Tijdens de opleiding

Tijdens de master Data Driven Business ontwikkel je je tot analytics translator. Als analytics translator heb je een sleutelrol in het vertalen van ruwe data naar slimme inzichten en besluiten waarmee je unieke waarde creëert voor organisaties.

Ontdek wat je leert tijdens de master Data Driven Business

Video afspelen
1:35
Studenten Tim, Jeppe en Julian

Tijdens de master volg je in totaal negen modules. Zeven algemene modules waarmee je een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelt op het gebied van datagedreven besluitvorming, informatietechnologie, dataprivacy, ethiek in een digitale context en natuurlijk ook het uitvoeren van data-analyses zelf. Halverwege de opleiding volg je één van de zeven verdiepingsmodules. Al vanaf de eerste periode bereiden we je voor op het afstuderen wat het tweede half jaar centraal staat.

Inhoud van de master Data driven business

De 7 algemene modules volg je met al je collega-studenten, afkomstig uit diverse vooropleidingen op het gebied van ICT, Bedrijfskunde, HRM, Marketing Logistiek/Supply Chain, Life Sciences, Chemistry, Chemical Technology en Finance.

De algemene modules zijn elk 5 studiepunten groot, en verdeeld over periode A, Periode B, en periode C. In periode C en D volg je de specialisatiebijeenkomsten en ga je afstuderen (25 studiepunten).

 • Data Driven Decision making (5 studiepunten)
  Je leert de aanpak van een datagedreven besluitvormingstraject te ontwikkelen. Je ontwikkelt op conceptueel niveau basiskennis op het gebied van applied data science en datagedreven besluitvorming.
 • Information Systems (5 studiepunten)
  Je maakt kennis met de verschillende soorten informatiesystemen die als bron voor data-analyse kunnen dienen.
 • Programming & Modeling (5 studiepunten)
  In de mastermodule Programming & Modeling staat het programmeren in Python ten behoeve van data science centraal.
Verdiep je in de modules

 • Data Exploration (5 studiepunten)
  In de mastermodule Data Exploration staat het borgen en beoordelen van de kwaliteit van data centraal.
 • Digital Ethics (5 studiepunten)
  In de mastermodule Digital Ethics staan het helder redeneren en de persoonlijk reflectie rondom ethische dilemma’s op het gebied van Data Driven Business centraal.
 • Machine Learning & Visualisation (5 studiepunten)
  In de mastermodule Machine Learning & Visualisation staat het ‘zelf leren’ van de machine, de computer, centraal.
Verdiep je in de modules

 • Data Privacy (5 studiepunten)
  In de mastermodule Data Privacy vertaal je de kennis en het begrip van de actueel geldende nationale en Europese wetgeving op het gebied van dataverzameling en -analyse naar concrete implicaties voor datagedreven besluitvorming in organisaties. 
 • Verdiepingsmodule (onderdeel van het afstudeerprogramma van 25 studiepunten)
  Je start je verdieping met een verdiepingsmodule. Afhankelijk van je vooropleiding, ga je één van de volgende verdiepingen volgen:
  • Data Analytics
  • Strategy Analytics
  • People Analytics
  • Marketing Analytics
  • Finance Analytics
  • Supply Chain Analytics
  • Analytics for Life Sciences & Chemistry
Verdiep je in de module en specialisaties

 • Afstudeereenheid (25 studiepunten)
  In deze afstudeereenheid creëer je een discipline-specifieke praktijkoplossing voor een multidisciplinaire business-probleem. Al vanaf periode A word je voorbereid, bijvoorbeeld door lessen op het gebied van academische vaardigheden. Gedurende periode B en C ga je op zoek naar een bedrijf waar je aan de slag kan en werk je aan je onderzoeksontwerp en het onderzoeksvoorstel. In periode D ga je fulltime aan de slag om de praktijkoplossing te ontwikkelen.
Verdiep je in de afstudeermodule

De docenten van Data Driven Business

De docenten van de master Data Driven Business zijn topprofessionals uit het werkveld, het onderwijs en de wetenschap. Als geen ander weten zij hun kennis en werkervaring om te zetten naar inspirerende lessen. We stellen graag een paar aan je voor.

