Congres 'HU Tech in de Spotlights'

hu tech

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe maken we Nederland in 2050 klimaatneutraal en volledig circulair? Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer gezond leven? Hoe houden we onze steden leefbaar en bereikbaar? Dat kan alleen door samen te werken aan innovatieve oplossingen.

Benieuwd naar wat HU Tech, de technische opleidingen van Hogeschool Utrecht, met onderwijs en praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan een duurzame en gezonde regio? Dat en meer ontdek je tijdens het congres ‘HU Tech in de Spotlights’ op dinsdag 2 juli 2024. Doe inspiratie op en ontmoet lectoren, docenten, onderzoekers, studenten en partners van de HU.

Deelname is gratis. Kom je ook? Je kunt je aanmelden via de blauwe knop onder het programma. De inschrijving sluit op maandag 20 juni om 08.00 uur.

Programma

 13.00 uur Registratie & ontvangst
 13.30 uur Opening – Arie van Scheepen 
 13.40 uur Hoe zorgen we ervoor dat technologie onderdeel wordt van de oplossing? – Heleen de Coninck
 14.00 uur Met HU Tech naar een toekomstbestendig Utrecht – Wilma Scholte op Reimer 
 14.15 uur Pauze & HU Tech Poster Parade
 15.00 uur Inspiratiesessies, ronde 1
S1 – Gezonde compacte leefomgeving – Hanneke Kruize & Sanne Botterweg
S2 – Gezondheidstechnologie – Matthijs Smakman & Jos Malda
S3 – Energietransitie – Wilko Planje & Wietse de Vries
S4 Circulair & industrieel produceren – Mieke Oostra & Cécile van Oppen
S5 – Duurzame mobiliteit – Karla Münzel & Marco te Brömmelstroet
S6 – Datagedreven innovaties – Johan Versendaal & Rob Peters
 16.00 uur Pauze & HU Tech Poster Parade
 16.30 uur Inspiratiesessies, ronde 2 – met daarin dezelfde sessies als in ronde 1
 17.40 uur Welkom terug – Arie van Scheepen
 17.45 uur Menselijkheid in technologische tijden – Hans Schnitzler
 18.10 uur Afsluiting – Arie van Scheepen
 18.15 uur Borrel met bites & uitreiking ‘HU Tech Poster Award 2024’
 21.00 uur Einde programma

Praktische informatie

Datum dinsdag 2 juli 2024
Tijd 13.30 - 18.15 uur, met inloop vanaf 13.30 uur en aansluitende borrel & bites tot 21.00 uur
Locatie Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht 
Contact  ide@hu.nl

Lezingen

Heleen de Coninck

Technologie wordt vaak gepresenteerd als het fundament van een gezonde, duurzame samenleving. En alhoewel technologie ons veel goeds heeft gebracht, leidt het óók tot veel narigheid. Vanuit het perspectief van klimaatverandering is het, volgens klimaatexpert Heleen de Coninck, zeker onderdeel van de oplossing, zelfs een bron van hoop. Op voorwaarde echter dat we erin slagen om technologie in goede banen te leiden. Veranderen we onze omgang met technologie niet, dan blijven het huidige onrecht en milieuvervuiling in stand of verergeren misschien zelfs. De oplossing vergt een ander gemeenschappelijk verhaal over de rol van technologie, met consequenties voor onderwijs en onderzoek. 

Wilma Scholte op Reimer

Hoe draagt HU Tech, de technische opleidingen van Hogeschool Utrecht, met innovatief onderwijs en onderzoek bij aan de transitie naar een duurzame en gezonde regio Utrecht? Samen met bedrijven en kennisinstellingen werkt de HU aan innovatieve oplossingen op het gebied van een gezonde compacte leefomgeving, gezondheidstechnologie, energietransitie, circulair industrieel produceren, datagedreven innovaties en duurzame mobiliteit.

De dagvoorzitter gaat in gesprek met collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer hoe onderwijs en onderzoek bij de HU met elkaar verbonden zijn en welke thema's daarbij leidend zijn. 

Hans Schnitzler

Naarmate we als mensen meer gaan samensmelten met onze technologieën en we langzaam maar zeker in ‘cyborgs’ veranderen - half mens, half machine - wordt de vraag naar ons mens-zijn steeds relevanter. Wat maakt de mens tot mens en wat betekent menselijke waardigheid in tijden van kunstmatige intelligentie, digitalisering en robotisering? In zijn lezing zal Hans Schnitzler hierop reflecteren en benadrukken dat de vraag naar techniek in feite een vraag naar ethiek is.

