Promotie Charline Rouffet

Charline Rouffet

Leraren moderne vreemde talen (mvt) zijn het er unaniem over eens: een nieuwe taal leren betekent vooral leren communiceren in die taal. In de toetspraktijk is dit echter vaak niet (voldoende) terug te zien. In haar proefschrift poogt Charline Rouffet (lectoraat Meertaligheid en Onderwijs) inzicht te krijgen in het potentieel van toetsen om mvt-lespraktijken te verbeteren.

Communicatieve leerdoelen

Mvt-leraren staan volledig achter de communicatieve leerdoelen die op nationaal niveau geformuleerd zijn en omarmen de principes van communicatief taalonderwijs. Bestaande toetsen richten zich echter voornamelijk op formele taalkennis als grammaticaregels, losgekoppeld van authentieke communicatieve contexten. Dit gebrek aan samenhang tussen de toetsing enerzijds en de communicatieve leerdoelen anderzijds staat effectief vreemdetalenonderwijs in de weg.

Toolbox

In haar proefschrift “Transforming Foreign Language Teaching Practices through Communicative Classroom-based Assessment Programs” onderzoekt Charline het potentieel van toetsen om mvt-lespraktijken positief te veranderen. Hiervoor ontwierp en implementeerde ze, in nauwe samenwerking met mvt-leraren uit het veld, tools voor het ontwikkelen van communicatieve toetsprogramma’s in de praktijk.

In de vier deelstudies van Charlines proefschrift worden huidige praktijken geïnventariseerd en onderzocht hoe de ontworpen toolboxen mvt-leraren kunnen helpen een communicatief toetsprogramma te ontwikkelen en implementeren. Uit de bevindingen van deze studies blijkt dat een communicatief toetsprogramma de vakdidactische keuzes van leraren positief kan beïnvloeden en communicatieve vaardigheden een centrale plek kan geven in het vreemdetalenonderwijs.

Praktisch

De promotie vindt op 31 mei om 10.15 uur plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht en kan ook online worden gevolgd. Charline deed haar onderzoek bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht in samenwerking met Universiteit Utrecht. Promotoren zijn prof. dr. Rick de Graaff (HU-lector tot 2023) en dr. Catherine van Beuningen.

Deel dit evenement