Directeuren

Het College van Bestuur heeft de dagelijkse aansturing op onderwijs, onderzoek en dienstverlening belegd bij directeuren. Op deze pagina vind je een overzicht van alle directeuren werkzaam bij de HU. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet.

Directeuren instituten

Anita Bosman

Anita Bosman MMI

Directeur Institute for ICT

Anita Bosman studeerde interactieve digitale communicatiesystemen en de master Management & Innovation. Sinds 2013 werkt Anita bij de HU in de rol van opleidingsmanager voor het post-initiële ICT-onderwijs. In 2018 is ze benoemd tot directeur van het Institute for ICT.

Anita Bosman heeft ruime managementervaring in het ICT-onderwijsdomein. Zowel vanuit de HU en als lid van de KNVI, platform van ICT-professionals, levert zij een actieve bijdrage aan de professionalisering en profilering van de beroepsgroep. Anita zoekt voortdurend de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Haar passie zit in het innoveren van onderwijs en in studenten te enthousiasmeren voor het ICT-onderwijs.

Nevenfuncties uit hoofde van functie:

• Adviesraad AG Connect
• KNVI, beroepsvereniging voor ICT Professionals, thought leader educatie
• Lid werkgroep e-CF

Carla Luycx, directeur HUpabo Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek

Carla Luycx MSc

Directeur Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek

Carla Luycx werkt sinds 1992 in het onderwijs. Ze zet zich er vooral voor in om onderwijs actueel en in beweging te houden. Haar lijfspreuk hierbij is: “Het beste wat je kunt worden, is jezelf!”

Voor Carla is het beroep van leraar is het mooiste beroep van de wereld. Je elke dag laten verwonderen door kinderen met hun mooie en verrassende uitspraken, maakt elke dag weer tot een feestje in de school! Leraren opleiden vanuit de visie dat ieder kind en elke student gelijke kansen verdient, en mag zijn wie hij/zij is of hoe hij/zij van betekenis wil zijn, maakt dat zij elke dag met veel plezier naar haar werk gaat om samen met collega’s, studenten en partners te werken aan inspirerend onderwijs.

Ronald Boer

Directeur Instituut voor Social Work en Instituut voor Veiligheid (a.i. tot 1 april '24)

Ronald Boer is sinds 1 oktober 2022 directeur van het Instituut voor Social Work (ISW). Hij is sinds 2017 verbonden aan Hogeschool Utrecht en vervulde voorafgaand aan zijn aanstelling tot directeur de functie van opleidingsmanager bij ISW.

Ronald participeert ook in de beroepenveldcommissie en het landelijk opleidingsoverleg. Hij heeft onder meer een bachelor HBO Inrichtingswerk (1990) en een Masteropleiding Organisatie, Cultuur en Management (2007) aan de Universiteit Utrecht – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap – gevolgd. Ook vervult Ronald een nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Eva

Eva Povel

Directeur Instituut voor Verpleegkundige Studies

Eva Povel is sinds september 2022 directeur van het Instituut voor Verpleegkundige Studies. Eva startte haar loopbaan in het (toegepast) onderzoek, vervolgens werkte zij in het onderwijs en meest recentelijk in de zorg.

Eva studeerde Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft diverse management- en directiefuncties bekleed in het onderwijs (VU, UvA en RUG) en de zorg (St. Antonius Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen). Daarnaast bekleedde zij diverse bestuurlijke functies op het gebied van Organisatiepsychologie, en vervulde zij toezichthoudende en bestuurlijke functies binnen het dierenwelzijn.

Astrid Nienhuis

Directeur Instituut voor Veiligheid (per 1 april 2024)

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft Astrid Nienhuis met ingang van 1 april 2024 benoemd tot directeur van het Instituut voor Veiligheid.

Astrid Nienhuis was sinds 2018 burgemeester van Heemstede en had daarvoor diezelfde functie in de gemeente Landsmeer. Voordat Astrid burgemeester werd, heeft zij jarenlang gewerkt als officier van justitie op het gebied van onder meer zware criminaliteit en mensenhandel, zowel bij regionale parketten als het landelijke parket. Ook was zij advocaat. Zij startte haar loopbaan als universitair docent.

