderwijs dat voldoet aan de kwaliteitseisen van NVAO;
• studentsucces en excellentie: onderwijs met rendement tijdens en na de studie;
• innovatief, flexibel, multidisciplinair en op werkveld gericht onderwijs;
• onderwijs verzorgd door een goed en ontwikkeld team van samenwerkende professionals;
• ontwikkeling van curriculum en leerlijnen in het kader van leven lang leren.

 

Wij zijn als Instituut Marketing & Commerce de basis op orde aan het brengen om zo adequaat, professioneel en op een bedrijfsmatige gezonde manier twee opleidingen in te richten die flexibel op de veranderende beroepen in de wereld van marketing, sales en ondernemen kunnen inspelen. Daarvoor bieden we het juiste onderwijs en passende begeleiding voor studenten. Digitaal denken, werken en onderzoeken komt centraal te staan in de beroepspraktijk. Vaardigheden als samenwerken, kunnen reflecteren en leren, naast een gezonde dosis kritisch denken, worden steeds belangrijker in onze beroepspraktijk. Daarom leiden wij niet op voor een profiel, maar hanteren we drie kernwaarden waarmee onze professionals het verschil of hun meerwaarde waar kunnen maken in de beroepspraktijk. Deze drie kernwaarden zijn: accountable, flexibel en professioneel.

Drs. Patrick Cramers MPM

Directeur Instituut Life Sciences & Chemistry

Patrick Cramers is sinds 1 september 2020 directeur van het Instituut Life Sciences & Chemistry. Na zijn studie Onderwijskunde heeft Patrick zijn carrière in en voor het hbo gewerkt in managementfuncties bij organisaties als de HBO-raad, Codarts, en Regieorgaan SIA.

Onderwijs, cultuur en maatschappelijk betrokkenheid lopen als rode draad door het werkzame leven van Patrick Cramers. Hij voelt zich thuis in dynamische organisaties, waar hij een verschil kan maken voor talenten. Als creatief strategisch denker en doener zoekt hij naar het verzilveren van kansen voor een organisatie. Hij probeert de taal van de inhoud te begrijpen, de processen van de organisatie te doorzien en die vervolgens aan elkaar te verbinden.

 

Instituut Life Sciences & Chemistry (ILC)

Het ILC leidt professionals op die met een stevige technologische basis, onderzoekend vermogen en oog voor het grotere geheel het verschil maken bij het oplossen van complexe vraagstukken van de toekomst, op het terrein van duurzaamheid en gezondheid. Onze studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Health & Disease, Food & Health en Sustainability. Al voor hun afstuderen werken ze projectmatig samen met de beroepspraktijk. Onze docenten zijn actief betrokken bij het beroepenveld. Ze zijn expert in hun vak en zetten activerende en uitdagende werkvormen in.  Zowel binnen het instituut als daarbuiten geldt: “samen leren” en “samen werken”. We geven kleinschalig onderwijs en zorgen voor kennisoverdracht en een sterke technologische basis.

Stijn Verhagen directeur Instituut Ecologische Pedagogiek

Dr. Stijn Verhagen

Directeur Instituut Ecologische Pedagogiek

Stijn Verhagen is directeur van het Instituut Ecologische Pedagogiek en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Eerder was hij adviseur bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de adviesraad van het kabinet over participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving.

Verhagen promoveerde op onderzoek naar marktwerking in de thuiszorg en publiceerde sindsdien over uiteenlopende maatschappelijke kwesties op het (snij)vlak van welzijn, zorg, educatie en sport. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en lid van de programmaraad Sport & Society.

 

Instituut Ecologische Pedagogiek

De missie van het Instituut Ecologische Pedagogiek is: pedagogen opleiden met professionele moed, die vanuit een ecologisch perspectief ondersteunen bij opvoeden en opgroeien.

