Directeuren

Het College van Bestuur heeft de dagelijkse aansturing op onderwijs, onderzoek en dienstverlening belegd bij directeuren. Op deze pagina vind je een overzicht van alle directeuren werkzaam bij de HU. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.

Directeuren Instituten

Anita Bosman, directeur Institute for ICT | Hogeschool Utrecht

Anita Bosman MMI

Directeur Institute for ICT

Anita Bosman studeerde interactieve digitale communicatiesystemen en de master Management & Innovation. Sinds 2013 werkt Anita bij de HU in de rol van opleidingsmanager voor het post-initiële ICT-onderwijs. In 2018 is ze benoemd tot directeur van het Institute for ICT.

Anita Bosman heeft ruime managementervaring in het ICT-onderwijsdomein. Zowel vanuit de HU en als lid van de KNVI, platform van ICT-professionals, levert zij een actieve bijdrage aan de professionalisering en profilering van de beroepsgroep. Anita zoekt voortdurend de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Haar passie zit in het innoveren van onderwijs en in studenten te enthousiasmeren voor het ICT-onderwijs.

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie:
• Adviesraad AG Connect
• KNVI, beroepsvereniging voor ICT Professionals, thought leader educatie
• Lid werkgroep e-CF

 

Instituut for ICT

Het Institute for ICT staat voor het ontwikkelen en verzorgen van ICT-onderwijs op basis van marktvraag en onderzoek dat aansluit bij de behoeften en capaciteiten van de huidige en toekomstige ICT studenten en ICT beroepspraktijk.

Wij vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers zich thuis voelen bij de opleiding en  dat de student zelf regie heeft over zijn studie. We kiezen daarom voor flexibiliteit in inhoud en organisatie. Hierdoor kunnen zowel de studenten als docenten, door nieuwsgierigheid gedreven, het beste uit zichzelf halen. Wij ondersteunen dit met een toekomstgerichte organisatie die we zo simpel mogelijk inrichten. We zorgen ervoor dat de studenten en docenten bekend zijn met onderzoek en in staat zijn om samen te werken met het bedrijfsleven. Dit doen we met plezier en in een cultuur waar experimenteren mag. Hierdoor kunnen we leren van onze fouten en durven we ons onbelemmerd in te zetten om impact te hebben op onszelf, het onderwijs en de maatschappij.

Carla Luycx, directeur HUpabo Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek

Carla Luycx MSc

Directeur Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek

Carla Luycx werkt sinds 1992 in het onderwijs. Ze zet zich er vooral voor in om onderwijs actueel en in beweging te houden. Haar lijfspreuk hierbij is: “Het beste wat je kunt worden, is jezelf!”

Voor Carla is het beroep van leraar is het mooiste beroep van de wereld. Je elke dag laten verwonderen door kinderen met hun mooie en verrassende uitspraken, maakt elke dag weer tot een feestje in de school! Leraren opleiden vanuit de visie dat ieder kind en elke student gelijke kansen verdient, en mag zijn wie hij/zij is of hoe hij/zij van betekenis wil zijn, maakt dat zij elke dag met veel plezier naar haar werk gaat om samen met collega’s, studenten en partners te werken aan inspirerend onderwijs.

 

HU pabo

HU pabo leidt samen met de partners in de scholen voor primair onderwijs in de regio Utrecht-Amersfoort studenten op voor het beroep van leraar primair onderwijs. Wij doen dit vanuit de driehoek samen opleiden, professionaliseren en onderzoeken.

 

Master Educational Needs

Vanuit Orthopedagogiek biedt HU in samenwerking met diverse onderwijspartners in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Amsterdam, een master Educational Needs met vier leerroutes: specialist gedrag, specialist leren, intern begeleider en schoolleider.

Ronald Boer

Directeur Instituut voor Social Work

Ronald Boer is sinds 1 oktober 2022 directeur van het Instituut voor Social Work (ISW). Hij is sinds 2017 verbonden aan Hogeschool Utrecht en vervulde voorafgaand aan zijn aanstelling tot directeur de functie van opleidingsmanager bij ISW.

Ronald participeert ook in de beroepenveldcommissie en het landelijk opleidingsoverleg. Hij heeft onder meer een bachelor HBO Inrichtingswerk (1990) en een Masteropleiding Organisatie, Cultuur en Management (2007) aan de Universiteit Utrecht – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap – gevolgd. Ook vervult Ronald een nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Instituut voor Social Work
Het Instituut voor Social Work (ISW) staat voor Sterk Sociaal Werk en draagt, door middel van hoogwaardig onderwijs en onderzoek, bij aan de sociale en culturele ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

ISW werkt aan de sociale aspecten van maatschappelijke thema’s. Hierbij werkt ISW in co-creatie samen met studenten, docenten, onderzoekers, burgers/cliënten en professionals in de praktijk. Met de bacheloropleidingen Social Work en Vaktherapie en de masteropleiding Community Development leidt ISW innovatieve professionals op die werken in het hart van de samenleving.

 

 

Eva Povel

Directeur Instituut voor Verpleegkundige Studies

Eva Povel is sinds september 2022 directeur van het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Eva startte haar loopbaan in het (toegepast) onderzoek, vervolgens werkte zij in het onderwijs en meest recentelijk in de zorg.

Eva studeerde Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft diverse management- en directiefuncties bekleed in het onderwijs (VU, UvA en RUG) en de zorg (St. Antonius Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen). Daarnaast bekleedde zij diverse bestuurlijke functies op het gebied van Organisatiepsychologie, en vervulde zij toezichthoudende en bestuurlijke functies binnen het dierenwelzijn.

