Toelating

Ben jij enthousiast geworden over de master Data Driven Business? Bekijk dan meteen of jij aan de opleiding kan beginnen.

De masteropleiding richt zich op studenten die:

 • Zichzelf willen uitdagen door verdieping;
 • Willen leren door te werken aan authentieke casuïstiek;
 • Willen groeien in onderzoekend vermogen en kritisch denken.

Toelating

Na inschrijving wordt een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek dient twee doelen; enerzijds is het de studiekeuzecheck (matching) om te kijken of jouw verwachtingen overeenkomen met de inhoud van de opleiding. Anderzijds is het om een eventuele knowledge gap vast te stellen. Op grond van de geconstateerde knowledge gap kan je geadviseerd worden een online-programma Digital Security te volgen.

De instroomeisen zijn als volgt.

 • Bachelordiploma
  Met een bachelordiploma vanuit een studierichting die aansluit bij de specialisatie die je wilt volgen, kan je je inschrijven voor deze master. (lees verder bij ‘Aansluiting bij specialisatie’).
  Heb je bachelordiploma vanuit een studierichting die niet aansluit bij de master en een specialisatie? Dan moet je eerst de minor Data Driven Business aan Hogeschool Utrecht volgen. Deze wordt twee keer per jaar aangeboden (lees verder bij ‘Minor Data Driven Business’).
 • Toelatingstoets toegepaste statistiek
  Voor alle studenten geldt een verplichte ‘Toelatingstoets toegepaste statistiek’. Deze toelatingstoets wordt voorafgaande aan de start van de master meerdere keren aangeboden. Je krijgt per studiejaar twee kansen om de toets succesvol af te ronden. De toelatingstoets moet met een voldoende zijn afgerond om te kunnen starten met de master (lees verder bij ‘Toelatingstoets toegepaste statistiek’).
 • Intake en matching
  Tot slot willen wij je beter leren kennen en vragen je daarom een motivatiebrief, CV en cijferlijst op te sturen. Na het halen van je toelatingstoets nodigen we je uit voor een kennismaking in een klein groepje. In deze sessie vragen we je een korte pitch te doen en leer je ook meteen een aantal van je nieuwe studiegenoten en docenten kennen. Hier is ook plaats om al je vragen en twijfels over de master te bespreken. Op basis van de bijeenkomst geven we je een advies over deelname van de master. Dit advies is dringend, niet bindend. We zetten sowieso samen met jou afspraken op papier en geven je specifiek tips om de kans op het succesvol doorlopen van de master zo groot mogelijk te maken.

We wijzen je er graag op dat de master Data Driven Business een pittige studie is. Binnen de verdiepingen wordt er voortgebouwd op het veronderstelde bachelorniveau in het domein van de verdieping. Daarom is het van belang dat je een passende vooropleiding hebt gevolgd. Hieronder zie je per verdieping welke bacheloropleidingen we als een goede vooropleiding beschouwen.

Verdieping Data Analytics

 • Bachelor HBO-ICT
 • Wiskunde
 • Information management
 • of vergelijkbaar

Verdieping Strategy Analytics

 • Bachelor Bedrijfskunde
 • Verandermanagement
 • of vergelijkbaar

Verdieping People Analytics

 • Bachelor Human Resource Management
 • Arbeid & Organisatiepsychologie
 • of vergelijkbaar

Verdieping Marketing Analytics

 • Bachelor Marketing
 • Commerciële economie
 • of vergelijkbaar

Verdieping Finance Analytics

 • Bachelor Accountancy
 • Finance & Control
 • of vergelijkbaar

Verdieping Supply Chain Analytics

 • Logistics Management
 • Logistics Engineering
 • of vergelijkbaar

Verdieping Analytics for Life Sciences & Chemistry

 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 
 • Chemie of Chemische Technologie
 • of vergelijkbaar

Voor alle studenten geldt een verplichte ‘Toelatingstoets Toegepaste Statistiek’. De toets is een multiple choice-toets bestaande uit 40 vragen, waarvan je 30 vragen goed moet beantwoorden voor een voldoende. De toets is een digitale toets die wordt afgenomen op de HU.

Binnen twee weken na de toets ontvang je het resultaat. Je hebt tot de start van de master in september twee kansen om de toets succesvol af te ronden. Om te kunnen starten met de master moet je de toelatingstoets met een voldoende hebben afgesloten vóór de startdatum van de master.

Bij het succesvol afronden van de toets krijg je toegang tot de master voor het aankomende studiejaar. Besluit je om op een later moment te starten? Dan moet je opnieuw deelnemen aan de toelatingstoets omdat we de parate kennis van toegepaste statistiek toetsen.

Wanneer je een later studiejaar wil instromen in de master, kun je er ook voor kiezen om eerst de minor Data Driven Business te volgen. Als je deze minor succesvol hebt afgerond, heb je vrijstelling voor de toelatingstoets.

Hoe bereid je je voor op de toelatingstoets?

Als je een inhoudelijk aansluitende vooropleiding hebt gevolgd, is de kans groot dat de onderwerpen van de toelatingstoets al tijdens je vooropleiding aan bod zijn gekomen. In dat geval heb je wellicht weinig voorbereidingstijd voor de toelatingstoets nodig. Maar misschien wil je je kennis opfrissen of bijspijkeren.

Het doel van de toelatingstoets is achterhalen of een basisniveau hebt op het gebied van toegepaste statistiek. We zijn daarom heel specifiek in welke onderwerpen je moet beheersen.