Astrid is in 1992 afgestudeerd in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar loopbaan heeft Astrid tal van nevenfuncties gehad en activiteiten ontplooid, zowel in het openbaar bestuur als op maatschappelijk gebied.

Frank Buskermolen

Drs. Frank Buskermolen

Directeur Instituut voor Communicatie en Institute for International Business Studies (a.i.)

Frank is eind 2014 gestart bij de HU als (interim)directeur en werkte daarvoor in vergelijkbare functie bij o.a. Hogeschool Windesheim, InHolland en de Haagse Hogeschool en als adviseur/trainer zowel zelfstandig als eerder vanuit de Universiteit Utrecht.

Een belangrijk uitgangspunt voor Frank in zijn werk bij de hogeschool is de waardevolle functie van ons hbo voor jong volwassenen en voor onze samenleving. De combinatie van praktische vorming en persoonlijke vorming met een gedegen theoretische basis en reflectie past heel goed bij zijn visie op onderwijs. Van heel concreet en toegepast naar beschouwend en weer terug, dat is voor hem ook heel herkenbaar vanuit zijn eigen werkervaring en studie in vol- en deeltijd.

Hans de Clercq, directeur Instituut voor Media | Hogeschool Utrecht

Hans de Clercq

Directeur Instituut voor Media

Na lange tijd te hebben gewerkt voor diverse publieke en commerciële media als creative, eindredacteur, producent en hoofdredacteur heeft Hans de Clercq de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. Sinds 2014 werkt hij voor de HU als directeur van het Instituut voor Media.

Audiovisuele en digitale media zijn voor Hans als professional en persoon grote liefdes. Favoriete medium is en blijft het boek. Hij leest veel maar vooral alles. Boeken over
wetenschap, media & technologie, politiek, geschiedenis, filosofie, religie, kunst en (populaire) cultuur. Maar ook romans, poëzie, strips en science fiction.

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies | Hogeschool Utrecht

Judith Smit

Directeur Instituut voor Paramedische Studies, directeur Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (a.i.)

Judith Smit is sinds 1 november 2018 directeur van het Instituut voor Paramedische Studies (IPS). Ze heeft uitgebreide kennis van en ervaring in het zorg- en welzijnsdomein. Die expertise zet zij in om domein-overstijgend te kunnen werken. Smit is per 1 januari 2020 tevens waarnemend directeur bij het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies.

Judith is haar carrière gestart als Logopedist en docent Logopedie. Als opleidingsmanager voor deze opleiding heeft zij aan de wieg gestaan van de huidige HU GEZOND&WEL Centrum. Vervolgens maakte zij de stap naar het sociale domein als directeur voor Social Work bij InHolland, waarna ze als directeur IPS bij de HAN is gestart. Haar expertise ligt in het bevorderen van een kanteling van zorg in de regio door goed interprofessioneel onderwijs, goed onderzoek en goede interprofessionele zorg te stimuleren en faciliteren.

Judith is verbonden met de volgende regionale partners:
• HealthHubUtrecht
• GROZUtrecht
• Diverse zorg- en welzijnspartners

Henri Kiers, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Dr. Henri Kiers

Directeur Instituut voor Bewegingsstudies (a.i.)

Henri Kiers is waarnemend directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS). Eind 2014 is hij aan de Katholieke Universiteit Leuven gepromoveerd op het onderzoek Proprioception and low back pain.

Momenteel verricht Henri onderzoek naar de wijze waarop mensen adapteren aan problemen met bewegen. Met behulp van big data onderzoekt hij wat er gebeurt als patiënten bij de fysiotherapeut komen.

Marco Meuleman

Dr. Marco Meuleman

Directeur Institute for Finance & Accounting

Marco Meuleman is sinds 2021 directeur van het Institute for Finance and Accounting. Marco Meuleman promoveerde in 2010 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen in de Bedrijfskunde (Leadership en Governance), gaf gast colleges in het vak organisatiekunde en heeft lange ervaring in accounting en finance als bestuurder/ CFO in met name de financiële sector.

