College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat uit drie leden: Wilma Scholte op Reimer (voorzitter), Eva Reuling en Tineke Zweed.

CvB 2023
V.l.n.r. Eva Reuling, Wilma Scholte op Reimer (voorzitter) en Tineke Zweed
Wilma

Wilma Scholte op Reimer

Voorzitter College van Bestuur HU

Wilma Scholte op Reimer is sinds 1 februari 2020 lid en sinds 1 september 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling, Strategisch stakeholdermanagement, Studentzaken, Onderzoeksbeleid- en kwaliteit en Valorisatie.

Wilma was voorheen werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), als Decaan Faculteit Bewegen Sport en Voeding en Decaan Faculteit Gezondheid. 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid, lid / lid Remuneratiecommissie
Wetenschappelijke Adviesraad Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), lid

Nevenfuncties uit hoofde functie:

Universiteit van Amsterdam / UMC Amsterdam, namens Stichting HU, bijzonder hoogleraar Complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten
Bestuurscommissie Onderzoek, Vereniging Hogescholen, lid
Bestuurlijk Overleg vanuit Topsector LSH van de Transitieagenda Human Capital van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg, namens Vereniging Hogescholen, lid
Bestuur UASNL, lid
Bestuur KennisDC Logistiek, lid
Bestuur KIC hbo Gezondheid & Zorg, lid
Stuurgroep CARPE Consortium, lid
Bestuur Health Hub Utrecht, lid
Bestuur Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, lid
Adviescommissie HBO voor het VSBfonds Beurzenprogramma, lid

 

 

Tineke

Tineke Zweed

Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Strategisch HRD en HRM, ICT en business innovatie, Campusontwikkeling, Financiën en Business Control en Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Tineke heeft ruime ervaring in management en bestuurlijke rollen, bijvoorbeeld bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen. Zo was zij directeur Management Accounting en directeur Schadebedrijf. 

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Bestuur Stichting Bas eigen Baas, secretaris, penningmeester
Bestuur van de Stichting Studentenzorgvereniging ISO/LSVb, lid 
Investeringscommissie van het participatiefonds van de ROM Regio Utrecht B.V., lid
Raad van Commissarissen Univé Dichtbij, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:
Bestuurscommissie Bekostiging, Vereniging Hogescholen, lid
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer, penningmeester
Ledenraad SURF, lid

Eva Reuling

Eva Reuling

 Eva Reuling is sinds 1 september 2023 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Onderwijsbeleid- en kwaliteit en Strategische Marketing en communicatie.

Eva Reuling startte in 2014 bij Hogeschool Utrecht als opleidingsmanager HRM. In 2015 werd Eva directeur van het Instituut voor Arbeid en Organisatie. In 2017 werd zij ook directeur van het Institute for Business Administration. Deze twee instituten zijn inmiddels samengevoegd tot het Institute for People & Business.

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Raad van Toezicht, Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie: volgt.

Heeft u een vraag voor het College van Bestuur? Neem dan contact op.