Marc Teunis, hogeschoolhoofddocent | Hogeschool Utrecht

Marc Teunis

Naast zijn taken als hogeschoolhoofddocent leidt Marc Teunis binnen het lectoraat van het Instituut voor Life Sciences and Chemistry verschillende toegepaste onderzoeksprojecten over de ontwikkeling en validatie van innovatieve, alternatieve methoden die bijdragen aan het verminderen en vervangen van dierproeven.

Marc is verder betrokken bij verschillende activiteiten rond Data Science. De belangrijkste tools die hij daarbij gebruikt binnen de onderzoeksprojecten zijn de programmeertaal R, Git, RStudio en Bioconductor.

Guido Ongena

Guido Ongena

Hoofddocent | Senior onderzoeker

Guido Ongena is binnen Hogeschool Utrecht Hoofddocent bij het Institute for ICT, en Senior onderzoeker bij het Lectoraat Procesinnovatie en informatiesystemen (Kenniscentrum Digital Business & Media). Hiervoor werkte Guido als docent (Haagse Hogeschool), Projectmanager R&D, team Innovation (dr. Leo Kannerhuis), en Researcher & Consultant (Dialogic).

Sjoerd van den Heuvel | docent Predictive People Analytics (cursus) | Hogeschool Utrecht

Dr. Sjoerd van den Heuvel

Hoofddocent | Senior onderzoeker

Sjoerd van den Heuvel is binnen Hogeschool Utrecht hoofddocent bij het Institute for People & Business (IPB) en senior onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Kenniscentrum Sociale Innovatie). Hiervoor werkte Sjoerd als Sr. Adviseur Engagement & Retentie (PostNL), Universitair docent (Universiteit Twente), en Senior Consultant (Capgemini Consulting).

Anke van Gorp, hogeschooldocent post-bachelorleergang Privacy Officer, Hogeschool Utrecht

Dr. ir. Anke van Gorp

Hoofddocent | Senior onderzoeker

Anke Van Gorp is binnen Hogeschool Utrecht hoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid, en Senior onderzoeker bij het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Ook is Anke Privacy Officer bij Hogeschool Utrecht. Hiervoor werkte Anke als Researcher/consultant (TNO).

Lucque Schmeitz onderzoeker lectoraat Financieel Economische Innovatie

Lucque Schmeitz

Verdiepingscoördinator en docent van de specialisatie Strategy

Natalie den Engelse

Verdiepingscoördinator en docent van de specialisatie Marketing

Lex van Teeffelen

Verdiepingscoördinator en docent van de specialisatie Finance

Afsoon Qutbyar

Docent | Promovenda

Afsoon Qutbyar is binnen Hogeschool Utrecht docent bij het Institute for International Business Studies (IBS) en promovenda bij het Research Centre for Innovation in Business and Communication (Kenniscentrum Economisch Sterke & Creatieve Stad). Hiervoor werkte Afsoon als Senior Associate (PWC).

Foto van dr. Anand Sheombar

Dr. Anand Sheombar

Docent | Onderzoeker

Anand Sheombar is binnen Hogeschool Utrecht docent bij het Institute for People & Business en onderzoeker bij het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen (Kenniscentrum Digital Business & Media). Hiervoor werkte Anand als Vendor manager (SURFmarket) en IT account manager / business consultant (UMC Utrecht).

Sietske Tacoma

Sietske Tacoma

Afstudeercoördinator

Sanne Woerde, docent post-bachelorcursus People Analytics

Sanne Woerde

Docent

Meer weten over deze opleiding?

In periode C, ga je aan de slag met één van de zeven verdiepingsmodules. Afhankelijk van je vooropleiding, ga je één van de volgende verdiepingen/specialisaties volgen:

Data Analytics
In de verdiepingsmodule Data Analytics bekwaam je je - vanuit een IT-perspectief - in de inrichting van een datagedreven organisatie. Je wordt opgeleid als data steward. 