Marco is geboren in Amersfoort, opgegroeid in Amerongen en woont nu in Bosch en Duin. Samen met zijn partner heeft hij twee kinderen. Met een passie voor onderzoek en verdieping leest en studeert hij graag, heeft een brede interesse voor Leiderschap en beïnvloedingsvraagstukken, Corporate Finance en besteed hij bovendien graag veel tijd aan sport. Dat laatste moet overigens niet worden verward met talent, stelt hij zelf...

Mark Tammer

Ing. M.D. (Mark) Tammer MSc MEng

Directeur Institute for Design & Engineering

Mark Tammer is sinds medio 2022 directeur voor het Institute for Design & Engineering. Voor deze aanstelling was hij, sinds 2019, directeur van het Instituut voor Associate degrees en de locatie HU Amersfoort.

Met een passie voor techniek studeerde Mark af in respectievelijk de Bachelor Technische Bedrijfskunde en Masters in Engineering en Asset Integrity Management. Hij is in 2007 gestart als docent en groeide via verschillende rollen door naar manager en directeur. Hij is bedreven in het ontwikkelen van nieuw aanbod en stond zo aan de wieg van onder andere de Master Next Level Engineering en een tiental Associate degrees in diverse domeinen. Mark staat voor de emancipatoire functie van onderwijs, voor hem zijn studentsucces, kansengelijkheid en nauw in verbinding staan met de student en het beroepenveld van essentieel belang.

Monique van Deelen, directeur Institute for Marketing & Commerce | Hogeschool Utrecht

Drs. Monique van Deelen

Directeur Institute for Marketing & Commerce

Monique van Deelen is sinds mei 2019 directeur van het Institute for Marketing & Commerce. Haar expertise ligt in management development, teamontwikkeling en verandermanagement.

Voordat Monique bij het Institute for Marketing & Commerce kwam werken, was ze onder meer werkzaam in diverse leidinggevende functies bij de Provincie Utrecht en het UWV. Bij Hogeschool Utrecht begon ze als opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde bij het Institute for Engineering and Design. Monique verbindt zich snel met mensen en geeft hen de ruimte en verantwoordelijkheid om samen veranderingen en verbeteringen te realiseren.

Monique heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit (propedeuse Politicologie binnen de School voor Beleidswetenschappen), de Universiteit Utrecht (doctoraal examen Algemene Sociale Wetenschappen) en de Rijksuniversiteit Groningen (Academie voor Management, postacademische leergangen Verandermanagement en Public Strategy).

Patrick Cramers

Directeur Instituut Life Sciences & Chemistry

Patrick Cramers is sinds 1 september 2020 directeur van het Instituut Life Sciences & Chemistry. Na zijn studie Onderwijskunde heeft Patrick zijn carrière in en voor het hbo gewerkt in managementfuncties bij organisaties als de HBO-raad, Codarts, en Regieorgaan SIA.

Onderwijs, cultuur en maatschappelijk betrokkenheid lopen als rode draad door het werkzame leven van Patrick Cramers. Hij voelt zich thuis in dynamische organisaties, waar hij een verschil kan maken voor talenten. Als creatief strategisch denker en doener zoekt hij naar het verzilveren van kansen voor een organisatie. Hij probeert de taal van de inhoud te begrijpen, de processen van de organisatie te doorzien en die vervolgens aan elkaar te verbinden.

Foto van Tamara Madern

Dr. Tamara Madern

Directeur Instituut voor Recht

Tamara Madern is sinds 1 augustus 2022 directeur van het Instituut voor Recht en lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso. Tamara begon haar loopbaan bij het Nibud en was daarnaast werkzaam als gastdocent.

Tamara heeft verschillende functies bekleed waaronder budgetconsulent, adviseur opleidingen, opleidingsmanager, projectleider en onderzoeker. Tamara is alumnus van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de HU en studeerde daarna Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit. In 2015 promoveerde Tamara op het thema financieel gezond gedrag.

Henny Morshuis

Directeur Instituut Archimedes a.i.

In de periode van februari tot augustus 2024 is Henny directeur a.i. van Archimedes. In zijn loopbaan heeft hij al de nodige ervaring opgedaan met het opleiden van leraren. Tijdens het begin van zijn werkzame leven als docent op de lerarenopleiding van de HAN en meer recent als bestuurder van de toenmalige Hogeschool Domstad en later als interim bestuurder van de Hogeschool Marnix Academie. Zijn loopbaan heeft 2 lijnen: in het onderwijs van docent tot bestuurder en om het onderwijs als organisatieadviseur.