Inspiratiesessies

Hanneke Kruize & Sanne Botterweg 

In deze sessie onder leiding van lector Hanneke Kruize gaat het over het thema ‘Gezonde, compacte leefomgeving’.

We starten met een lezing door Sanne Botterweg: ‘Wat doet een ongezonde stad met jou en hoe kunnen data daar verandering in brengen?’ Daar waar we wonen en werken heeft veel invloed op onze gezondheid. De wijk waar je woont kan zomaar betekenen dat je gemiddeld 15 jaar minder in goede gezondheid leeft. Dit heeft te maken met allerlei sociale factoren maar ook met de manier waarop de stad is ingericht. Dit besef dringt steeds vaker door, ook bij beleidsmakers en professionals in de ruimtelijke ordening.

Welke maatregelen zijn er nodig om negatieve gezondheidseffecten te verminderen? Maar ook: hoe kunnen we gezond gedrag juist stimuleren? Het gebruik van technologische innovaties en data kan helpen om onze kennis te vergroten. Maar dat niet alleen, het kan ons ook helpen om de juiste beslissingen te nemen voor de gezonde stad van de toekomst. Sanne vertelt ons wat de stad doet met jouw gezondheid maar ook hoe we hier verandering in kunnen brengen.

Vervolgens geeft lector Hanneke het woord aan twee studenten over hun onderzoeksprojecten.

Matthijs Smakman & Jos Malda

In deze sessie onder leiding van lector Matthijs Smakman staat het thema ‘Gezondheidstechnologie’ centraal.

We starten met Jos Malda en zijn lezing ‘Organen uit de printer?’ Het is algemeen bekend dat de wachttijden voor donororganen buitengewoon lang zijn. Maar wat als het mogelijk is om die wachtlijst te omzeilen en eenvoudigweg een nieuw hart of nieuwe nier uit een 3D-printer te produceren? Jos onderzoekt of dit haalbaar is en legt uit hoe ver we zijn met de ‘maakbare mens’.

Hierna laat Matthijs een student en een onderzoeker aan het woord over hun onderzoeksprojecten.

Wilko Planje & Wietse de Vries

In deze sessie van associate lector Wilko Planje gaan we met elkaar het gesprek aan over ‘Energietransitie’. 

We starten met Wietse de Vries en zijn lezing ‘Vernieuwen geeft energie!’. Bij Bouwgroep Dijkstra Draisma is de vermindering van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving de belangrijkste drijfveer om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de bouwsector te verduurzamen. Wietse maakt als productontwikkelaar deel uit van het innovatieteam en richt zich op duurzame oplossingen voor bestaande gebouwen, op het creëren van nieuwe, biobased woningen en op CO2-reductie in de totale keten. Oplossingen zoals: wonen als een dienst (leasewoningen), duurzame buurtwarmtenetten die helpen bij netcongestie en het zelf verbouwen van verschillende teelten als lisdodde, hennep of vlas als alternatief isolatiemateriaal in de houtskeletbouwelementen. Kortom, vernieuwen geeft energie!

Vervolgens vertellen twee studenten onder leiding van Wilko over hun onderzoeksprojecten.

Mieke Oostra & Cécile van Oppen

In deze sessie onder leiding van lector Mieke Oostra gaan we dieper in op het thema ‘Circulaire & industrieel produceren’. 

We starten met Cécile van Oppen en haar lezing ‘Een maakbare (bouw)economie’. Onze Nederlandse economie moet in 2050 circulair moet zijn. De bouw is aangemerkt als een van de belangrijkste sectoren gezien de grote negatieve impact op onze leefomgeving. Voor het maken van de omslag gaat het niet alleen om het circulair maken van de materialen voor de bouw, maar zullen ook bedrijfsmodellen moeten veranderen. Copper8 probeert met zijn bedrijfsmodel ook een alternatief te bieden voor de traditionele adviessector. Want ook die sector is hartstikke lineair. Met begrip voor de techniek ziet Cécile de economische factor als een belangrijke hefboom in de transitie. Dat voelt soms abstract en ‘ver van ons bed’, maar als de wereld maakbaar is, dan is de economie dat toch ook? 

Daarna gaat Mieke het gesprek aan met twee studenten over hun parelprojecten.

Karla Münzel & Marco te Brömmelstroet

In deze sessie van senior-onderzoeker Karla Münzel maak je nader kennis met het thema ‘Duurzame mobiliteit’.

