College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan Hogeschool Utrecht. Het CvB bestaat op dit moment uit drie leden: Jan Bogerd (voorzitter), Anton Franken en Tineke Zweed.

Leden College van Bestuur Hogeschool Utrecht
Jan Bogerd

Jan Bogerd, MBA

Voorzitter

Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd heeft de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement, Onderwijsbeleid, -kwaliteit en studentzaken. Van 1988 tot 1995 was hij docent binnen het mbo en hbo.

Daarna bekleedde hij posities als vakgroep voorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. Van 2001 tot en met 2003 was hij senior consultant en interimmanager bij een bureau voor managementconsultancy.

 

Nevenfucties op persoonlijke titel:

Bestuur Stichting Studielink, voorzitter
Bestuur Eigen Wijkse Energie Coöperatie, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:

Bestuur Vereniging Hogescholen, lid
Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging Hogescholen, voorzitter
Stichting Digital Competence HUB, voorzitter
EBU Board, cluster HCA / kernteam, lid
Utrechtsch Vrouwelijke Studentenvereniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht (UVSV/NVVSU), lid comité
van aanbeveling almanakredactie
Utrechtsch Studenten Corps (USC), lid comité van aanbeveling Vidius Studentenunie, lid comité van aanbeveling
AEGEE-Utrecht, lid comité van aanbeveling
SIB-Utrecht, lid comité van aanbeveling

Anton Franken

Anton Franken, MBA

Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Anton heeft de portefeuilles Onderzoekbeleid en -kwaliteit, Valorisatie en business development, Strategische marketing, communicatie en alumnibeleid.

Voordat hij de overstap maakte naar Hogeschool Utrecht, was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Adviescommissie VSBfonds (tot 15-11-2018), lid
Raad van Advies Octrooigilde, Octrooicentrum Nederland onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),
ministerie van Economische Zaken, lid
Raad van Advies Academic Transfer, lid
Raad van Toezicht Stichting Sympany, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:
Bestuurscommissie onderzoek, Vereniging Hogescholen, lid
UAS10 (m.i.v. 1-9-2018), voorzitter
EBU Bord, cluster health, lid
CARPE Consortium, lid

Tineke Zweed

Tineke Zweed

Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles Strategisch HRD en HRM, ICT en business innovatie, Campusontwikkeling, Financiën en Business Control en Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Tineke heeft ruime ervaring in management en bestuurlijke rollen, bijvoorbeeld bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen. Zo was zij directeur Management Accounting en directeur Schadebedrijf. 

 

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Bestuur Stichting Bas eigen Baas, secretaris, penningmeester
Bestuur van de Stichting Studentenzorgvereniging ISO/LSVb, lid

 

Nevenfuncties uit hoofde functie:
Bestuurscommissie Bekostiging, Vereniging Hogescholen, lid
Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer, lid penning meester per 1-10-2018
Alliantie Ontmoeting van Utrecht Oost Sciencepark, bestuurlijk ambassadeur
Ledenraad SURF, lid

Heeft u een vraag voor het College van Bestuur? Neem dan contact op.