Ongeacht in welke organisatie je komt te werken, als er een digitale transformatie van jouw organisatie nodig is, zal vanuit de IT een technologische basis gelegd moeten worden die de business in staat stelt om deze transformatie daadwerkelijk te realiseren. In deze verdieping leer je over data-architectuur (als onderdeel van de enterprise architectuur), data-integratie en interoperabiliteit, data warehousing (data lakes), data governance, data quality. en data security.

Kortom, je zorgt voor een stabiele infrastructurele basis om vanuit hier datagedreven oplossingen voor de business te ontwerpen, realiseren en beheren. Je doet dit op basis van het DMBOK wat een body of knowledge beschrijft voor datamanagement vanuit het IT-perspectief.

Strategy Analytics

In de verdiepingsmodule Strategy Analytics bekwaam je je in de rol van Digital Transformation Leader. Je leert hoe je organisaties kunt transformeren tot data-driven organisaties die kunnen anticiperen op veranderingen in een complexe omgeving.

Met deze verdieping kun je na je afstuderen direct aan de slag als datagedreven business analist die organisaties ondersteunt in het uitstippelen en uitvoeren van een datagedreven strategie. De verdieping is met name aantrekkelijk voor studenten die een toekomstige functie als Chief Data Officer ambiëren of een soortgelijke functie waarin de rol van Digital Transformation Leader uitgeoefend wordt, waarbij het tonen van digitaal leiderschap centraal staat.

In de verdieping leer je processen te optimaliseren en deze op elkaar af te stemmen ter verbetering van de organisatieperformance én het toekomstbestendig maken van de organisatie. Je leert een datagedreven businessplan te ontwikkelen met nadruk op digitale innovatie en business transformation management, en je weet dit businessplan op een aansprekende en overtuigende manier te communiceren.

People Analytics

In de verdiepingsmodule People Analytics bekwaam je je in de rol van People Analytics Translator. Je leert op conceptueel en analytisch niveau de verbinding te leggen tussen de belangen en vragen van de business en de daaraan gerelateerde people factoren, om vervolgens de vertaling te maken naar de wereld van de data scientist.

De verdieping People Analytics is aantrekkelijk voor studenten die een rol als HR analytics expert, People Analytics translator, HR-adviseur of HR-manager ambiëren. Ook wanneer je een lijnmanagementfunctie nastreeft, geeft deze verdieping je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Het strategisch eigenaarschap voor het aannemen, ontwikkelen, en aansturen van de ‘people’ in een organisatie, ligt immers bij het lijnmanagement.

In de verdieping vertaal je de kern van een business probleem naar een wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksopzet binnen het people analytics domein. Het wetenschappelijk fundament bestaat hierbij uit theorieën en modellen op het gebied van bijvoorbeeld Human Resource Management, arbeid- en organisatiepsychologie, veranderkunde, Digital HR en Technology Acceptance.

Marketing Analytics
In de verdiepingsmodule Marketing Analytics bekwaam je je als marketing analist of customer insights manager. Je leert hoe je meer effect kunt hebben met marketingacties door middel van datagedreven analyses.

Deze verdieping is interessant voor studenten die zich willen verdiepen in marketinganalyse en zich dus met name bezig willen houden met data van klanten. Je leert om datagedreven interventies te adviseren voor klant- en kanaalstrategie. Je zorgt hiermee voor een relevantere en winstgevendere klantinteractie. Naast datavisualisatie en data-analyse, leer je hoe je op een aansprekende en overtuigende manier de uitkomsten van jouw analyses communiceert naar relevante stakeholders.

Met deze verdieping kun je na je afstuderen aan de slag in een marketingteam van een datagedreven organisatie, marktonderzoek- of consultancybureau.