Sinds zijn pensioengerechtigde leeftijd werkt hij als zelfstandig adviseur en als interimmer in verschillende sectoren van het onderwijs. Vanaf 2020 is hij projectleider van de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsmodel voor de gehele sector mbo.

Professionalisering van leraren is altijd al een inspiratiebron voor Henny geweest. Vooral omdat goede docenten echt het verschil kunnen maken voor de toekomst van jongeren en volwassenen. Hij heeft er zin in om samen met de collega’s van Archimedes en de betrokkenen in de regio te werken aan het goed opleiden van docenten. Ook om te helpen het beroep zo aantrekkelijk te maken dat er nog meer jongeren kiezen voor dit mooie en belangrijk beroep.

Lyanda Vermeulen

Directeur Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Lyanda Vermeulen is sinds september 2023 directeur van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Voor deze aanstelling was zij hoofd Onderwijs van de gemeente Rotterdam.

Lyanda Vermeulen was verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in deze stad en stuurde negentig medewerkers aan. Zij studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was zij afdelingshoofd onderwijs en begeleiding van het ROC ID college/mbo Rijnland en opleidingsdirecteur, strategisch beleidsadviseur en projectleider bij de Rotterdamse universiteit.

Gertrude Priester

Instituut Associate Degrees & HU Amersfoort

Gertrude Priester is per 1 december 2022 benoemd tot directeur van het Instituut voor Associate Degrees (IAD) en locatiedirecteur Amersfoort. Voorafgaand aan deze aanstelling was zij opleidingsmanager Bedrijfskunde op Hogeschool Windesheim binnen het domein Business, Media en Recht. 

Sinds 2002 werkte Gertrude Priester bij Windesheim. In 2012 startte zij daar als hoofd van de opleiding Logopedie. Daarna volgde een loopbaan binnen diverse managementfuncties bij Windesheim met verantwoordelijkheid over meerdere opleidingen. Ook was zij Windesheim breed werkzaam in het projectteam voorbereiding Instellingstoets Kwaliteit 2019 en Lid van het projectteam Strategische Koers Studentgedreven Standaarden. Enkele jaren had zij naast haar werk de nevenfunctie van voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie sector HGZO van de Vereniging Hogescholen.

Josefien Paap Directeur Institute for People & Business

Drs. Josefien Paap

Directeur Institute for People & Business

Josefien is voordat zij in 2010 bij Hogeschool Utrecht kwam werken, werkzaam geweest in een internationale functie bij Ecolab en bij KPMG als HRM Partner in Business in de Service Group Risk & Compliance. Bij Hogeschool Utrecht is zij gestart als docent en teamleider bij de bacheloropleiding HRM. Vanaf 2015 is zij opleidingsmanager bij de Bacheloropleiding HRM geworden. Sinds 2019 is Josefien opleidingsmanager voor de Master Data Driven Business en sinds 2021 ook opleidingsmanager van de Bachelor Bedrijfskunde. Daarnaast is Josefien namens de HU lid van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM).

Per 1 februari 2024 is zij benoemd tot directeur van het Institute for People & Business.

Directeuren Kenniscentra

Cyrille Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Hogeschool Utrecht

Dr. Cyrille Krul

Directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Dr. Cyrille Krul is sinds 2007 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Raymond Pieters. Sinds mei 2017 is Cyrille naast lector ook directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Cyrille studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. Daarbij specialiseerde ze zich in de genetische toxicologie. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Ruim 15 jaar werkte zij in diverse functies bij TNO. Cyrille heeft ruime ervaring met business development en het leiden van innovatie programma’s in publiek - private samenwerkingen.

 

Cyrille is internationaal gecertificeerd toxicoloog en gespecialiseerd in methoden die het gebruik van proefdieren in het biomedische en veiligheidsonderzoek op termijn overbodig maken. Ze is vicevoorzitter van de ZonMW-commissie Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) en neemt regelmatig deel aan internationale expert groups op dit gebied.