Deze pedagogen durven keuzes te maken en kunnen hiernaar handelen, in een snel veranderend jeugddomein. We leiden professionals op die beseffen dat de wereld complex is en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat omarmen. Ze hebben oog voor verschillende perspectieven en beschikken over de vaardigheden om relaties aan te gaan en vanuit nabijheid het beroep uit te oefenen. Ook kunnen ze goed uit de voeten met complexe vraagstukken en zijn ze creatief in de zoektocht naar oplossingen.

Directeuren Kenniscentra

Cyrille Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Hogeschool Utrecht

Dr. Cyrille Krul

Directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Dr. Cyrille Krul is sinds 2007 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Raymond Pieters. Sinds mei 2017 is Cyrille naast lector ook directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Cyrille studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. Daarbij specialiseerde ze zich in de genetische toxicologie. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Ruim 15 jaar werkte zij in diverse functies bij TNO. Cyrille heeft ruime ervaring met business development en het leiden van innovatie programma’s in publiek - private samenwerkingen.

Cyrille is internationaal gecertificeerd toxicoloog en gespecialiseerd in methoden die het gebruik van proefdieren in het biomedische en veiligheidsonderzoek op termijn overbodig maken. Ze is vicevoorzitter van de ZonMW-commissie Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) en neemt regelmatig deel aan internationale expert groups op dit gebied.

 

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Het kenniscentrum wil alle mensen in staat stellen gezond en duurzaam te leven. Dit doen we door een gezonde leefstijl te bevorderen in een duurzame stad. We helpen mensen langer zelfstandig te blijven en regie te voeren over hun leven met behulp van slimme technologie.

We werken aan innovatieve oplossingen en instrumenten, waarbij de gezondheid van de inwoners en een duurzame leefomgeving centraal staan. We realiseren energie-neutrale, circulaire en bereikbare gebieden. Immers een duurzame omgeving is noodzakelijk om gezond oud te worden. We richten ons hierbij op ‘alle mensen’, inclusief kwetsbare groepen; en op het toerusten van professionals. Met ons praktijkgerichte onderzoek willen we gezondheidsverschillen tussen mensen verkleinen.

Elly de Bruijn, directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren| Hogeschool Utrecht

Prof. dr. Elly de Bruijn

Directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren

Prof. dr. Elly de Bruijn (1960) is sinds 2017 directeur van het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI). Sinds 2007 is zij lector Beroepsonderwijs. Dit combineert ze met bijzonder hoogleraarschap: van 2005-2015 aan de Universiteit Utrecht en sinds 2016 aan de Open Universiteit Nederland.

Elly studeerde onderwijspsychologie/onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eerder werkte ze achtereenvolgens als onderwijsopbouwwerker in Zaandam en Delft en als universitair docent en onderzoeker/projectleider aan de UvA en bij CINOP. In 1997 promoveerde zij op een studie over de relatie tussen de onderwijskundige vormgeving en het rendement van het kort middelbaar beroepsonderwijs. Werken aan vraagstukken van beroepsonderwijs en hoe dat onderwijs leren verder kan brengen, vormt de rode draad in haar loopbaan.

 

Kenniscentrum Leren en Innoveren

LENI ontwikkelt met en voor professionals kennis en onderbouwde werkwijzen waardoor zij om kunnen gaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting kunnen geven aan hun handelen en ontwikkeling.

 

LENI richt zich op het vraagstuk van de generieke dimensies van beroepsmatig handelen en ontwikkelen in huidige en toekomstige beroepspraktijken. Wat is de inhoud daarvan en hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren? Welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? Hoe helpt onderwijs hierbij; van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk? En wat betekent dat voor onderwijsprofessionals zelf?

Gerrita van der Veen, directeur van het Kenniscentrum Digital Business & Media | Hogeschool Utrecht

Gerrita van der Veen

Directeur van het Kenniscentrum Digital Business & Media

Gerrita van der Veen is sinds 1 februari 2017 directeur van het Kenniscentrum Digital Business & Media dat zich richt op innovatievraagstukken in de huidige digitale samenleving. Zij is daar tevens lector Marketing & Customer Experience en verantwoordelijk voor de programma’s op het gebied van merk- en klantbeleving in relatie tot digitalisering.

