HU opent collegejaar 2017-2018 met pleidooi voor samenwerking

24-08-2017

Docenten, medewerkers en studenten van Hogeschool Utrecht hebben op donderdag 24 augustus samen met partners uit kennisinstellingen en de beroepspraktijk het collegejaar 2017/2018 feestelijk geopend. De jaaropening had als thema ‘De HU van Morgen’. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “Samenwerking is nodig. Samenwerking zit in ons DNA.”

jaaropening 2017

“Welkom bij de opening van het nieuwe collegejaar van Hogeschool Utrecht. Een warm welkom voor uw dagvoorzitter, Rik Boss.” Deze woorden werden gesproken door een van drie robots op het toneel van TivoliVredenburg. Het moge duidelijk zijn: de jaaropening, geleid door de HU-Docent van het Jaar 2017, stond in het teken van de toekomst: de HU van morgen. Hoe moet het onderwijs en praktijkgericht onderzoek zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de zich snel ontwikkelende beroepspraktijk? 

Ontwikkelen van potentieel

Collegevoorzitter Jan Bogerd ging daar voor zo’n duizend genodigden op in: “We hebben momenteel in de wereld te maken met omvangrijke uitdagingen. Klimaatverandering. Migratiestromen. Verstedelijking. Mondiale spanningen. Digitalisering. We kunnen niet blijven zeggen dat we ons daarop moeten voorbereiden, want we zitten er middenin. Het is niet alleen nodig om op ontwikkelingen te reageren, we moeten regie nemen op de veranderingen.” Bogerd hield daarom een pleidooi voor nauwe samenwerking, zowel binnen de hogeschool als regionaal, met kennispartners en bedrijven: “Dan ontstaat de kracht in de regio om gezamenlijk de uitdagingen waar we voor staan, aan te pakken. We moeten de waarde van onze kennis voor de samenleving vergroten en zo bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen die in de wereld spelen”, aldus Bogerd. “Dat vraagt om flexibel onderwijs op maat, met veel ruimte voor talentontplooiing.” Hij kreeg bijval van filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar: “Opleiden gaat niet meer om opleiden voor een baan, maar om het maximaal ontwikkelen van potentieel. Daarom moeten we samen investeren in gepersonaliseerd leren.”

Nieuwe HUgenoten

Collegelid Anton Franken reikte vervolgens de jaarlijkse HUgenotenprijzen uit, voor mensen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de hogeschool. Een speciale onderscheiding was er voor oud-Faculteitsdirecteur Harm Drost, die onlangs afscheid nam van de HU. Drost: “Ik zeg wel eens dat onderwijs je een beter mens maakt. Het leert je wat de samenleving van je vraagt. Je leert hoe je met elkaar een stad kunt vormgeven, eraan kan bijdragen. Zo zijn wij samen vormgevers van de stad van morgen.”

Het collegejaar ging vervolgens symbolisch van start met een eensgezinde druk op een knop door studenten en medewerkers.