We starten met Marco te Brömmelstroet en zijn lezing ‘De toekomst van mobiliteit’. Waarom lag John Lennon in bed met een fiets? En waarom doet dat ertoe voor ons denken over duurzame mobiliteit en de rol van technologie? De toekomst van mobiliteit is niet alleen een technisch vraagstuk, maar heeft alles te maken met wat we belangrijk vinden in onze steden en de samenleving. Als we problemen proberen op te lossen, is het daarom essentieel om te reflecteren op de wereldbeelden en aannames waarop ons huidige mobiliteitssysteem is gebouwd. De fiets was een sterk symbool van een soortgelijke discussie in de jaren zestig en zeventig. Maar de vraag is of die symbolische potentie ook echt is waargemaakt. In deze lezing reflecteren we op wat we voor lief nemen en wat er mogelijk is als we juist dát veranderen.

Vervolgens laat Karla je kennismaken met twee studentenprojecten.

Johan Versendaal & Rob Peters

In deze sessie onder leiding van lector Johan Versendaal gaat het over het thema ‘Datagedreven innovaties’.

We starten met Rob Peters en zijn lezing ‘The computer says "no", the Digital Twin says "yes"'. Digital Twin (DT)-technologie is een krachtig instrument voor het simuleren en analyseren van systemen in de echte wereld. De perfecte DT is een nauwkeurige virtuele voorstelling van een fysiek object of gebied, verbonden via real-time gegevensuitwisseling, waarbinnen allerlei simulaties kunnen plaatsvinden. Regionale overheden zien het potentieel van DT's voor stadsplanning, infrastructuurbeheer en openbare veiligheid: ze kunnen scenario's simuleren en effecten van beleidsbeslissingen op de stad of een gebied inzichtelijk maken. DT's kunnen beleidsmakers helpen bij het visualiseren en afwegen van belangen en perspectieven van stakeholders, niet in de laatste plaats burgers. In zijn presentatie schetst Rob je de laatste stand van zaken van het gebruik van DT-technologie bij de provincie. Ook biedt hij je alvast een inkijkje in de toepassingen van AI binnen DT's.

Vervolgens neemt Johan je mee langs twee parelprojecten van de HU.

Over de sprekers

Arie van Scheepen

Opleidingsmanager Werktuigbouwkunde bij de HU

Daarnaast is Arie van Scheepen lid van het MT van het Institute for Design & Engineering van de HU.

Cécile van Oppen

Cécile van Oppen is oprichter van het prijswinnende adviesbureau Copper8, waar ze organisaties helpt bij de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast is ze lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, en coauteur van het boek ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’.

hanneke kruize

Hanneke Kruize

Lector Gezonde Compacte Leefomgeving bij de HU

Hanneke Kruize is sinds 1 oktober 2021 werkzaam als L.INT lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling binnen het lectoraat Building Future Cities van de HU. Ze richt zich op de ontwikkeling van onderbouwde, praktijkgerichte ontwerpprincipes voor een gezonde leefomgeving.

Hans Schnitzler

Hans Schnitzler is techniekfilosoof en auteur van boeken als ‘Digitale detox’, ‘Kleine filosofie van digitale onthouding’ en ‘Wij nihilisten’. Daarnaast is hij columnist en veelgevraagd gast op radio en tv. Hij is tevens medeoprichter/docent van de Bildung Academie in Amsterdam.

Heleen de Coninck

Heleen de Coninck is hoogleraar Systeemtransities en klimaatverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en hoogleraar Socio-technische innovatie en klimaatverandering bij de TU Eindhoven. Zij is tevens plaatsvervangend voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Ze was een van de hoofdauteurs van het IPCC-klimaatrapport.

Johan Versendaal

Johan Versendaal

Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren bij de HU, hoogleraar E-Business aan de Open Universiteit te Heerlen

Het HU-lectoraat 'Betekenisvol Digitaal Innoveren' onderzoekt hoe professionals betekenisvolle digitale innovatie kunnen vormgeven en hoe ze de benodigde digitale en ethische competenties kunnen ontwikkelen.

Jos Malda

Jos Malda is hoogleraar Biofabricage verbonden aan het UMC Utrecht en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met het fabriceren van levende stukjes weefsel met behulp van 3D-printen.

Karla Münzel

Karla Münzel is senior onderzoeker Duurzame Mobiliteit bij het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de HU. Haar onderzoek richt zich op de verduurzaming van het mobiliteitssysteem en de mobiliteitstransitie.