Daarvoor is zij werkzaam geweest in diverse onderzoeksdisciplines en -functies bij onder meer HIGHvalue merkconsultancy, Synovate marketing research en SWOKA Instituut voor strategisch consumentenonderzoek.

 

Kenniscentrum Digital Business & Media

Vanuit ons kenniscentrum geven wij richting en uitwerking aan belangrijke digitaliseringsvraagstukken in onze huidige samenleving. Wij zetten in op mensgericht & datagedreven digitaliseren. Wij geven vorm en inhoud aan digitale toepassingen waarbij we de behoeften en belangen van mens en samenleving als uitgangspunt nemen. Wij doen dat door middel van wetenschappelijk verantwoord en praktisch relevant onderzoek, vanuit de visie dat onderzoek een cruciale rol speelt in het vertalen van kennis en technologie naar praktijkrelevante en implementeerbare toepassingen.

Nico de Vos

Dr. Nico de Vos

Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie

Nico de Vos is filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Hij studeerde eerst lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (doctoraal), later nog filosofie (bachelor, research master). Beide universitaire opleidingen rondde hij cum laude af. Hij is gepromoveerd op het gebied van filosofie en dans, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid.

Voordat De Vos bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende management- en directiefuncties in profit- en non-profitorganisaties, vooral op het gebied van HR. Verder werkte hij een aantal jaren in verschillende functies voor ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sinds 2005 is hij in dienst van de HU, aanvankelijk als docent en coördinator bij de masteropleiding van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek, daarna als onderwijsinnovator bij het Instituut voor Social Work. Vanaf medio 2016 is hij werkzaam als lector.

 

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, zich veilig voelt en tot zijn recht komt? Hier doen de lectoraten binnen het thema sociale innovatie onderzoek naar, met en voor (aankomend) sociale professionals.

Sociale professionals werken in een dynamische context. Veranderende wet- en regelgeving, toenemende diversiteit, de transformatie van het sociale domein en andere ontwikkelingen brengen continu uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg, jeugdhulp, schuldenproblematiek, arbeidsparticipatie, veiligheid en deelname aan sport en cultuur. De HU draagt bij aan toepasbare kennis voor (aankomend) professionals en werkbare oplossingen voor de praktijk. Ook agenderen we maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Directeuren Diensten

Annelies de Jeu directeur bestuursdienst

dr. Annelies de Jeu

Directeur Bestuursdienst en Secretaris Hogeschool Utrecht

Annelies is sinds 2019 directeur Bestuursdienst en secretaris Hogeschool Utrecht. In deze functie is ze eindverantwoordelijk voor de Bestuursdienst en ondersteunt ze het College van Bestuur en de leden individueel in de uitoefening van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Eerder was Annelies werkzaam als onder meer programmadirecteur onderzoek (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en als manager strategie en ontwikkeling (HU). Zij werkt graag in strategisch bestuurlijke context. Annelies is gepromoveerd Neerlandica en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en vrouwenstudies.

 

Bestuursdienst

De Bestuursdienst ondersteunt Goed Bestuur van Hogeschool Utrecht. Door het ondersteunen van het CvB bij het vervullen van zijn integrale verantwoordelijkheden. En de afstemming daarin van het CvB met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.

De Bestuursdienst is verantwoordelijk voor een integrale en proactieve strategische beleidsvoorbereiding en voedt het College van Bestuur met in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de langere termijn agenda van de HU. Tevens bereidt de Bestuursdienst de bestuurlijke besluitvorming voor. De dienst ondersteunt het College van Bestuur bij de controle op de realisatie van de doelstellingen en voert audits uit.

