Conferentie Zorg & Veiligheid: de rol van politie in zorg en veiligheid

Mensen met complexe problemen zoals schulden, een verslaving of dakloosheid komen soms in aanraking met politie en justitie. Goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsorganisaties is van groot belang. Hoe vinden zij elkaar en hoe werken ze samen, binnen en buiten gemeenten?

 

*** Inclusief lunch en netwerkborrel ***

De Conferentie ‘Zorg & Veiligheid’ draait om het verbinden van alle partijen die werken aan passende hulpverlening voor deze complexe groep. De conferentie wordt georganiseerd door de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland, en heeft als thema de rol van politie in zorg en veiligheid.

Wie is welkom?

Iedereen die werkt in zorg en veiligheid, cliënten, onderzoekers, docenten en studenten Integrale Veiligheidskunde, Verpleegkunde, Social Work, Recht en Pedagogiek.

Locatie

Padualaan 101, Utrecht. Na de entree loop je de trap op naar de inschrijftafel. Aan de inschrijftafel kun je twee deelsessies kiezen, waarbij geldt vol = vol.

Aanmelden

Kom je ook? Meld je dan nu aan via dit formulier

Globaal programma

 • 12.00 uur: lunch op het HU-plein.
 • 12.45 uur: naar collegezaal 2.404.
 • 13.00 uur: opening door dagvoorzitter Andrea Donker, lector Zorg en Veiligheid.
 • 13.10 uur: ‘Gezamenlijke Inspanning Politie en Zorg’. Het conferentiethema toegelicht door Lianne Kleijer–Kool, associate lector Zorg en Veiligheid.
 • 13.20 uur: ‘Kijken achter de woorden’. Semantische en perceptieverschillen tussen domeinen door Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
 • 13.50 uur: uiteen voor deelsessies:
  • 14.00 uur: eerste ronde.
  • 14.50 uur: lokaalwissel.
  • 15.00 uur: tweede ronde.
 • 15.50 uur: naar collegezaal 2.404.
 • 16.00 uur: eindperformance.
 • 16.30 uur: netwerkborrel op het HU-plein.

Sessies

De sessies in de eerste en tweede ronde zijn dezelfde. Elke sessie heeft een interactieve opzet. De sessieleiding ligt bij een duo vanuit zorg én politie.

1. Acute onveiligheid binnen de zorginstelling en de rol van politie

Regelmatig zijn ziekenhuizen, (forensische) GGZ-instellingen en de maatschappelijk opvang onveilige situaties voor patiënten en zorgprofessionals. Als de-escalerend optreden niet voldoende werkt, wordt de politie gebeld. Hoe werk je in deze acute situaties goed samen en hoe zit het met aangifte doen?

2. Onveilige situaties voorkomen door politieaanwezigheid

Bij mogelijk onveilige situaties voor zorgprofessionals zoals huisuitzettingen of uithuisplaatsingen is het niet altijd vanzelfsprekend dat de politie meegaat. Welke rol heeft de politie in dit soort preventieve situaties? Hoe werk je samen als zorgprofessional en agent?

3. De rol van de politie bij vermissingen

Een cliënt uit een zorginstelling is vermist of weer weggelopen. De politie wil soms dat de zorg een cliënt die vaak wegloopt ‘binnenhoudt’. Maar dat is niet altijd de beste oplossing. Welke rol heeft de politie in deze situaties? En waar ligt de verantwoordelijkheid van de zorg? 

4. De samenwerking tussen GGZ-crisisdienst en politie bij mensen met onbegrepen gedrag

Als de politie met mensen met onbegrepen gedrag in aanraking komt, nemen zij regelmatig contact op met de GGZ-crisisdienst. Veel gaat er al goed in deze samenwerking. Maar wat is de politietaak als afstemming lang duurt en er geen strafbaar feit is gepleegd? En welke rol heeft de zorg hierin? 

5. Mensen met complexe en meerdere problemen buiten kantoortijden

Vaak wordt de politie als eerste gebeld als mensen zich zorgen maken om anderen. En dan? Er zijn situaties waarin zorgorganisaties naar elkaar wijzen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn in acute situaties, zonder strafbaar feit die niet onder de GGZ-crisisdienst vallen. Hoe kan dit goed georganiseerd worden?

6. Structurele samenwerking tussen zorg en politie

Zorg- en politieprofessionals zijn vaak tevreden over de structurele samenwerking. Er zijn samenwerkingsafspraken en vaste mensen zijn bij de overleggen betrokken. De samenwerking geeft inzicht in elkaars perspectief en helderheid over het gezamenlijke doel, wederzijdse verwachtingen en ieders rol. Hoe krijgt dit vorm binnen de lokale persoonsgerichte aanpak? En hoe versterkt dit de aanpak van iedereen?

Deel dit evenement