 

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Bij het Instituut voor Verpleegkundige Studies (IVS) studeren ca. 3100 studenten. Het IVS biedt hoogwaardig onderwijs (actueel en gebaseerd op de best beschikbare evidence) aan (toekomstige) professionals in de zorg om de beste zorg te leveren aan cliënten. Om het beste onderwijs te kunnen bieden is het IVS partner in zorginnovatie voor regionale, nationale en internationale zorg-, onderwijs- en onderzoekinstellingen. Onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk vormen de driehoek om te versterken en te verbeteren. Het IVS is verantwoordelijk voor een aantal opleidingen en diverse onderzoeksgebieden waarbij samengewerkt wordt met verschillende lectoraten en binnen de zwaartepunten van HU waaronder het zwaartepunt Samen Gezond. De IVS-opleidingen zijn de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Medische Hulpverlening en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice, Physician Assistant en Innovatie in Zorg en Welzijn. Daarnaast heeft het IVS een zeer breed aanbod aan diverse post-hbo opleidingen.

Eva Reuling, directeur Instituut voor Arbeid en Organisatie en Institute for Business Administration | Hogeschool Utrecht

Eva Reuling

Directeur Institute for People & Business

Eva Reuling is sinds 2015 directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie. Twee jaar later werd zij ook directeur van het Institute for Business Administration. Deze twee instituten zijn nu samengevoegd tot het Institute for People & Business. Speciale aandachtsgebieden van Eva zijn digitale transformatie en ‘goed werk’.

Eva Reuling startte in 2014 bij Hogeschool Utrecht als opleidingsmanager HRM. Daarvoor werkte ze bij onder meer het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eva heeft haar doctoraal Sociale Geografie behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het College van Bestuur omschreef haar bij benoeming als volgt: “Eva is een ervaren en betrokken directeur met een warme persoonlijkheid. In nauwe samenwerking met docenten, studenten, werkveld, lectoraten en medezeggenschap zorgt zij voor zichtbare kwaliteitsverbetering in onderwijs en het verder brengen van de strategische agenda van de instituten.”

 

Institute for People & Business

Het Institute for People & Business herbergt ongeveer 2500 studenten en de volgende opleidingen:

• Bachelor Human Resource Management (voltijd en deeltijd)
• Bachelor Bedrijfskunde (voltijd en deeltijd)
• Bachelor Logistics Managment (voltijd)
• Bachelor Facility Management (voltijd)
• Master Data Driven Business (voltijd)
• Master Projectmanagement (voltijd)
• Master of Project, Programme & Portfolio Management (deeltijd, onbekostigd)
• Post-bachelor Innovatief Vrijwilligersmanagement
• Post-bachelor People Analytics

Frank Buskermolen

Drs. Frank Buskermolen

Directeur Instituut voor Communicatie

Frank is eind 2014 gestart bij de HU als (interim)directeur en werkte daarvoor in vergelijkbare functie bij o.a. Hogeschool Windesheim, InHolland en de Haagse Hogeschool en als adviseur/trainer zowel zelfstandig als eerder vanuit de Universiteit Utrecht.

Een belangrijk uitgangspunt voor Frank in zijn werk bij de hogeschool is de waardevolle functie van ons hbo voor jong volwassenen en voor onze samenleving. De combinatie van praktische vorming en persoonlijke vorming met een gedegen theoretische basis en reflectie past heel goed bij zijn visie op onderwijs. Van heel concreet en toegepast naar beschouwend en weer terug, dat is voor hem ook heel herkenbaar vanuit zijn eigen werkervaring en studie in vol- en deeltijd.

 

Instituut voor Communicatie

Het Instituut voor Communicatie verzorgt twee bacheloropleidingen, Communicatie en (internationaal ) Creative Business. Samen met het Instituut voor Media hebben we de Masteropleiding Data Driven Design (sinds 2018). Met name het aantal masteropleidingen zijn we aan het uitbreiden. Vanzelfsprekend zijn we sterk internationaal georiënteerd, bij Creative Business uitdrukkelijk wereldwijd of global met meer dan vijftig nationaliteiten in de opleiding. In het post-hbo verzorgen we daarnaast jaarlijks ca. 25 cursussen voor werkende communicatieprofessionals en andere beroepsgroepen. Jaarlijks leiden we ruim 2000 studenten op met een groot en heel betrokken team van ca. 140 medewerkers.

We hebben binnen het instituut veel aandacht voor zowel vergaande digitale ontwikkelingen als de ‘human-aspect’ in communicatie en media. In onze visie en landelijke profilering staan de volgende begrippen centraal in onze opleidingen: strategisch, wendbaar, pro-actief en innovatief. We staan voor persoonlijke vorming, kritisch denken, oplossingsgerichtheid en verantwoordelijkheid. We betrekken een groot aantal uiteenlopende (internationale) partners bij ons onderwijs en onze projecten in alle fasen van de studies.

Hans de Clercq, directeur Instituut voor Media | Hogeschool Utrecht

Hans de Clercq

Directeur Instituut voor Media

Na lange tijd te hebben gewerkt voor diverse publieke en commerciële media als creative, eindredacteur, producent en hoofdredacteur heeft Hans de Clercq de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. Sinds 2014 werkt hij voor de HU als directeur van het Instituut voor Media.

Audiovisuele en digitale media zijn voor Hans als professional en persoon grote liefdes. Favoriete medium is en blijft het boek. Hij leest veel maar vooral alles. Boeken over
wetenschap, media & technologie, politiek, geschiedenis, filosofie, religie, kunst en (populaire) cultuur. Maar ook romans, poëzie, strips en science fiction.

