Geschiedenis

Halverwege de vorige eeuw nam bij bedrijven en instellingen de behoefte aan beter en hoger opgeleid personeel sterk toe. Veel van de opleidingen van Hogeschool Utrecht hebben hun wortels in die tijd. Vanaf de jaren zestig ging het hard met het hoger beroepsonderwijs. Steeds meer mensen gingen studeren en er kwamen steeds meer hogescholen. Het opleidingsaanbod was echter versnipperd en voor studenten was het moeilijk om hun weg te vinden in het studielandschap van Utrecht. Dat veranderde eind 1994, toen uit een fusie van een aantal kleinere hogescholen de Hogeschool van Utrecht ontstond. In 2005 fuseerde deze met de Driebergse Hogeschool De Horst en veranderde de naam in Hogeschool Utrecht.

De Uithof

Tegenwoordig (peildatum: december 2016) telt Hogeschool Utrecht zo’n 3.400 medewerkers en 35.000 studenten, verdeeld over 22 instituten en twee steden, Utrecht en Amersfoort. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle beroepssectoren bestrijkt. In 2002 benoemde de hogeschool haar eerste twee lectoren, inmiddels zijn er 46, verspreid over vier kenniscentra. Zij doen onderzoek naar vraagstukken uit de beroepspraktijk en dragen zo bij aan de ontwikkeling van die beroepspraktijk. Onderzoeksresultaten worden bovendien teruggekoppeld aan ons onderwijs, dat zo actueel en van hoge kwaliteit blijft. Deze sterke verwevenheid van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek is karakteristiek voor de Hogeschool Utrecht van vandaag. 

HU Onderzoekers

Maak kennis met deĀ onderzoekers van de HU.

Onderzoekers