Governance

Hogeschool Utrecht heeft sinds 2006 een branchecode Governance. Deze bevat regels voor een goed bestuur. De Raad van Toezicht van de HU hecht veel waarde aan openheid rondom het naleven van deze code. Op deze pagina staat alle informatie rondom de branchecode Governance van Hogeschool Utrecht. De nieuwe branchecode Goed Bestuur Hogescholen is sinds 2014 van kracht.