 

Instituut voor Media

Ons instituut bestaat uit de bacheloropleidingen Communication and Multimedia Design en de School voor Journalistiek, de masteropleiding Data-Driven Design en een breed en gevarieerd cursus- en in company-aanbod voor werkzame professionals. 
De door ons opgeleide media- en designprofessionals werken in de topsector creatieve industrie en ook in andere sectoren. Bijzondere aandacht voor ons hebben ontwikkelingen op gebied van data, AI en andere sleuteltechnologieën die in medialandschap en samenleving snel en ingrijpend veranderen.

We hechten aan onderwijs waarin studenten leren door te werken aan èchte beroepstaken en -producten naar aanleiding van èchte vraagstukken en bij voorkeur in co-creatie met èchte partners. Al tijdens hun opleiding maken onze studenten daardoor impact in de samenleving, doen ervaring op in het werkveld en bouwen aan een netwerk. Co-creatie betekent voor ons ook kunnen bijdragen aan allerlei maatschappelijke vraagstukken door middel van vele klein- en grootschalige projecten en samenwerkingsverbanden met werkveld, overheden en maatschappelijke partners alsook met mbo, hbo en wo.

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies | Hogeschool Utrecht

Judith Smit

Directeur Instituut voor Paramedische Studies

Judith Smit is sinds 1 november 2018 directeur van het Instituut voor Paramedische Studies (IPS). Ze heeft uitgebreide kennis van en ervaring in het zorg- en welzijnsdomein. Die expertise zet zij in om domein-overstijgend te kunnen werken.

Judith is haar carrière gestart als Logopedist en docent Logopedie. Als opleidingsmanager voor deze opleiding heeft zij aan de wieg gestaan van de huidige HU GEZOND&WEL Centrum.
Vervolgens maakte zij de stap naar het sociale domein als directeur voor Social Work bij InHolland, waarna ze als directeur IPS bij de HAN is gestart. Haar expertise ligt in het bevorderen van een kanteling van zorg in de regio door goed interprofessioneel onderwijs, goed onderzoek en goede interprofessionele zorg te stimuleren en faciliteren.

Judith is verbonden met de volgende regionale partners:
• HealthHubUtrecht
• GROZUtrecht
• Diverse zorg- en welzijnspartners

 

Instituut voor Paramedische Studies

IPS geeft focus en richting aan de “Gezonde samenleving”. Onze docenten, studenten en onderzoekers zijn de professionele verbinders van de toekomst. Ze denken vakoverstijgend, zijn kritisch en ondernemend. IPS is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor de beroepspraktijk.

Het Instituut kent acht opleidingen: Huidtherapie, Management in de Zorg, Logopedie, Mondzorgkunde, Farmakunde, Tandprothetiek, Orthoptie en Optometrie. Alle opleidingen geven vorm aan de onderwijsvisie van de HU. Kernelementen hierin zijn: een flexibele en gepersonaliseerd curriculum, een stevig inhoudelijk fundament en een interprofessioneel karakter. De expertise ligt in de opleidingen, bij docenten(teams). Verantwoordelijkheden zijn dan ook laag belegd. Daarmee ontstaat ook de binding die studenten, docenten en onderzoekers met elkaar hebben. De opleidingen komen samen in het HU GEZOND&WEL Centrum. Hier verzorgen zij (inter-)professioneel onderwijs en zorgverlening.

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies | Hogeschool Utrecht

Judith Smit

Directeur Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (a.i.)

Judith Smit is per 1 januari 2020 waarnemend directeur bij het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies. Daarnaast is zij directeur voor het Instituut voor Paramedische Studies.

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies biedt onderwijs aan (aankomende) professionals die communicatie tussen verschillende doelgroepen faciliteren waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) één van de werktalen is. Wij zorgen ervoor dat professionals werkzaam mét deze doelgroepen kennis en ervaringen opdoen en deze up-to-date houden. Het instituut heeft voor Nederland een uniek assortiment. Wij leiden tolken NGT en docenten NGT op en ook schrijftolken. Daarnaast kunnen professionals bij IGT&D terecht voor (onderdelen van) de masteropleiding Deaf Studies & Communication Needs. Zo werken we aan innovatie van de beroepspraktijk.
Essentieel in onze visie is op korte en lange termijn een brug te slaan tussen de niet-horende en horende gemeenschap. Onze focus ligt daarbij op het neerzetten van een toekomstbestendige driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met een noodzakelijke verbintenis met de doelgroep: tolkgebruiker, leerling, cursist etc.

Henri Kiers, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Dr. Henri Kiers

Directeur Instituut voor Bewegingsstudies

Henri Kiers is sinds 2014 directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). Eind 2014 is hij aan de Katholieke Universiteit Leuven gepromoveerd op het onderzoek Proprioception and low back pain.

Momenteel verricht Henri onderzoek naar de wijze waarop mensen adapteren aan problemen met bewegen. Met behulp van big data onderzoekt hij wat er gebeurt als patiënten bij de fysiotherapeut komen.

Instituut voor Bewegingsstudies

Het IBS is een ambitieuze organisatie die interesse in de bewegende mens, evidence based werken, zorg verbeteren, onderwijs, kennistransfer, onderzoek, en innovatie van de beroepspraktijk verenigt voor het opleiden van kritische en innovatieve professionals. Het instituut is het best te vergelijken met een bijenkorf van kennis: betrokkenen vliegen in en uit, kwaliteitsproducten worden gebracht en gehaald, er is een open structuur waarin verbindingen bestaan omdat ze nodig zijn en mensen willen er graag bij horen om wie ze zijn. Het IBS heeft een open cultuur waarin het omwille van creativiteit en innovatie mogelijk is om fouten te maken. Organisatie en mensen zijn erop gericht talenten te ontdekken, te stimuleren en te faciliteren.