Finance Analytics
In de verdiepingsmodule Finance Analytics bekwaam je je in de rol van een financieel analist. Je doet kennis op over de fundamentele aspecten van data-analyse in een financiële context.

Met deze verdieping leer je hoe je financiële data kunt transformeren tot bruikbare informatie om strategische problemen op te lossen. Je leert hierbij hoe je financiële data moet importeren, transformeren, visualiseren en analyseren. Ook leer je om vooruit te kijken en scenario-analyses te ontwerpen. Je maakt werkbare modellen en leert daarnaast hoe je technologie op een passende wijze kunt inzetten in de financiële sector. We bespreken hierbij de verschillende toepassingsmogelijkheden voor zowel het MKB als beursgenoteerde ondernemingen.

De verdieping geeft je de benodigde handvatten om als financieel analist aan de slag te gaan in datagedreven bedrijven in de financiële sector. Naast datavisualisatie en data-analyse, leer je hoe je op een aansprekende en overtuigende manier de uitkomsten van jouw analyses communiceert naar relevante stakeholders.

Analytics for Life Sciences & Chemistry
In de verdiepingsmodule Analytics for Life Sciences & Chemistry ontwikkel jij je tot data expert in de Life Sciences, Chemie of Chemische Procestechnologie.

De rol van Big Data en Artificiële Intelligentie (AI) neemt toe in het Life Sciences, Chemische en Chemisch Technologische werkveld. Vooral voor onderzoeksprojecten maar ook voor grootschalige productieprocessen is AI en het genereren en verwerken van grote hoeveelheden data steeds belangrijker. Denk hierbij aan het voorspellen van 3D eiwitstructuren, het diagnosticeren van ziekten, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, en het optimaliseren van chemisch productie- en analyse processen. 

Maar hoe zet je AI en Big Data het beste in voor zo’n toepassing? Tijdens deze module leer je hoe je dit doet. Je bent als Scientific Analytics Translator de brug tussen Big Data, AI, de data science en de organisatie of het onderzoek.

De master Data Driven Business is een voltijd masterprogramma van 60 studiepunten. Zonder vertraging rond je de master in 1 jaar af. Hierbij moet je rekening houden met een 40-urige werkweek. Je contacttijd is gemiddeld 12 uur in de week. In periode C en D kan dit hoger liggen wanneer je ervoor kiest ook verdiepingssessies en verdiepingslabs van andere verdiepingen te gaan volgen. Verder proberen we jouw contacttijd in maximaal 3 dagen te roosteren, zodat je minder hoeft te reizen en flexibel bent om naast je studie te werken.

De contacttijd bestaat bijvoorbeeld uit interactieve werkcolleges, verdiepingssessies, specialisatielabs waarin de vragen van de studenten centraal staan, onderzoekslabs en leerteambijeenkomsten met een vaste groep studenten waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staan. De tijd voor zelfstudie besteed je aan bijvoorbeeld het bekijken van bite-sized learning video’s, het volgen van online trainingsmodules, het lezen van artikelen en het studeren voor tentamens.

De master Data Drive Business is een Nederlandstalig programma. Dit houdt in dat nagenoeg alle interactie met jou als student in het Nederlands plaatsvindt. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld Engelstalige gastsprekers.

Een groot deel van de studiematerialen en literatuur (boeken, artikelen, video’s) is Engelstalig, denk aan minimaal 50%. We vinden het belangrijk dat je je Engels doorontwikkelt, omdat je tenslotte in een steeds meer internationaliserende wereld komt te werken.

Tijdens de master Data Driven Business leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten, docenten en professionals uit de beroepspraktijk.

Ga je de master Data Driven Business direct na je voltijd bacheloropleiding volgen? Dan geldt voor jou waarschijnlijk het wettelijke collegegeld. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld gelden vanuit de overheid enkele voorwaarden. Zo mag je aan het begin van het collegejaar nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald. Bereken welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 500,- kwijt.

Studenten in overleg in de HU Bibliotheek

Interesse in de master data driven business?

Heb je nog vragen?