Mieke Koeslag-Kreunen

Mieke Koeslag-Kreunen

Directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren

Dr. Mieke Koeslag-Kreunen is sinds 1 september 2023 directeur van het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI). Zij is bij het kenniscentrum tevens werkzaam als lector Werken in Onderwijs.

Mieke was voorheen onderzoeker, lerarenopleider en onderwijskundig (bege)leider bij Zuyd Hogeschool (2004-2020). Ze promoveerde op Leiderschap voor teamleren (Universiteit Maastricht, 2018) en is opgeleid als onderwijskundige (Radboud Universiteit, 2004) en leerkracht (Saxion Hogeschool, 2002). 

Nico de Vos, opleiding Community Development, Hogeschool Utrecht

Nico de Vos

Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie

Nico de Vos, directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, is filosoof en lector van het lectoraat Duurzame Gemeenschappen.

Nico de Vos studeerde eerst lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (doctoraal), later nog filosofie (bachelor, research master). Beide universitaire opleidingen rondde hij cum laude af. Hij is gepromoveerd op het gebied van filosofie en dans, gericht op het thema van lichamelijke verbondenheid. 

Voordat De Vos bij de HU kwam werken, bekleedde hij verschillende management- en directiefuncties in profit- en non-profitorganisaties, vooral op het gebied van HR. Verder werkte hij een aantal jaren in verschillende functies voor ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Sinds 2005 is hij in dienst van de HU, aanvankelijk als docent en coördinator bij de masteropleiding van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek, daarna als onderwijsinnovator bij het Instituut voor Social Work. Vanaf medio 2016 is hij werkzaam als lector.

Henri Kiers

Henri Kiers

Directeur Kenniscentrum Digital Business & Media

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft Henri Kiers per 2 september 2023 benoemd tot directeur van het Kenniscentrum Digital Business and Media (DBM). Henri Kiers is sinds 2014 verbonden aan de HU, oorspronkelijk als directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) en senior onderzoeker bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid.

Kiers is tevens voorzitter van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Henri Kiers is van oorsprong fysio/manueel therapeut en behaalde zijn Msc-graad in Human Movement Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eind 2014 is Henri aan de Katholieke Universiteit Leuven gepromoveerd op het onderzoek ‘Proprioception, Physical Activity and Low Back Pain’. 

Directeuren Diensten

Annelies de Jeu directeur bestuursdienst

Dr. Annelies de Jeu

Directeur Bestuursdienst en Secretaris Hogeschool Utrecht

Annelies is sinds 2019 directeur Bestuursdienst en secretaris Hogeschool Utrecht. In deze functie is ze eindverantwoordelijk voor de Bestuursdienst en ondersteunt ze het College van Bestuur en de leden individueel in de uitoefening van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Eerder was Annelies werkzaam als onder meer programmadirecteur onderzoek (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en als manager strategie en ontwikkeling (HU). Zij werkt graag in strategisch bestuurlijke context. Annelies is gepromoveerd Neerlandica en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en vrouwenstudies.

Danielle van Wijngaarden, directeur Dienst Bedrijfsvoering | Hogeschool Utrecht

Drs. Danielle van Wijngaarden

Directeur Dienst Bedrijfsvoering

Daniëlle werkt sinds 2017 bij de HU en is per 1 januari 2020 benoemd als directeur van de Dienst Bedrijfsvoering.

Daniëlle heeft eerder in diverse managementfuncties gewerkt in het Spaarne Gasthuis en bij ABN AMRO en Fortis. Ze studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en doorliep de Academische Leergang Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als directeur van de dienst Bedrijfsvoering geeft zij leiding aan de afdelingen Vastgoed, Facilities en Hospitality, Onderwijslogistiek (Studievoortgang, Plannen & Roosteren, Toetsorganisatie, Student Informatie Punt (STIP), Praktijkbureau, International Office, Bureau Inschrijving en het Contractbureau), Functioneel Beheer BV, Project- & Procesmanagement (PPM), Ketenregie en accountmanagement (KRAM) en het Secretariaat HU Diensten.

Renée Filius

Renée Filius

Directeur Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (OO&S)

Renée Filius is sinds maart 2024 directeur Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (OO&S). Ze werkte daarvoor onder meer bij de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Digitale Universiteit (later opgegaan in SURF). Ze zette de BV Elevate op, platform voor online onderwijs met name binnen de gezondheidszorg. Voor haar overstap naar het hoger onderwijs werkte ze tien jaar in het bedrijfsleven.