Door hoogwaardig onderwijs levert het IBS studenten af die beschikken over de vereiste competenties en zich kenmerken door altijd de vraag te stellen "Hoe zit dat dan? Waar staat dat dan?" Het IBS verricht goed wetenschappelijk onderzoek, is nauw verbonden met de beroepspraktijk en staat in Nederland bekend als een hoogwaardig kenniscentrum.

Marco Meuleman

Dr. Marco Meuleman

Directeur Institute for Finance & Accounting

Marco Meuleman is sinds 2021 directeur van het Institute for Finance and Accounting. Marco Meuleman promoveerde in 2010 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen in de Bedrijfskunde (Leadership en Governance), gaf gast colleges in het vak organisatiekunde en heeft lange ervaring in accounting en finance als bestuurder/ CFO in met name de financiële sector.

Marco is geboren in Amersfoort, opgegroeid in Amerongen en woont nu in Bosch en Duin. Samen met zijn partner heeft hij 2 nog jonge opgroeiende kinderen. Met een passie voor onderzoek en verdieping leest en studeert hij graag, heeft een brede interesse voor Leiderschap en beïnvloedingsvraagstukken, Corporate Finance en besteed hij bovendien graag veel tijd aan sport. Dat laatste moet overigens niet worden verward met talent.

 

Institute for Finance & Accounting

Het Institute for Finance & Accounting (met daarin de drie bacheloropleidingen Accountancy, Finance & Control en Finance, Tax and Advice) leidt flexibele, kritische en proactieve financiële professionals op die een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan de veranderende maatschappij en impact hebben op de samenleving.

Onze studenten hebben een brede actuele kennisbasis, zijn multidisciplinair inzetbaar en beschikken over vaardigheden om bedrijven en organisaties te helpen in hun transitie, groei en innovatie. Ze kunnen omgaan met digitale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de finance- & control-praktijk. Wij leiden hen op in een prettige en veilige leer- en werkomgeving.
Wij streven naar onderwijs van goede kwaliteit, verweven met praktijkgericht onderzoek en stevig verbonden met de beroepspraktijk. Wij bieden onderwijs aan vanuit de Leven Lang Leren-gedachte. Het instituut leidt financials op voor de nieuwe economie: studenten die in staat zijn om business-data inzichtelijk te verwerken, met organisaties te communiceren over de financiële positie van een bedrijf en een toegevoegde waarde hebben in het verbeteren van de complexe (financiële) omgeving.

Mark Tammer

Ing. M.D. (Mark) Tammer MSc MEng

Directeur Institute for Design & Engineering (a.i.)

Mark Tammer is sinds medio 2022 directeur voor het Institute for Design & Engineering. Voor deze aanstelling was hij, sinds 2019, directeur van het Instituut voor Associate degrees en de locatie HU Amersfoort.

Met een passie voor techniek studeerde Mark af in respectievelijk de Bachelor Technische Bedrijfskunde en Masters in Engineering en Asset Integrity Management. Hij is in 2007 gestart als docent en groeide via verschillende rollen door naar manager en directeur. Hij is bedreven in het ontwikkelen van nieuw aanbod en stond zo aan de wieg van onder andere de Master Next Level Engineering en een tiental Associate degrees in diverse domeinen. Mark staat voor de emancipatoire functie van onderwijs, voor hem zijn studentsucces, kansengelijkheid en nauw in verbinding staan met de student en het beroepenveld van essentieel belang.

 

Institute for Design & Engineering

Het Institute for Design & Engineering leidt technische professionals op binnen de domeinen Engineering en Gebouwde omgeving. We richten ons op duurzaamheid, gezondheid en een leven lang ontwikkelen. We doen dit met innovatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek en in samenwerking met de beroepspraktijk.

Wij leiden technische professionals op die gedreven zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de maatschappelijke vraagstukken van morgen. Wij werken met professionals uit verschillende disciplines aan maatschappelijk relevante projecten in activerende leeromgevingen en in onze Techlabs. Onze community bestaat uit studenten vakbekwame docent-onderzoekers en professionals uit de praktijk.

Erik van Riet

Directeur Institute for International Business Studies (a.i.)

Vanaf 17 oktober 2022 heeft het Institute for International Business Studies (IIBS) een nieuwe tijdelijke directeur: Erik van Riet. Hij is gespecialiseerd in interim-management met de focus op team- en organisatieontwikkeling en heeft daarin ervaring bij uiteenlopende organisaties. 

Erik van Vliet was eerder onder meer senior manager bij accountants- en adviesbureau KPMG. Hij werkt tevens als adviseur bij Turner en bij De Nieuwe Traditie.

Michel T. Dingarten, directeur Instituut voor Veiligheid en BV Domstad | Hogeschool Utrecht

Drs. Michel T. Dingarten

Directeur Instituut voor Veiligheid en BV Domstad

Michel Dingarten is sinds 1 september 2015 directeur van het Instituut voor Veiligheid en sinds 1 september 2018 directeur van BV Domstad. Op 1 oktober 2014 is hij als opleidingsmanager bij Ecologische Pedagogiek bij de HU begonnen. Daarnaast is hij kwartiermaker van Instituut Associate Degrees en directeur a.i. bij het Institute for IT en het Instituut voor Recht geweest.

Dingarten werkte in het verleden als management consultant bij een bureau voor managementconsultancy, beleidsadviseur bij de Rijksoverheid, bestuursvoorzitter van een Publieke Omroep en lid Raad van Toezicht in het VO. Michel is uit hoofde van zijn functie bestuursvoorzitter van de PHOV.

