Toelating

Ben jij enthousiast geworden over de master Data Driven Business? Bekijk dan meteen of jij aan de opleiding kan beginnen.

Instroomeisen

Als Hogeschool Utrecht geloven we in studentsucces boven studiesucces. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen en af te ronden. Omdat het beroepenveld van ons verwacht dat we professionals op hoog niveau afleveren, gelden echter wel enkele instroomeisen. Misschien voldoe jij al aan de eisen en kun je vrijwel direct instromen. Maar misschien moet je eerst nog enkele stappen zetten. Hoe dan ook, als jij gemotiveerd bent, en tijd en energie wilt investeren, ligt de Master of Science-opleiding Data Driven Business ook voor jou binnen bereik.

De instroomeisen zijn als volgt.

De instroomeisen zijn als volgt.

 • Bachelor-diploma
  De master staat open voor alle studenten met een bachelor-diploma vanuit een studierichting die aansluit bij de verdieping die je wilt volgen (lees verder bij ‘Aansluiting bij specialisatie’).
  Studenten met een bachelor-diploma vanuit een studierichting die niet aansluit bij de master en een verdieping, dienen eerst de minor Data Driven Business aan Hogeschool Utrecht te volgen. Deze wordt vanaf studiejaar 2020-2021 twee keer per jaar aangeboden (lees verder bij ‘Minor Data Driven Business’).
 • Instroomtoets toegepaste statistiek
  Voor alle studenten geldt een verplichte ‘Instroomtoets toegepaste statistiek’. Deze instroomtoets wordt voorafgaande aan de start van de master meerdere keren aangeboden. Je krijgt per studiejaar twee kansen om de toets succesvol af te ronden (lees verder bij ‘Instroomtoets toegepaste statistiek’).
 • Intake en matching
  Tot slot vragen we je deel te nemen aan de Intake en Matching. Op basis van jouw motivatiebrief, CV, cijferlijst, een opdracht die je ter voorbereiding thuis maakt, en een 1-op-1 gesprek, krijg je van ons een advies over deelname aan de master. Dit advies is dringend, niet bindend. We zetten sowieso samen met jou afspraken op papier, en geven je specifiek tips om de kans op het succesvol doorlopen van de master zo groot mogelijk te maken.

We wijzen je er graag op dat de master Data Driven Business een pittige studie is. Binnen de verdiepingen wordt er voortgebouwd op het veronderstelde bachelorniveau in het domein van de verdieping. Daarom is het van belang dat je een passende vooropleiding hebt gevolgd. Hieronder zie je voor elk van de verdiepingen welke bacheloropleidingen we als een goede vooropleiding beschouwen:

Verdieping Data Analytics:

 • Bachelor HBO-ICT
 • Statistiek
 • Information management
 • of vergelijkbaar

Verdieping Strategy Analytics:

 • Bachelor Bedrijfskunde
 • Verandermanagement
 • of vergelijkbaar

Verdieping People Analytics:

 • Bachelor Human Resource Management
 • Arbeid & Organisatiepsychologie
 • of vergelijkbaar

Verdieping Marketing Analytics:

 • Bachelor Marketing
 • Commerciële economie
 • of vergelijkbaar.

Verdieping Finance Analytics:

 • Bachelor Accountancy
 • Finance & Control
 • of vergelijkbaar

Voor alle studenten geldt een verplichte ‘Instroomtoets Toegepaste Statistiek’. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus én om tussentijdse aanpassingen in de procedure te voorkomen, zullen alle instroomtoetsen tot aan de start van de master worden georganiseerd als een digitaal afgenomen ‘flits-MC-toets’ inclusief een videoverbinding ter surveillance. In dit mondeling krijg je achtereenvolgens 20 vragen in 20 minuten. Hiervan dien je tenminste 15 vragen correct te beantwoorden. Aan het einde van de toets ontvang je vanuit het systeem direct het resultaat en feedback op je antwoorden zodat je weet welke onderwerpen nog extra studie behoeven. Je hebt tot aan de start van de master in september 2020 twee kansen om de toets succesvol af te ronden.

Wanneer je per studiejaar 2021/2022 wil instromen in de master, kun je er ook voor kiezen om aankomend studiejaar de minor Data Driven Business te volgen. Als je deze minor succesvol hebt afgerond, heb je vrijstelling voor de instroomtoets.

Hoe bereid je je voor op de instroomtoets?

