College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat uit drie leden: Jan Bogerd (voorzitter), Wilma Scholte op Reimer en Tineke Zweed.

Jan Bogerd

Jan Bogerd, MBA

Voorzitter

Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd heeft de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement, Onderwijsbeleid, -kwaliteit en studentzaken. Van 1988 tot 1995 was hij docent binnen het mbo en hbo.

Daarna bekleedde hij posities als vakgroep voorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. Van 2001 tot en met 2003 was hij senior consultant en interimmanager bij een bureau voor managementconsultancy.

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Bestuur Eigen Wijkse Energie Coöperatie, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:

Bestuur Vereniging Hogescholen, lid
Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging Hogescholen, voorzitter
Economic Board Utrecht (EBU), cluster HCA / kernteam, voorzitter
Utrecht Science Park, Raad van Toezicht, lid 
CARPE Consortium, lid steering committee (tot april 2020) 
Utrechtsch Studenten Concert, lid comité van aanbeveling
Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten (UVSV/NVVS), almanakredactie, lid comité van aanbeveling almanakredactie
Utrechtsch Studenten Corps (USC), lid comité van aanbeveling
Vidius Studentenunie, lid comité van aanbeveling
AEGEE-Utrecht, lid comité van aanbeveling
SIB-Utrecht, lid comité van aanbeveling
Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak, lid comité van aanbeveling

Tineke Zweed

Tineke Zweed

Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Strategisch HRD en HRM, ICT en business innovatie, Campusontwikkeling, Financiën en Business Control en Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Tineke heeft ruime ervaring in management en bestuurlijke rollen, bijvoorbeeld bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen. Zo was zij directeur Management Accounting en directeur Schadebedrijf. 

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Bestuur Stichting Bas eigen Baas, secretaris, penningmeester
Bestuur van de Stichting Studentenzorgvereniging ISO/LSVb, lid
Investeringscommissie van het participatiefonds van de ROM regio Utrecht B.V., lid (vanaf augustus 2020)
Raad van Commissarissen Univé Dichtbij, lid (vanaf december 2020)

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:
Bestuurscommissie Bekostiging, Vereniging Hogescholen, lid
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer, penningmeester
Alliantie Ontmoeting van Utrecht Oost Sciencepark, bestuurlijk ambassadeur
Ledenraad SURF, lid
Economic Board Utrecht (EBU), cluster Slim, lid

Wilma

Wilma Scholte op Reimer

Wilma Scholte op Reimer is sinds 1 februari 2020 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles onderzoeksbeleid, valorisatie, strategische marketing en communicatie en het alumnibeleid. Daarbij neemt zij het voortouw in het realiseren van de grote ambities van de HU in het praktijkgericht onderzoek.

Wilma was voorheen werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), als Decaan Faculteit Bewegen Sport en Voeding en Decaan Faculteit Gezondheid. Zij is, naast haar werk als collegelid bij de HU, nog aan de UvA verbonden als Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg. Meer informatie, o.a. over nevenfuncties, volgt.

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Universiteit van Amsterdam / UMC Amsterdam, bijzonder hoogleraar Complexe zorg
Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid, lid
Wetenschappelijk College Verpleegkunde (V&VN), lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:
Bestuurscommissie Onderzoek, Vereniging Hogescholen, lid
Bestuurscommissie Internationalisering, Vereniging Hogescholen, lid
Bestuur UASNL, lid
Bestuur KennisDC Logistiek, lid
Bestuur KIC hbo Gezondheid & Zorg, lid
CARPE Consortium, lid steering committee (vanaf april 2020)
Bestuur Health Hub Utrecht, lid
Bestuur Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, lid
Economic Board Utrecht (EBU), cluster Gezond, lid

Heeft u een vraag voor het College van Bestuur? Neem dan contact op.