 

Instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid verzorgt de bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde. Deze opleiding wordt in voltijd en deeltijd aangeboden en is met ca. 1000 studenten een van de grootste hbo-bacheloropleidingen op het gebied van veiligheid in Nederland.

 

HU-IVK heeft 4 uitstroomprofielen (profileringsrichtingen):
• Veiligheid leefomgeving
• Veiligheid werkomgeving
• Brandveiligheid & crisismanagement
• Informatieveiligheid

 

Het Instituut voor Veiligheid wil een (internationale) kennis- en leergemeenschap zijn met impact (autoriteit) op het gebied van de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Wij professionaliseren de beroepspraktijk (studenten en werkenden) met inhoudelijk en methodisch trendsettend veiligheidsonderwijs, -onderzoek en andere diensten met en focus op grootstedelijke veiligheidsvraagstukken. De integrale benadering van vraagstukken staat bij ons centraal. Wij werken dan ook themagericht via de thema’s crises, criminaliteit, ongevallen, overlast, persoonlijk leed, en de inrichting van veiligheidssystemen en structuren om veiligheid(sbeleid) te verbeteren.

Monique van Deelen, directeur Institute for Marketing & Commerce | Hogeschool Utrecht

Drs. Monique van Deelen

Directeur Institute for Marketing & Commerce

Monique van Deelen is sinds mei 2019 directeur van het Institute for Marketing & Commerce. 
Haar expertise ligt in management development, teamontwikkeling en verandermanagement. Monique verbindt zich snel met mensen en geeft hen de ruimte en verantwoordelijkheid om samen veranderingen en verbeteringen te realiseren.

Voordat Monique bij het Institute for Marketing & Commerce kwam werken, was ze onder meer werkzaam in diverse leidinggevende functies bij de Provincie Utrecht en het UWV. 
Bij Hogeschool Utrecht begon ze als opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde bij het Institute for Engineering and Design.

Monique heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit (propedeuse Politicologie binnen de School voor Beleidswetenschappen), de Universiteit Utrecht (doctoraal examen Algemene Sociale Wetenschappen) en de Rijksuniversiteit Groningen (Academie voor Management, postacademische leergangen Verandermanagement en Public Strategy).

 

Institute for Marketing & Commerce

 

Missie: waar we voor staan…

IMC leidt eigenwijze professionals op die in staat zijn om de status quo te doorbreken en complexe maatschappelijke problemen oplossen. We voorzien studenten van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om gedragsverandering teweeg te brengen en grenzen te overstijgen om zo innovaties te realiseren met een aantoonbare maatschappelijke impact. Door het bieden van een uitdagende en stimulerende leeromgeving, streven we ernaar om onze studenten te inspireren en hen te voorzien van de tools die nodig zijn om zich te ontwikkelen tot effectieve en toegewijde professionals die bijdragen aan een betere wereld. 

 

Visie: waar we voor gaan…

Bij IMC geloven wij dat echte verandering begint bij de mensen die het aandurven om de status quo te doorbreken. Wij zijn van mening dat de toekomstige commerciële professionals en ondernemers van de wereld degenen zijn die in staat zijn om gedrag te beïnvloeden en grenzen te overstijgen om innovaties te realiseren met een maatschappelijke impact. Onze opleidingen zijn ontworpen om onze studenten te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in het creëren van duurzame oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. Wij streven ernaar om eigenwijze professionals op te leiden die in staat zijn om nieuwe perspectieven te overwegen en unieke oplossingen te bieden. Door onze focus op mensgerichtheid en commerciële vaardigheden, zorgen wij ervoor dat onze afgestudeerden niet alleen innovatief zijn, maar ook in staat zijn om hun ideeën om te zetten in succesvolle bedrijfsmodellen die een positieve impact hebben op de economie, ecologie en maatschappij

Binnen het Institute for Marketing & Commerce studeren gemiddeld zo’n 1300 studenten in de volgende opleidingen:

 

• Bachelor Commerciële Economie (voltijd, duaal en deeltijd)
• Bachelor Ondernemerschap en Retailmanagement (voltijd)
• Master Data Driven Business (voltijd)

Patrick Cramers

Directeur Instituut Life Sciences & Chemistry

Patrick Cramers is sinds 1 september 2020 directeur van het Instituut Life Sciences & Chemistry. Na zijn studie Onderwijskunde heeft Patrick zijn carrière in en voor het hbo gewerkt in managementfuncties bij organisaties als de HBO-raad, Codarts, en Regieorgaan SIA.

Onderwijs, cultuur en maatschappelijk betrokkenheid lopen als rode draad door het werkzame leven van Patrick Cramers. Hij voelt zich thuis in dynamische organisaties, waar hij een verschil kan maken voor talenten. Als creatief strategisch denker en doener zoekt hij naar het verzilveren van kansen voor een organisatie. Hij probeert de taal van de inhoud te begrijpen, de processen van de organisatie te doorzien en die vervolgens aan elkaar te verbinden.

 

Instituut Life Sciences & Chemistry (ILC)

Het ILC leidt professionals op die met een stevige technologische basis, onderzoekend vermogen en oog voor het grotere geheel het verschil maken bij het oplossen van complexe vraagstukken van de toekomst, op het terrein van duurzaamheid en gezondheid. Onze studenten werken aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Health & Disease, Food & Health en Sustainability. Al voor hun afstuderen werken ze projectmatig samen met de beroepspraktijk. Onze docenten zijn actief betrokken bij het beroepenveld. Ze zijn expert in hun vak en zetten activerende en uitdagende werkvormen in.  Zowel binnen het instituut als daarbuiten geldt: “samen leren” en “samen werken”. We geven kleinschalig onderwijs en zorgen voor kennisoverdracht en een sterke technologische basis.