Renée heeft een achtergrond op het gebied van onderwijswetenschappen en Human Resource Management. Ze is gepromoveerd op het stimuleren van diepgaand leren door het gebruik van online (peer)feedback, dit was kort voordat de coronacrisis uitbrak en het onderwijs massaal overstapte op online leermethoden.

 

Als nevenfunctie is Renée sinds 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht van het KWC; een middelbare school in Culemborg.

Wim van der Pol, directeur Marketing & Communicatie Hogeschool Utrecht

Wim van der Pol

Directeur Dienst Marketing & Communicatie

Wim van der Pol is sinds april 2015 in dienst bij Hogeschool Utrecht, dienst Marketing & Communicatie. Hiervoor had hij (internationale) directiefuncties bij Sony Nederland, Sigma Coatings, Achmea, De Amersfoortse en ASR en heeft hij bij het managementadviesbureau &Samhoud gewerkt.

De managementstijl van Wim kenmerkt zich door twee principes: Ruimte & Richting in combinatie met Plezier & Prestatie. In zijn overtuiging gaan ze hand in hand. De dienst Marketing & Communicatie bestaat uit de chapters Corporate Affairs, Marketing en Customer Experience.

Elise Nauta, directeur Instituut voor Social Work | Hogeschool Utrecht

Drs. Elise Nauta

Directeur HR

Elise Nauta is per 1 oktober 2022 benoemd tot directeur Human Capital. Voorheen was zij directeur van het Instituut for Social Work (ISW). In haar nieuwe rol gaat zij de Dienst Human Resources leiden.

Elise Nauta werkt sinds 1988 bij Hogeschool Utrecht in diverse functies: als docent, als opleidingsmanager, lid van instituutsdirectie Verpleegkundige studies, manager bedrijfsvoering van de faculteit Gezondheidszorg en als programmamanager van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening. In september 2014 werd zij benoemd als directeur van zowel het Instituut voor Ecologische Pedagogiek als van het Instituut voor Social Work. Elise heeft de afgelopen jaren binnen de HU het Teaching and Learning Network vormgegeven en is namens de HU ook voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies.

Derk Haaksma

Derk Haaksma

Directeur Dienst Finance, Control & Analytics

Derk Haaksma is per 1 augustus 2023 benoemd als directeur van de dienst Finance, Control & Analytics. Daarvoor was hij 2,5 jaar werkzaam als Manager Planning. Control & Risk binnen de dienst. Als directeur is hij verantwoordelijk voor de financiën, inkoop en business intelligence binnen de hogeschool.

Derk werkt sinds begin 2021 bij Hogeschool Utrecht bij de dienst FC&A. Daarvoor werkte hij ruim 12 jaar bij hulporganisatie Cordaid in diverse audit- en accounting functies. Hij begon zijn carrière bij accountantsorganisatie Price Waterhouse Coopers (PwC). Derk studeerde aan de Universiteit Maastricht waar hij een Master’s Degree Business Economics behaalde met als specialisatie Accountancy. Daarna rondde hij in Maastricht het theoretische gedeelte van de opleiding tot registeraccountant af. Naast zijn werk bij de HU is Derk toezichthouder en voorzitter van de Audit Committee bij Stichting Edukans, een non-profit organisatie die zich richt op onderwijs in ontwikkelingslanden.

Eelko van Leeuwen

Directeur Dienst IM&ICT (a.i.)

Eelko van Leeuwen is sinds 8 augustus 2023 waarnemend directeur van de dienst IM&ICT. De voorgaande negen jaar was hij werkzaam bij ABN AMRO Clearing Bank, waar hij verantwoordelijk was voor informatietechnologie, applicatieontwikkeling, infrastructuur en informatieveiligheid.

Eelko van Leeuwen heeft Bestuurskunde gestudeerd aan Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie heeft hij als interimmanager en managementconsultant vanuit Maleisië gewerkt in diverse Aziatische landen in onder meer scheepvaart, woningbouw, verzekeringen en de bancaire sector.