Danielle van Wijngaarden, directeur Dienst Bedrijfsvoering | Hogeschool Utrecht

Drs. Danielle van Wijngaarden

Directeur Dienst Bedrijfsvoering

Daniëlle werkt sinds 2017 bij de HU en is per 1 januari 2020 benoemd als directeur van de Dienst Bedrijfsvoering. Zij geeft leiding aan de afdelingen Facilities (Vastgoed en Hospitality), Onderwijslogistiek (Studievoortgang, Plannen & Roosteren, Toetsorganisatie, Student Informatie Punt (STIP), Praktijkbureau, International Office, Bureau Inschrijving, Contractbureau en Functioneel Beheer OL, Project- & Procesmanagement (PPM) en het Secretariaat HU Diensten.

Daniëlle heeft eerder in diverse managementfuncties gewerkt in het Spaarne Gasthuis en bij ABN AMRO en Fortis. Ze studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en doorliep de Academische Leergang Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Dienst Bedrijfsvoering

Gestroomlijnde, robuuste én duurzame dienstverlening zijn van essentieel belang voor studenten, medewerkers en partners van de HU. De kwaliteit van de Dienst Bedrijfsvoering is goed, efficiënt, effectief ingericht en sluit aan op de huidige en de toekomstige vraag.

Met de focus op de klant zorgt HUD Bedrijfsvoering voor professionele medewerkers die in partnerschap met het onderwijs en onderzoek en samen met de andere diensten zorgen voor een optimale ondersteuning bij het realiseren van de doelstellingen die de hogeschool heeft geformuleerd.

Dick van Loo, directeur Dienst Business Control | Hogeschool Utrecht

Dick van Loo MSc RA

Directeur Dienst Finance, Controle & Analytics

Dick van Loo is sinds oktober 2015 als directeur Finance, Controle & Analytics in dienst van Hogeschool Utrecht. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de financiën, inkoop en business intelligence binnen de hogeschool.

Dick van Loo heeft ruime ervaring in de financiële functie. Hij heeft 12 jaar gewerkt als accountant bij PwC, waarna hij bij twee beursfondsen heeft gewerkt (PinkRoccade en Getronics, nu onderdelen van KPN). Daarna is hij overgestapt naar de publieke sector bij de Nationale Politie. Vanuit zijn functie is Dick van Loo penningmeester bij de Stichting Utrechtse StudentenSport Mesa Cosa (Sportcentrum Olympos).

 

Dienst Finance, Controle & Analytics

De dienst Finance, Controle & Analytics zet haar specifieke kennis en kunde – op het gebied van inkoop, control en management informatie/data analytics – in om de strategische doelen van de HU te helpen realiseren. Dit doen wij door (pro)actief te monitoren en (strategisch) beslissingsgericht te adviseren.

 

We geven deze visie vorm door:
• te denken vanuit waardeoriëntatie;
• de regiefunctie op onze aandachtsgebieden te ontwikkelen en te implementeren ;
• externe ontwikkelingen te vertalen naar interne impact;
• een werkwijze waarbij de dienst zowel het College van Bestuur als de directies (strategisch) adviseert;
• een goede balans tussen de monitorfunctie en de adviesfunctie;
• horizontale samenwerking met andere onderdelen binnen de dienst en de HU.

Heleen Cosijn

Heleen Cosijn

Directeur Human Capital, dienst Human Resources

Heleen is een doorgewinterde HR manager met ruim 20 jaar ervaring in voornamelijk de financiële sector. Tussen 2013 en 2018 was zij - in Sydney, Australië - zelfstandig HR consultant. Zij woont in Den Haag, is getrouwd met Willem, samen hebben zij drie volwassen kinderen.

Al heel lang wilde Heleen haar talenten inzetten voor een ander onderdeel van de maatschappij dan de financiële wereld. Zij heeft daar veel geleerd en is heel blij dat zij dat nu, sinds 1 april 2020, mag inzetten bij de HU! Heleen probeert zich in haar leidinggevende rol en in haar rol als business partner van de HU te laten leiden door drie uitgangspunten: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.
En daarnaast vindt zij het heel belangrijk dat we het leuk hebben met elkaar, dat we lol maken!