Foto van Tamara Madern

Dr. Tamara Madern

Directeur Instituut voor Recht

Tamara Madern is sinds 1 augustus 2022 directeur van het Instituut voor Recht en lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso. Tamara begon haar loopbaan bij het Nibud en was daarnaast werkzaam als gastdocent.

Tamara heeft verschillende functies bekleed waaronder budgetconsulent, adviseur opleidingen, opleidingsmanager, projectleider en onderzoeker. Tamara is alumnus van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de HU en studeerde daarna Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2015 promoveerde Tamara op het thema financieel gezond gedrag.

 

Instituut voor Recht

In het Instituut voor Recht zijn alle juridisch georiënteerde bachelor- en masteropleidingen (voltijd en deeltijd) van de HU ondergebracht: HBO-Rechten, de afstudeervariant kandidaat-gerechtsdeurwaarders, Sociaal Juridische Dienstverlening en de master Forensisch Sociale Professional. Daarnaast biedt het instituut ook contractonderwijs aan. 

Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Het Instituut voor Recht sluit hierbij aan door via haar opleidingen, het recht en de rechtstoepassing toegankelijk te maken voor een brede groep mensen in de samenleving. Het instituut werkt hierbij nauw samen met de beroepspraktijk en verschillende lectoraten bij onderzoek naar innovatie van de rechtspraktijk, onder meer op de terreinen van schulddienstverlening, multiproblematiek en justitiële dienstverlening.

 

Theo Douma

Directeur Instituut Archimedes & Instituut Ecologisch Pedagogiek (a.i.)

Per 16 januari jl is Theo interim Directeur Instituut Ecologische Pedagogiek in verband met het vertrek van Stijn Verhagen. Theo Douma startte zijn loopbaan als docent en werkte vervolgens bij Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het ministerie van OCW, Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Technische Universiteit Eindhoven en InHolland in diverse management-, consultancy- en beleidsfuncties.

Naast zijn 1e en 2e graad lerarenopleiding (Geschiedenis en Maatschappijleer) behaalde Theo Douma onder meer een Doctoraal Geschiedenis en een Doctoraal Onderwijskunde. Ook volgde hij opleidingen als een HRM Master bij TIAS (Learning & Development) en de Leergang NSOB (strategisch management in het hoger onderwijs).

Theo Douma was ook voorzitter van Curriculum.nl en voorzitter van de landelijke verkenning Toetsing en Examinering.

Gertrude Priester

Instituut Associate Degrees & HU Amersfoort

Gertrude Priester is per 1 december 2022 benoemd tot directeur van het Instituut voor Associate Degrees (IAD) en locatiedirecteur Amersfoort. Voorafgaand aan deze aanstelling was zij opleidingsmanager Bedrijfskunde op Hogeschool Windesheim binnen het domein Business, Media en Recht. 

Sinds 2002 werkte Gertrude Priester bij Windesheim. In 2012 startte zij daar als hoofd van de opleiding Logopedie. Daarna volgde een loopbaan binnen diverse managementfuncties bij Windesheim met verantwoordelijkheid over meerdere opleidingen. Ook was zij Windesheim breed werkzaam in het projectteam voorbereiding Instellingstoets Kwaliteit 2019 en Lid van het projectteam Strategische Koers Studentgedreven Standaarden. Enkele jaren had zij naast haar werk de nevenfunctie van voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie sector HGZO van de Vereniging Hogescholen.

Directeuren Kenniscentra

Cyrille Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Hogeschool Utrecht

Dr. Cyrille Krul

Directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Dr. Cyrille Krul is sinds 2007 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Raymond Pieters. Sinds mei 2017 is Cyrille naast lector ook directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Cyrille studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. Daarbij specialiseerde ze zich in de genetische toxicologie. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Ruim 15 jaar werkte zij in diverse functies bij TNO. Cyrille heeft ruime ervaring met business development en het leiden van innovatie programma’s in publiek - private samenwerkingen.

Cyrille is internationaal gecertificeerd toxicoloog en gespecialiseerd in methoden die het gebruik van proefdieren in het biomedische en veiligheidsonderzoek op termijn overbodig maken. Ze is vicevoorzitter van de ZonMW-commissie Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) en neemt regelmatig deel aan internationale expert groups op dit gebied.

 

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Het kenniscentrum wil alle mensen in staat stellen gezond en duurzaam te leven. Dit doen we door een gezonde leefstijl te bevorderen in een duurzame stad. We helpen mensen langer zelfstandig te blijven en regie te voeren over hun leven met behulp van slimme technologie.

We werken aan innovatieve oplossingen en instrumenten, waarbij de gezondheid van de inwoners en een duurzame leefomgeving centraal staan. We realiseren energie-neutrale, circulaire en bereikbare gebieden. Immers een duurzame omgeving is noodzakelijk om gezond oud te worden. We richten ons hierbij op ‘alle mensen’, inclusief kwetsbare groepen; en op het toerusten van professionals. Met ons praktijkgerichte onderzoek willen we gezondheidsverschillen tussen mensen verkleinen.

Nico de Vos, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Nico de Vos

Directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren (a.i.)

Sinds 1 maart 2022 is Nico de Vos interim-directeur bij het het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI). Nico de Vos is daarnaast filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.

Nico de Vos studeerde eerst lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (doctoraal), later nog filosofie (bachelor, research master). Beide universitaire opleidingen rondde hij cum laude af. Hij is gepromoveerd op het gebied van filosofie en dans, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid. 