Als je een inhoudelijk aansluitende vooropleiding hebt gevolgd, is de kans groot dat de onderwerpen van de instroomtoets al tijdens je vooropleiding aan bod zijn gekomen. In dat geval heb je wellicht weinig voorbereidingstijd voor de instroomtoets nodig. Maar misschien wil je je kennis opfrissen of bijspijkeren.

Omdat het doel van de instroomtoets is dat je een basisniveau hebt op het gebied van toegepaste statistiek, zijn we heel specifiek in welke onderwerpen je moet beheersen. In het document Voorbereiding instroomtoets toegepaste statistiek vind je per onderwerp informatie over wat we aan basisniveau van je verwachten, inclusief handige links naar ondersteunende studiematerialen. We verwijzen in dit document primair naar het boek Dit is onderzoek! van Baarda (2019, 3e druk). Met een code in dit boek krijg je ook toegang tot de online studiehulp van dit boek, waar je bijvoorbeeld oefenvragen kunt vinden. Als je nog aanvullende vragen over de instroomtoets hebt, neem dan contact met ons op via datadrivenbusiness@hu.nl.

Wil je vanaf september 2021 of later instromen, dan kun je vanaf studiejaar 2020-2021 de minor Data Driven Business (30 studiepunten) aan Hogeschool Utrecht volgen. Deze minor bestaat uit de onderdelen Introduction Data Driven Business, Business Disciplines, en Applied Statistics, en bereid je optimaal voor op de master Data Driven Business. 

Met het succesvol afronden van de minor heb je bovendien automatisch voldaan aan de instroomeisen op het gebied van statiek en hoef je de Instroomtoets toegepaste statistiek niet meer te maken.

Meer inhoudelijke informatie vind je op de site van de minor Data Driven Business. Je kunt je aanmelden voor de minor via de website van Kies op Maat.

Instroomprocedure

Meld je aan voor de Intake & Matching en de Instroomtoets basisstatistiek door dit aanmeldformulier in te vullen. In dit formulier kun je aangeven op welk moment je wilt deelnemen aan de Intake & Matching en aan de Instroomtoets basisstatistiek. Daarnaast stellen we je een aantal vragen waarmee we je alvast iets beter leren kennen.

Mail uiterlijk 1 week voorafgaande aan de Intake & Matching de volgende 4 documenten naar datadrivenbusiness@hu.nl:

 1. Een motivatiebrief met daarin jouw motivatie specifiek voor deze master Data Driven Business. Licht hierbij toe waarom jij verwacht deze master (en door jou beoogde specialisatie) binnen een jaar succesvol af te kunnen ronden.
 2. Curriculum Vitae
 3. Cijferlijst van je bacheloropleiding (tot dusver)
 4. Jouw uitwerking van de volgende Intake & Matching-opdracht:
  "Door technologische innovaties en de toenemende invloed van data in onze maatschappij veranderen organisaties in hoog tempo. Ook organisaties die de afgelopen decennia weinig met data te maken hadden (vanwege de producten die ze maken / de diensten die ze leveren / de klanten die ze bedienen) voelen zich steeds vaker genoodzaakt om te transformeren. We vragen je om één zo een specifieke - relatief traditionele - organisatie als voorbeeld te nemen. Beschrijf in 1000 tot 1500 woorden (ondersteund door adequate bronnen) 1) hoe de externe context van deze organisatie de komende 15 jaar gaat veranderen als gevolg van dataficatie en digitalisering, 2) hoe de organisatie in reactie hierop zal veranderen, en 3) welke concrete bijdragen een Analytics Translator in die 15 jaar zou kunnen leveren aan de transformatie van deze organisatie. We vragen je om deze opdracht uit te werken vanuit een multi-disciplinair perspectief (denk aan ICT, HRM, Veranderkunde, Bedrijfskunde, Financiën, Logistiek, Marketing, ect.)."

Neem deel aan de Intake & Matching en de Instroomtoets toegepaste statistiek. Je ontvangt voor deze momenten een agenda-uitnodiging van ons, met de specifieke tijd, locatie en routeinformatie.

Heb je de eerste Instroomtoets toegepaste statistiek helaas niet gehaald? Meld je dan aan voor de herkansing door dit aanmeldformulier in te vullen.

Ben je er ná het intake- en matchingsproces nog steeds van overtuigd dat de master Data Driven Business voor jou de perfecte keuze is? En heb je de Instroomtoets basisstatistiek gehaald? Schrijf je dan uiterlijk 31 augustus 2020 met je DigiD in voor de opleiding via www.studielink.nl.

We zien je dan in september 2020 weer bij de start van deze unieke masteropleiding!