Marco te Brömmelstroet

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij oprichter en wetenschappelijk directeur van het Urban Cycling Institute. Dit instituut leidt onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fiets, maatschappij en steden en is actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis.

Matthijs Smakman | Onderzoeker Lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Matthijs Smakman

Lector Smart Systems for Healthy Living bij de HU

Als lector houdt Matthijs Smakman zich bezig met het toepassen van nieuwe technologieën als AI, sensoren, 3D-printing en robotica om behandelingen van patiënten te verbeteren, hun zelfredzaamheid te ondersteunen en hun leefomgeving te monitoren.

Mieke Oostra

Lector Nieuwe Energie in de Stad bij de HU

De focus van het onderzoek van Mieke Oostra ligt op energietransitie in de bouw, bouwprocesinnovatie, circulair en industrieel bouwen en duurzaam ontwerp. Daarnaast was ze jarenlang voorzitter respectievelijk bestuurslid van de Nationale Lectorenplatforms Urban Energy en Gebouwde Omgeving.

Rob Peters

Rob Peters is concernstrateeg Digitalisering bij de provincie Utrecht en associate lector Validatie in Digital Twins bij het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van de HU.

Sanne Botterweg

Sanne Botterweg is projectontwikkelaar en partner bij adviesbureau Urban Sync waar zij gezonde en duurzame buurten helpt ontwikkelen.

Wietse de Vries

Wietse de Vries is productontwikkelaar Energietransitie bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. Dit bedrijf neemt al jaren een voortrekkersrol in de energietransitie binnen de bouw en heeft veel bewezen gasloze oplossingen.

Wilko Planje

Associate lector Nieuwe Energie in de Stad bij de HU

Daarnaast is Wilko Planje hogeschoolhoofddocent bij het Institute for Design & Engineering.

Wilma

Wilma Scholte op Reimer

Voorzitter College van Bestuur van de HU

Wilma Scholte op Reimer is sinds 1 februari 2020 lid en sinds 1 september 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Portefeuilles

Studentzaken 
Algemeen bestuurlijke zaken
Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement
Onderzoeksbeleid- en kwaliteit en Valorisatie
HU expertisegebieden Samen Gezond en Samen Duurzaam

Wilma geeft leiding aan de directeuren van de:
Bestuursdienst
kenniscentra van de HU

Wilma was voorheen werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft uitgebreide ervaring als decaan, opleidingsmanager, universitair onderzoeker en hoogleraar. Wilma staat midden in de praktijk van het praktijkgericht onderzoek en hecht veel waarde aan de verbinding van onderwijs en onderzoek. De wezenlijke bijdrage van de HU aan de ontwikkeling van (jonge) mensen is voor Wilma een belangrijke drijfveer. Net als de rol die de HU als kennisinstelling, samen met partners in het bedrijfsleven en de publieke sector, speelt bij maatschappelijke vraagstukken. 

Nevenfuncties op persoonlijke titel
Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratiecommissie
Wetenschappelijke Adviesraad Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), lid

Nevenfuncties uit hoofde functie
Universiteit van Amsterdam / UMC Amsterdam, namens Stichting HU, bijzonder hoogleraar Complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten
Bestuurscommissie Internationalisering, Vereniging Hogescholen, lid
Economic Board Utrecht (EBU), lid 
Utrecht Talent Alliantie, voorzitter
Utrecht Science Park, lid Raad van Toezicht
Topsector Life Sciences & Health van de Transitieagenda Human Capital van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg, namens Vereniging Hogescholen, lid Bestuurlijk overleg
Universities of Applied Sciences Netherlands, lid Bestuur
KIC hbo Gezondheid & Zorg, lid Bestuur
Health Hub Utrecht, lid Bestuur
Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, lid Bestuur
CARPE consortium, lid Stuurgroep

Utrechtsch Studenten Concert, lid comité van aanbevelingen
Stichting Lustrum Opera/operaproductie Doctor Atomic, lid comité van aanbevelingen 
Nederlands Studenten Orkest, lid comité van aanbevelingen
Almanakredactie Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten (UVSV/NVVSU), lid comité van aanbevelingen
Utrechtsch Studenten Corps (USC), lid comité van aanbevelingen
Vidius Studentenunie, lid comité van aanbevelingen
AEGEE-Utrecht, lid comité van aanbevelingen
SIB-Utrecht, lid comité van aanbevelingen
Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak, lid comité van aanbevelingen

 

Contact
email cvb@hu.nl, telefoon 088-481 85 53

Deel dit evenement