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) ontwikkelt met en voor professionals kennis en onderbouwde werkwijzen waardoor zij om kunnen gaan met complexiteit en dynamiek in beroepspraktijken en richting kunnen geven aan hun handelen en ontwikkeling. LENI richt zich op het vraagstuk van de generieke dimensies van beroepsmatig handelen en ontwikkelen in huidige en toekomstige beroepspraktijken. Wat is de inhoud daarvan en hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren? Welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? Hoe helpt onderwijs hierbij; van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk? En wat betekent dat voor onderwijsprofessionals zelf?

Henri Kiers

Directeur Kenniscentrum Digital Business & Media (a.i.)

Henri Kiers is directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies, voorzitter van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en is middels een research fellowship verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2022 is hij aangesteld als directeur a.i. van het Kenniscentrum Digital Business & Media.

Van oorsprong is Henri Kiers fysiotherapeut. Hij studeerde manuele therapie, bewegingswetenschappen en epidemiologie en promoveerde in 2014 op een onderzoek naar proprioceptie en lage rugpijn.

 

Kenniscentrum Digital Business & Media

Vanuit ons kenniscentrum geven wij richting en uitwerking aan belangrijke digitaliseringsvraagstukken in onze huidige samenleving. Wij zetten in op mensgericht & datagedreven digitaliseren. Wij geven vorm en inhoud aan digitale toepassingen waarbij we de behoeften en belangen van mens en samenleving als uitgangspunt nemen. Wij doen dat door middel van wetenschappelijk verantwoord en praktisch relevant onderzoek, vanuit de visie dat onderzoek een cruciale rol speelt in het vertalen van kennis en technologie naar praktijkrelevante en implementeerbare toepassingen.

Nico de Vos, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht

Dr. Nico de Vos

Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie

Nico de Vos is filosoof, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Hij studeerde eerst lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (doctoraal), later nog filosofie (bachelor, research master). Beide universitaire opleidingen rondde hij cum laude af.

Voordat De Vos bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende management- en directiefuncties in profit- en non-profitorganisaties, vooral op het gebied van HR. Verder werkte hij een aantal jaren in verschillende functies voor ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sinds 2005 is hij in dienst van de HU, aanvankelijk als docent en coördinator bij de masteropleiding van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek, daarna als onderwijsinnovator bij het Instituut voor Social Work. Vanaf medio 2016 is hij werkzaam als lector.

 

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, zich veilig voelt en tot zijn recht komt? Hier doen de lectoraten binnen het thema sociale innovatie onderzoek naar, met en voor (aankomend) sociale professionals.

Sociale professionals werken in een dynamische context. Veranderende wet- en regelgeving, toenemende diversiteit, de transformatie van het sociale domein en andere ontwikkelingen brengen continu uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg, jeugdhulp, schuldenproblematiek, arbeidsparticipatie, veiligheid en deelname aan sport en cultuur. De HU draagt bij aan toepasbare kennis voor (aankomend) professionals en werkbare oplossingen voor de praktijk. Ook agenderen we maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Directeuren Diensten

Annelies de Jeu directeur bestuursdienst

Dr. Annelies de Jeu

Directeur Bestuursdienst en Secretaris Hogeschool Utrecht

Annelies is sinds 2019 directeur Bestuursdienst en secretaris Hogeschool Utrecht. In deze functie is ze eindverantwoordelijk voor de Bestuursdienst en ondersteunt ze het College van Bestuur en de leden individueel in de uitoefening van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Eerder was Annelies werkzaam als onder meer programmadirecteur onderzoek (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en als manager strategie en ontwikkeling (HU). Zij werkt graag in strategisch bestuurlijke context. Annelies is gepromoveerd Neerlandica en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en vrouwenstudies.

 

Bestuursdienst

De Bestuursdienst ondersteunt Goed Bestuur van Hogeschool Utrecht. Door het ondersteunen van het CvB bij het vervullen van zijn integrale verantwoordelijkheden. En de afstemming daarin van het CvB met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.

De Bestuursdienst is verantwoordelijk voor een integrale en proactieve strategische beleidsvoorbereiding en voedt het College van Bestuur met in- en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de langere termijn agenda van de HU. Tevens bereidt de Bestuursdienst de bestuurlijke besluitvorming voor. De dienst ondersteunt het College van Bestuur bij de controle op de realisatie van de doelstellingen en voert audits uit.

Danielle van Wijngaarden, directeur Dienst Bedrijfsvoering | Hogeschool Utrecht

Drs. Danielle van Wijngaarden

Directeur Dienst Bedrijfsvoering

Daniëlle werkt sinds 2017 bij de HU en is per 1 januari 2020 benoemd als directeur van de Dienst Bedrijfsvoering. Zij geeft leiding aan de afdelingen Vastgoed, Facilities en Hospitality, Onderwijslogistiek (Studievoortgang, Plannen & Roosteren, Toetsorganisatie, Student Informatie Punt (STIP), Praktijkbureau, International Office, Bureau Inschrijving en het Contractbureau), Functioneel Beheer BV, Project- & Procesmanagement (PPM), Ketenregie en accountmanagement (KRAM) en het Secretariaat HU Diensten.

Daniëlle heeft eerder in diverse managementfuncties gewerkt in het Spaarne Gasthuis en bij ABN AMRO en Fortis. Ze studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en doorliep de Academische Leergang Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Dienst Bedrijfsvoering

Gestroomlijnde, robuuste én duurzame dienstverlening zijn van essentieel belang voor studenten, medewerkers en partners van de HU. De kwaliteit van de Dienst Bedrijfsvoering is goed, efficiënt, effectief ingericht en sluit aan op de huidige en de toekomstige vraag.