Als voorbereiding gebruiken we het boek van Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th edition). London: Sage Publications Ltd. Uit dit boek moet je de volgende hoofdstukken beheersen:

 • Hoofdstuk 1: helemaal
 • Hoofdstuk 2: helemaal
 • Hoofdstuk 3: paragrafen 3.1, 3.2 (t/m 3.2.2) en 3.7 (t/m 3.7.2)
 • Hoofdstuk 4: alles behalve paragrafen 4.9 en 4.10
 • Hoofdstuk 5: paragrafen 5.1 t/m 5.4 en 5.6 t/m 5.8 (t/m 5.8.1)
 • Hoofdstuk 6: paragrafen 6.1 t/m 6.5
 • Hoofdstuk 8: paragrafen 8.1 t/m 8.4, 8.7 en 8.8
 • Hoofdstuk 9: paragrafen 9.1, 9.2, 9.7 en 9.8
 • Hoofdstuk 10: alles behalve paragrafen 10.8.4, 10.8.5, 10.9.5 en 10.9.6
 • Hoofdstuk 11: paragraaf 11.3.1 en 11.4.1
 • Hoofdstuk 19: paragrafen 19.2 t/m 19.3.2, 19.7 en 19.8 (behalve 19.8.3)

Om je statistiekkennis verder bij te spijkeren bevelen we de online Numworx-modules van harte aan.

Wanneer kan in deelnemen aan de toets?

Kijk voor de eerstvolgende toetsmomenten voor toelating tot studiejaar 2023-2024 op het inschrijfformulier (te vinden bij stap 1 onder Instroomprocedure).

Als je nog aanvullende vragen hebt over de toelatingstoets, neem dan contact met ons op via datadrivenbusiness@hu.nl.

Wil je instromen, dan kun je voorafgaan aan de studie de minor Data Driven Business (30 studiepunten) aan Hogeschool Utrecht volgen. Deze minor wordt twee keer per jaar aangeboden. De minor bestaat uit de onderdelen Introduction Data Driven Business, Business Disciplines en Applied Statistics. En bereid je optimaal voor op de master Data Driven Business.

Met het succesvol afronden van de minor heb je bovendien automatisch voldaan aan de instroomeisen op het gebied van statiek en hoef je de Toelatingstoets toegepaste statistiek niet meer te maken. Je moet dan wel binnen 1,5 jaar na afronding van de minor starten met de master. Begin je pas later met de master, dan moet je alsnog deelnemen aan de Toelatingstoets om aan te tonen dat het nog goed zit met je kennis van toegepaste statistiek.

Meer inhoudelijke informatie vind je op de site van de minor Data Driven Business. Je kunt je aanmelden voor de minor via de website van Kies op Maat.

Instroomprocedure van deze master

Meld je aan voor de Intake & Matching en de Toelatingstoets toegepaste statistiek door dit aanmeldformulier in te vullen. In dit formulier kun je aangeven op welk moment je wilt deelnemen aan de aan de Toelatingstoets toegepaste statistiek. De Intake & Matching wordt in overleg gepland zodra je de Toelatingstoets hebt gehaald.

Mail uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de Toelatingstoets de onderstaande vier documenten naar datadrivenbusiness@hu.nl. Nadat wij deze documenten hebben ontvangen, sturen we je de inlogcodes voor de Toelatingstoets.

 1. Een motivatiebrief met daarin jouw motivatie specifiek voor deze master Data Driven Business. Licht hierin toe waarom jij verwacht deze master (en door jou beoogde specialisatie) binnen een jaar succesvol af te kunnen ronden.
 2. Curriculum Vitae
 3. Cijferlijst van je bacheloropleiding (tot dusver)
 4. Jouw uitwerking van de volgende Intake & Matching-opdracht:
  "Door technologische innovaties en de toenemende invloed van data in onze maatschappij veranderen organisaties in hoog tempo. Ook organisaties die de afgelopen decennia weinig met data te maken hadden (vanwege de producten die ze maken / de diensten die ze leveren / de klanten die ze bedienen) voelen zich steeds vaker genoodzaakt om te transformeren. We vragen je om één zo een specifieke - relatief traditionele - organisatie als voorbeeld te nemen. Beschrijf in 1000 tot 1500 woorden (ondersteund door adequate bronnen) 1) hoe de externe context van deze organisatie de komende 15 jaar gaat veranderen als gevolg van dataficatie en digitalisering, 2) hoe de organisatie in reactie hierop zal veranderen, en 3) welke concrete bijdragen een Analytics Translator in die 15 jaar zou kunnen leveren aan de transformatie van deze organisatie. We vragen je om deze opdracht uit te werken vanuit een multidisciplinair perspectief (denk aan ICT, HRM, Veranderkunde, Bedrijfskunde, Financiën, Logistiek, Marketing, ect.)."

Neem deel aan de Toelatingstoets toegepaste statistiek en aan de Intake & Matching. Je ontvangt na aanmelding een agenda-uitnodiging van ons, met de specifieke tijd, locatie en instructie.

Heb je de eerste Toelatingstoets toegepaste statistiek helaas niet gehaald? Meld je dan aan voor de herkansing via een mail aan datadrivenbusiness@hu.nl.

Je krijgt per jaar twee kansen om de toets te halen met maximaal vier deelnamen aan de toets. Je kunt bijvoorbeeld twee keer in 2023 en twee keer in 2024 deelnemen aan de toelatingstoets. Mocht je na deze vier pogingen de toelatingstoets niet hebben gehaald, dan zal je deze opleiding helaas niet kunnen volgen.

Ben je er ná het intake- en matchingsproces nog steeds van overtuigd dat de master Data Driven Business voor jou de perfecte keuze is? En heb je de Toelatingstoets toegepaste statistiek gehaald? Schrijf je dan uiterlijk 31 augustus met je DigiD in voor de opleiding via www.studielink.nl.

We zien je dan in september bij de start van deze unieke masteropleiding!

Interesse in de master data driven business?

Heb je nog vragen?