Openbaar college Duurzame Monumentenzorg

14-03-2017

Birgit Dulski (NIBE) geeft het college ‘Aanpak en beoordelen van monumenten’. Hierin beschrijft zij hoe zij vanuit het NIBE met de opgave van duurzame monumentenzorg omgaat, en met de balans tussen het effect van de beoogde duurzame ingrepen en het effect op de cultuurhistorische waarden. Birgit legt aan de hand van diverse voorbeelden uit hoe zij zelf de afweging maakt welke duurzame ingrepen acceptabel/wenselijk zijn in een monument en welke niet.

Duurzame monumentenzorg

Het openbare college geeft een indruk van de zesdaagse bachelorcursus Duurzame Monumentenzorg. Verduurzaming van monumenten neemt een steeds grotere vlucht. Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen het behoud van monumentale waarden en het verbeteren van energieprestaties en comfort. Het energetisch verbeteren van monumentale gebouwen is bij uitstek maatwerk. Het kunnen toepassen van energiebesparende en comfort verhogende aanpassingen binnen gebouwen staat niet op zichzelf maar is een integraal vraagstuk dat vraagt om een verantwoorde aanpak. In de zesdaagse bachelorcursus leert u op verantwoorde en onderbouwde manier keuzes te maken om monumentale panden energetisch te verbeteren.

Aan het openbare college (18.30 – 21.30 uur) gaat een presentatie over de zesdaagse bachelorcursus Duurzame Monumentenzorg vooraf (18.00 – 18.30 uur).

Meer info

Locatie: Domstad (Koningsbergerstraat 9, Utrecht)
Tijd: 18.00 – 21.30 uur
Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Lotte Zaaijer.