 

Human Capital, dienst Human Resources

HR wil bijdragen aan het creëren van een open (net)werkomgeving waarin teams en professionals zich herkennen en kunnen excelleren. Dit doet HR door de organisatie te faciliteren, adviseren en ondersteunen bij implementatie op de hoofdthema’s organisatieontwikkeling en ontwikkeling van professionals.

Wij vinden teamwork essentieel voor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en serviceverlening. Mits goed vormgegeven en ingezet betekent teamwork meer interactie, betere doelrealisatie door de inzet van meer expertise, samen verantwoordelijk zijn, effectiever leren en, heel belangrijk, meer werkplezier.
Teams vormen de bouwstenen van onze organisatie, HR wil vanuit haar expertise teams ondersteunen in het verder professionaliseren en optimaliseren. Dit vraagt ook om ander leiderschap en gedrag. HR voelt zich verantwoordelijk om het gesprek daarover op gang te brengen en te faciliteren bij het maken van keuzes en het uit- en invoeren van nieuwe leiderschaps- en gedragsstijlen.

Wichert Duyvenda, directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken | Hogeschool Utrecht

Wichert Duyvendak MA MSc

Directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken

Wichert Duyvendak is sinds begin 2018 directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S). Van huis uit is hij pedagoog en filosoof.

Duyvendak vervulde meerdere functies in het HBO. Hij startte als docent sociale wetenschappen en medische ethiek, was vervolgens onder meer beleidsmedewerker, projectleider en directeur van enkele instituten van Hogeschool Utrecht (Verpleegkunde, PABO en Seminarium voor Orthopedagogiek). Vanuit zijn functie neemt hij deel aan meerdere netwerken met andere hoger onderwijsinstellingen. Zo is hij onder meer voorzitter van het directeurenoverleg van de R6-hogescholen.

 

Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S)

De dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S) ondersteunt de instituten, kenniscentra en het college van bestuur van de HU. Dat doen we met een breed pakket aan dienstverlening voor studenten en medewerkers, waarin we op veel terreinen samenwerken met andere diensten. Met zo’n 160 collega’s verlenen we diensten in zowel Utrecht als Amersfoort. Dit betreft de HU Bibliotheek, Trajectum, medezeggenschap en participatie, studentbegeleiding, ambtelijk secretarissen van examencommissies en van medezeggenschap, coördinatie minoren, juridische ondersteuning, beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijs en onderzoek, kwaliteitszorg en assortimentsontwikkeling.

Wim van der Pol, directeur | Hogeschool Utrecht

Wim van der Pol

Directeur Dienst Marketing & Communicatie

Wim van der Pol is sinds april 2015 in dienst bij Hogeschool Utrecht, dienst Marketing & Communicatie. Hiervoor had hij (internationale) directiefuncties bij Sony Nederland, Sigma Coatings, Achmea, De Amersfoortse en ASR en heeft hij bij het management adviesbureau &Samhoud gewerkt.

De managementstijl van Wim kenmerkt zich door twee principes: Ruimte & Richting in combinatie met Plezier & Prestatie. In zijn overtuiging gaan ze hand in hand.

 

Dienst Marketing & Communicatie

Dienst Marketing & Communicatie versterkt het profiel van de HU als hoogwaardige, innovatieve state of the art kennisinstelling voor (aankomend) student, professional, beroepspraktijk en maatschappij. Vanuit marktoriëntatie draagt zij fact based en in co-creatie met de organisatie zorg voor het identificeren, creëren, implementeren en communiceren van (unieke) klantwaarde. Waarbij we de student, de professional en de bedrijven en instellingen centraal stellen.

De dienst Marketing & Communicatie bestaat uit de chapters Corporate Affairs, Marketing en Customer Experience.