Met de focus op de klant zorgt HUD Bedrijfsvoering voor professionele medewerkers die in partnerschap met het onderwijs en onderzoek en samen met de andere diensten zorgen voor een optimale ondersteuning bij het realiseren van de doelstellingen die de hogeschool heeft geformuleerd.

Wichert Duyvenda, directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken | Hogeschool Utrecht

Wichert Duyvendak MA MSc

Directeur Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken

Wichert Duyvendak is sinds begin 2018 directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S). Van huis uit is hij pedagoog en filosoof.

Duyvendak vervulde meerdere functies in het HBO. Hij startte als docent sociale wetenschappen en medische ethiek bij de opleiding fysiotherapie, was vervolgens onder meer beleidsmedewerker, projectleider van hogeschool brede projecten en directeur van enkele instituten van Hogeschool Utrecht (Verpleegkunde, pabo en Orthopedagogiek). Vanuit zijn functie neemt hij deel aan meerdere netwerken met andere hoger onderwijsinstellingen.

 

Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S)

De dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S) ondersteunt de instituten, kenniscentra en het college van bestuur van de HU. Dat doen we met een breed pakket aan dienstverlening voor studenten en medewerkers, waarin we op veel terreinen samenwerken met de andere diensten. Met zo’n  220 collega’s verlenen we diensten in zowel Utrecht als Amersfoort. Dit betreft de HU Bibliotheek, Trajectum, studentparticipatie, gemeenschapsvorming, studentbegeleiding, ambtelijk secretariaat van de examencommissies en van de medezeggenschap, coördinatie minoren, juridische advisering, beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijs en onderzoek, kwaliteitszorg en assortiment.

Wim van der Pol, directeur Marketing & Communicatie Hogeschool Utrecht

Wim van der Pol

Directeur Dienst Marketing & Communicatie

Wim van der Pol is sinds april 2015 in dienst bij Hogeschool Utrecht, dienst Marketing & Communicatie. Hiervoor had hij (internationale) directiefuncties bij Sony Nederland, Sigma Coatings, Achmea, De Amersfoortse en ASR en heeft hij bij het management adviesbureau &Samhoud gewerkt.

De managementstijl van Wim kenmerkt zich door twee principes: Ruimte & Richting in combinatie met Plezier & Prestatie. In zijn overtuiging gaan ze hand in hand.

 

Dienst Marketing & Communicatie

Dienst Marketing & Communicatie versterkt het profiel van de HU als hoogwaardige, innovatieve state of the art kennisinstelling voor (aankomend) student, professional, beroepspraktijk en maatschappij. Vanuit marktoriëntatie draagt zij fact based en in co-creatie met de organisatie zorg voor het identificeren, creëren, implementeren en communiceren van (unieke) klantwaarde. Waarbij we de student, de professional en de bedrijven en instellingen centraal stellen.

De dienst Marketing & Communicatie bestaat uit de chapters Corporate Affairs, Marketing en Customer Experience.

Elise Nauta, directeur Instituut voor Social Work | Hogeschool Utrecht

Drs. Elise Nauta

Directeur HR

Elise Nauta is per 1 oktober 2022 benoemd tot directeur Human Capital. Voorheen was zij directeur van het Instituut for Social Work (ISW). In haar nieuwe rol gaat zij de Dienst Human Resources leiden.

Elise Nauta werkt sinds 1988 bij Hogeschool Utrecht in diverse functies: als docent, als opleidingsmanager, lid van instituutsdirectie Verpleegkundige studies, manager bedrijfsvoering van de faculteit Gezondheidszorg en als programmamanager van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening. In september 2014 werd zij benoemd als directeur van zowel het Instituut voor Ecologische Pedagogiek als van het Instituut voor Social Work. Elise heeft de afgelopen jaren binnen de HU het Teaching and Learning Network vormgegeven en is namens de HU ook voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies.

Eric van den Bos

Directeur ICT

Dick van Loo, directeur Dienst Business Control | Hogeschool Utrecht

Dick van Loo MSc RA

Directeur Dienst Finance, Controle & Analytics

Dick van Loo is sinds oktober 2015 als directeur Finance, Controle & Analytics in dienst van Hogeschool Utrecht. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de financiën, inkoop en business intelligence binnen de hogeschool.

Dick van Loo heeft ruime ervaring in de financiële functie. Hij heeft 12 jaar gewerkt als accountant bij PwC, waarna hij bij twee beursfondsen heeft gewerkt (PinkRoccade en Getronics, nu onderdelen van KPN). Daarna is hij overgestapt naar de publieke sector bij de Nationale Politie. Vanuit zijn functie is Dick van Loo penningmeester bij de Stichting Utrechtse StudentenSport Mesa Cosa (Sportcentrum Olympos).

 

Dienst Finance, Controle & Analytics

De dienst Finance, Controle & Analytics zet haar specifieke kennis en kunde – op het gebied van inkoop, control en management informatie/data analytics – in om de strategische doelen van de HU te helpen realiseren. Dit doen wij door (pro)actief te monitoren en (strategisch) beslissingsgericht te adviseren.

 

We geven deze visie vorm door:
• te denken vanuit waardeoriëntatie;
• de regiefunctie op onze aandachtsgebieden te ontwikkelen en te implementeren ;
• externe ontwikkelingen te vertalen naar interne impact;
• een werkwijze waarbij de dienst zowel het College van Bestuur als de directies (strategisch) adviseert;
• een goede balans tussen de monitorfunctie en de adviesfunctie;
• horizontale samenwerking met andere onderdelen binnen de dienst en de HU.